Fortsätt till huvudinnehåll

"tre ting är mig för underbara"

Sinai PeninsulaImage via Wikipedia
Vid foten av Sinai 
Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. “- 2 Mos 20: 4
Det var i en djup konflikt med Egypten som Herren lät Israel få dessa bud.
Detta för att Israels barn inte skulle identifiera Honom med något av allt det som de tidigare hade levt i. I Egypten – med sitt religiösa system av avgudar, som hämtade förebilder från olika håll.
Ja, vid Sinai berg befann sig Israel ännu alltjämt i en akut konflikt med sina tidigare värdar. Och den konflikten var nu av inre slag – minnen, erfarenheter m.m.
Problemet med den s.k. treenighets-läran är kanske just att dessa katolska dogmer skapas samtidigt som en akut konflikt med “Egypten”, eller med världen – kosmos – håller på att mattas av.
Gud hade tagit Jesu lärjungar UT UR världen – Joh. 17:6
Till dessa lärjungar, spridda som de kom att bli över olika trakter, skrev Kristi apostlar gång på gång brev med likalydande, inledande hälsningsord:” Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.”
“Fader, Son och Ande” skrev de nicenska fäderna på 400-talet, i det första, allmänkyrkliga mötets dokument.
Gud var en, som Mose hade skrivit.
Och ändå tre, som apostlarna hade skrivit.
En Gud – tre personer.

De tio orden gör klart att HERREN Gud/”JHWH Elohim” icke är att likna vid något annat. Därför bör man inte göra något beläte eller någon bild som ska föreställa Honom. Men det är ett obestridligt faktum, att det talas om en trefald tillsammans med detta bud “Du skall inga andra gudar hava jämte mig. ” - 2 Mos. 20:3
Den finns i fortsättningen, som redan har citerats i början av detta inlägg: ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.”  Det finns tre plan i skapelseverket: himmel, jord och hav. Och Gud visar sig vara ANTI- att människan gör sig några föreställningar om Honom som baseras på något av föremålen i något av dessa plan. Men det är tre plan.
  Och när Jesus utbrister i lovprisning i Matt. 11:25 - "Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga."- vad hade han då i tankarna?  Han fortsätter: " Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd." v. 27
   Tänk, att det skulle bli just de "visa och kloka" som så småningom skulle lista ut det hela!
     -x-     
Detta var min reflexion inför det att frågan om Jesu Gudom kommer att behandlas i ett samtalsforum inom kort.

    Aletheia- bloggen och Haggajs blogg har tidigare informerat om detta.

Andra bloggar om:
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h