Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ulf Ekmans nya kläder

Jag vet inte hur många gånger under årens lopp, som jag har hört, eller läst, att någon har påmint om H.C. Andersens saga om “Kejsarens nya kläder” , i samband med att man har analyserat framgångs-teologien. - -  
Ледяев,_А
- -  Bilden:  Inte Ulf Ekman , men Alexej Ledjaev i Riga, Lettland – sedan flera år i konflikt med Ulf Ekman.

            I öst-Europa har dock Ekman gjort intryck i vissa kretsar. På web-konferenser med olika pastorer och predikanter av trosrörelse-snitt, vilka har arrangerats av “Invictory.org”  -  ett ryskspråkigt,kristet media-företag som är ett syster-företag till “Christian Telegraph”  -  blir frågan om hur dessa trospredikanter i öst förhåller sig till Ulf Ekman i Sverige förr eller senare ställd. En del vill gärna “pälsa på” Ulf rejält med beröm. Men de verkar inte ha mycket annat att erbjuda honom än de “gamla nya kläderna”. Frågan är om han själv är särskilt tilltalad av detta numera.
   
 ( Förvarning: Ett ganska långt inlägg följer )

Frågan om förhållandet till Ulf Ekman ställdes, till exempel:
Till Sergej Zchidlovskij 2007 - Käre Sergej , nämn tio framträdande, kristna ledare, vilka enligt dig har mest
inverkat på folk i f.d. Sovjet ? Tack!

Bra. Men detta är bara min uppfattning, må ingen bli sårad för att jag inte nämner honom ( här spelar ordningen mindre roll, jag skriver spontant) : Rjazchovskij S.V., Alexej Ledjaev, Sunday Adelaja, Ulf Ekman (Mats Ola ) , Nikitin N. Ju. (TBN) , Maxim Maximovich (CNL) , Rick Renner.


Till Vasilij Vitjuk 2007 -
Leonid: Vem anser du vara din pastor?
Nu har redan under 17 års tid Ulf Ekman varit pastor för mig. För inte så länge sedan var det ett speciellt möte hos oss med pastor Ulf och några till pastorer. Och vid det tillfället tänkte jag:”Vad gott det är för en människa,
när det i ens liv finns en person som kan tala till en å Guds vägnar i ett herde-förhållande”. Det är så hälsosamt, när man, oberoende avsin position, har en pastor. Och om dessutom en sådan pastor utgör en så underbar tjänare som Ulf Ekman – då är det en särskild välsignelse.
Bogdan: Vilken av pastorerna har spelat en avgörande roll i ditt liv ? Vilken av pastorerna umgås du med?
Inte så få pastorer har påverkat mig i min kristna vandring och utveckling , i samband med mötena. Men jag har alltid ansett, att den broder som förde mig till Herren har spelat en avgörande roll i mitt liv. Jag skulle också vilja säga något om pastor Ulf Ekmans inflytande över mitt liv , Karl-Gustaf och de pastorer , som
under lång tid har utgjort mina vänner. Bland pastorerna på f.d. Sovjets territorium har jag ett nära förhållande till Sergej Vasilievich Rjazchovskij, Dmitrij Mason, Artur Simonjan, Mats-Ola Ischel, Maxim Maximovyj, Denis Podorozchnyj och Viktor Sudakov. Det finns också andra, men trots det nära förhållande som jag har till dem , så är deras namn sannolikt okända för er .

Till Artur Simonjan 2007 - Vem är det som du underordnar dig? Är er församling oberoende, eller befinner den sig direkt under Ulf Ekman eller Mats Ola? Vem är din andliga auktoritet?

Ulf Ekman är min pastor, och därför är jag mycket välsignad.

Till Eduard Grabovenko 2008 - Eduard, jag har inte hört om dig förut, och därför väcktes frågan. Varför sprider ni så litet information om era möten, predikningar och böcker? Som S. Adelaja, A. Ledjaev och Ulf Ekman gör. Det tycks mig som så, att har man något att ge människor, då borde man göra reklam för det och ge det vidare mer aktivt. Har ni någon hemsida? Vilka är det ni samarbetar med?

Tack för rådet!


Till Viktor Sudakov 2008 - Vad har du för förhållande till Ulf Ekman? Vem är han för dig : en pastor, en vän, en apostel eller ditt beskydd? Tror ni på ett dop till Mose och läran om att ha ett täckelse?

Ulf Ekman är en av de pastorer i kristenheten som jag respekterar mest, han har utövat ett enormt inflytande på min vandring och vad det gäller att forma mig till en pastor och en kristen. Vad det gäller din fråga om läran om ett dop till Mose och om täckelset, så tror jag inte på det, utan jag tror på brödraskap.

Till Viktor Lebed 2009 - Säg, vilken är din andlige lärare, hos vilken du lär mer än av andra? Vilken peson har inverkat mest på ditt liv?

Tack för frågan! Väldigt många Guds-människor har påverkat mitt liv. Jag kan inte räkna upp alla, men jag kan nämna om några. Min pastor Nikolaj Mertjanovich Kaminskij lever i en aktad ålder i staden Korosten, i
Zchitomirskij-området. Jag har sedan barndomen sett och hört honom, och lärt mycket av honom. En välsignad Gudsman är också Ivan Vjazchevich, som jag blev bekant med 1989. Gud har välsignat mig med många vänner och medarbetare på Guds åkerfält i olika länder. Det är folk som har talat ärligt och öppet i
mitt liv, och sådant tas villigt emot, t.ex. Eduard Grabovenko, Genri madava, Sergej Kozlov, Karl-Gustaf Severin, Daniil Matjasj, Alexandr Dechtjarenko och många fler. Ett strakt inflytande över mitt liv har även Lester Sumrall haft, Ulf Ekman, Benny Hinn, David Yongi Cho, Kenneth Hagin och många andra.

Till Alexej Ledjaev - Novoje Pokolenija (=New Generation - NG) 2009 -
Oksana: God dag, pastor Alexej. Var så vänlig och säg vilket förhållande 1) som ni och er församling har för närvarande med Ulf Ekman respektive Sergej Rjazchovskij? 2) Hur ställer du dig till det att bara en NG – församling har blivit kvar i ROScHVE (de ryska pingstvännerna) ? 3) Vilken är din inställning till situationen med “Kings Kapital” och Sunday Adelaja?

För närvarande inget som helst. Jag är ju redan sedan sex år tillbaka persona non grata i Ryssland. NG i ROScHVE (de ryska pingstvännerna) ? Och vad är det som inte är bra med det. Finans-skandalen med Kings Kapital , det är tyvärr en spricka i muren. Ett nederlag. Sådana saker förhärligar inte vår Herre Jesus Kristus. Ack nej.

Viktor: Pastor Alexej, säg vad ni har för ett förhållande till den ukrainske pastorn Leonid Padun (Ulf Ekmans man i Donetsk i Ukraina) . Och fråga nr. 2: Planerar ni att bege er till Donetsk i år? Tack!

Sedan dess att Ulf Ekman förklarade “den nya världsordningen” ( en bok som Ledjaev hade skrivit och givit ut) vara villfarelse som inte har någonting gemensamt med evangeliet, så har våra relationer med den honom underställda församlingen i Donetsk
brutits. Även om Leonid Padun är en fin människa, som jag värdesätter och respekterar. Jag fattar inte än i denna dag hur svenskarna så kunde “skilja” oss från varandra,.

Till Maxim Maximovij 2010 -
(Maxim Maximovij är president för en kristen TV-kanal på ryska och ukrainska – CNL , och förestår församlings-rörelsen “Nytt Liv” (c:a 100 församlingar ingår) , han är pastor för en av församlingarna i Kazakstan, m.m.
Det sägs vidare i en presentation : “ 1991 bjöd en av Gud smord tjänare, Ulf Ekman från Sverige, honom att komma till Sverige.. intill denna dag har pastor Maxim ett varmt förhållande till pastor Ulf Ekman )

David: God dag, käre Maxim! Jag är tacksam. Jag är hänryckt över din församling och din tjänst. En fråga:
jag skulle vilja veta om ni kommer att sända (musicals, predikningar och annat) med Alexej Ledjaev. Du känner naturligtvis till att många rysk-språkiga församlingar inte kan få nog av Alexej Ledjaev. Eller är den gamla konflikten med Rjazchovskij och Ekman fortfarande vid liv? Var så vänlig och förklara. Tack på förhand!
TACK för det David. Över CNL har vi inte så sällan sänt pastor Alexej Ledjaevs musicals, och även hans familje-seminarier. För att svara politiskt korrekt på komplicerade frågor (jag vill bevara förhållandet till alla)
så säger jag vad jag nu säger. Du David, bor i Uzbekistan , jag i Kazakstan, pastor Ledjaev i Lettland, pastor Ekman i Sverige, församlingsföreståndaren Rjazchovskij i Ryssland. Tycker du inte att vi befinner oss alldeles för långt ifrån varandra för att försöka reda ut lettisk-svensk-ryska förhållanden?
Jag tror inte att jag ska gå in i detaljerna i eventuella friktioner , för att inte få ett nackskott, därför föredrar jag att betrakta saker och ting vid sidan av. Som det tycks mig så kan tiden läka många sår , men skammen blir
kvar , och vad som behövs är Jesu Kristi ingripande.

Andrej: God dag, käre Maxim Maximovij ! Var så god och svara varför inte CNL sänder Alexej Ledjaevs, Sunday Adelaja's, D. Masons eller Ulf Ekmans predikningar, ...?
Käre Andrej, tack för frågan. Angående Alexej Ledjaev har jag redan sagt något här ovan. Sunday Adelaja har valt att själv avbryta sändningarna. Dmitrij Mason, vad jag förstår, gör inte heller några fler program, och Ulf Ekman har bytt fokus från ett internationellt arbete till Skandinavien, därför har han satsat alla krafter där.
- - -

Det är att märka att under 2009 skedde en viss förändring i tonläget. Från att det tidigare hade hörts idel lovord om Ekman och Livets Ord i Sverige så kommer Alexej Ledjaev ifrån Lettland med betydligt kärvare besked: relationen mellan
honom och Ulf Ekman i Sverige har tydligen under flera år varit i botten.
Vad är förklaringen till detta? En del ryskspråkigt material på webben ger oss eventuellt några upplysningar.

        Var får man något veta om Alexej Ledjaev? 
ryska Wikipedija har någon lagt in detta:
  
Om A Ledjaev - ledare för “Ny Generation” i Lettland, Riga :
Biografi, teologi och ämbete Alexej Ledjaev såg dagens ljus år 1956 i en baptistisk sju-barnsfamilj i Alma-Ata, i sovjetrepubliken Kazakstan. Han avslutade skolan med … rött diplom på universitetets kemiska fakultet.
Sedan, under 1980-talet, flyttade han till Riga, där han förenade sig med den lokala församling som tillhörde de evangelsiskt kristna baptisterna.
Efter några år erfor han dopet i den Helige Ande ( förstått på det vis som är karaktaristiskt för pingstvänner).
Efter det förenades han med pingst-församlingen, vilken han själv sedermera ledde, efter det att dess pastor , Nikolaj Schevtjuk, hade emigrerat till Sverige. Han började stegvis att introducera element från karismatiska
möten i församlingen ( handklappning, dans, högljudda böner), vilket väckte missnöje hos de konservativa pingst-pastorerna. Efter ett beslut av ett råd av församlings-föreståndare, blev Alexej Ledjaev skild från sina uppdrag, och han
bildade snart en ny församling (Ny Generation) tillsammans med dem, som förenade sig med honom (det var hösten 1989).
Hans lära låg nära “tros-rörelsens” undervisning, eftersom pastor Ulf Ekman (i Uppsala, Sverige) och den av honom bildade församlings-gemenskapen “Livets Ord” utövade ett stort inflytande över honom de första åren. Steg för steg fjärmade sig “Ny Generation” från andra karismatiska rörelser och proklamerade
teologiens individualitet, efter vilket ROScHVE (de ryska pingstvännerna) officiellt förklarade att banden och förhållandet till denne predikant och den av honom grundade församlingen, var brutet.

Särskilt blev A Ledjaev kritiserad för bland annat :
“Ny Världsordning” - En del kritiker av “Ny Generation” (hädanefter NG) påstår, att Ledjaevs ide'er om att grunda en “ny ordning” , där alla samhällsfunktioner kontrolleras av anhängare till NG, och andra Ledjaevs lärosatser, är typiskt för totalitära sekter. Kritikerna visar på hur en sådan ordning fullständigt står i strid mot lagar om skiljande mellan stat och kyrka, vilka har antagits av de flesta länder i Europa.
Ledjaevs teori har också kritiserats av andra representanter för kristna konfessioner. Så har den svenske pastorn Karl-Gustav Severin , funnit tecken på kristen extremism i Ledjaevs nya världsordning, och han beskyller NG för avsiktliga försök att dra folk ifrån andra församlingar för att de ska understödja NG, och ledaren för de ryska pingstvännerna ( från vilka NG har utgått, om man ska tro Ledjaev) , Sergej Rjazchovskij, har öppet kallat NG för en villfarelse, och menar att det att sammanblanda församlingen med
politik är oacceptabelt.

Jag letar litet vidare på ryska websidor, och kommer bland annat till ett stenografiskt upptecknat samtal
mellan Ulf Ekman och Alexej Ledjaev i slutet av år 2003. Det har redan varit utlagt på ryska webben i flera år – sedan 2005.
Här följer ett utdrag ur det:
 
Inbördes kritik – A Ledjaev och Ulf Ekman
Den 18 december 2003 ägde det rum ett möte mellan pastorn för församlingen NG , Alexej Ledjaev, och pastorn för församlingen LO , Ulf Ekman, i Uppsala, Sverige.
Representanter för den svenska sidan var pastor Ulf Ekman och Karl-Gustav Kristiansson - för den lettiska sidan : pastor Alexej Ledjaev och jag, Vadim Privedenjuk, i egenskap av tolk. Detta möte gjorde ett djupt intryck på mig, och jag anser det vara en plikt att dela med andra några av dess enskildheter. Här följer ett
stenogram av detta samtal.

U. Ekman: Vi har hört en hel massa, och vi har inbjudit dig hit för att kunna ställa frågor och behandla de svar vi får – vilket är sanning, och vilket är lögn, och vilket är bara rykten..
A Ledjaev: Ställ era frågor. Jag är redo att svara.
U. Ekman: Nej, det är du inte redo att göra. Jag ser att du inte är redo... det har ju gjorts många försök under de senaste åren från vår sida att träffa dig, men du har alltid vägrat. Vi har nåtts av rykten om att du säger till andra, att det liksom är du som vill träffa oss – men att vi alltid drar oss undan ett möte. Är det verkligen så?
A Ledjaev: Jag har inte sagt detta. Och det, att det inte har kommit till stånd något möte – jag har varit upptagen. Det är fullt upp.....
U. Ekman: Som jag förstår har du redan fullt upp..
A Ledjaev: Var och en av oss har ju sitt schema. Men låt oss komma till frågorna.
U. Ekman: Är det sant, att du offentligt har sagt, att Gud har rest upp dig för att predika det som vi tidigare predikade, men enligt dina ord, så skulle vi ha tappat bort detta och avvikt från det? 
A Ledjaev: Detta är en fras som är ryckt ur sitt sammanhang. På det hela respekterar jag dig, och våra lärare, som pastorer... Det var ju ni som från början lärde oss att bedja, att ropa och att kriga..och... 
U. Ekman: ..och om du gör det som vi har lärt , så har vi ju också lärt dig att lyssna. Vi bryr oss om ditt andliga tillstånd, därför har vi nu i åratal väntat på ett möte, men du har varit för upptagen. Du har haft tid att träffa Sergej Rjazchovskij och andra, men för oss har du inte haft någon tid..
A Ledjaev: Stopp nu! Att samtala på detta viset är inte rätt. Du har ju liksom bjudit hit mig för att pressa ner mig på mattan. Låt oss bestämma om vilken form vårt möte och vårt samtal ska ha.
U. Ekman: Formen är den att vi ställer frågor , och vi vill höra dina svar. Vi har frågor som handlar om flera teman: det felaktiga i dina offentliga framträdanden , felaktiga metoder för att bilda nya församlingar, och problem på lärans område, särskilt när det gäller undervisningen om en ny världsordning. (ENV)
A Ledjaev: Om ni nu strävar efter att hjälpa, då hade ni nog gjort det tidigare. Vem borde bege sig till vem? Man måste bege sig dit där problemen är. Det är den som har frågorna som borde bege sig åstad. Jag har inga frågor alls vad det gäller ENV, eftersom det är en uppenbarelse från Gud.
U. Ekman: Om det är en uppenbarelse från Gud, varför skapar den splittring i församlingarna och konflikter mellan pastorer som förut var vänner?
A Ledjaev: Det är inte uppenbarelsen som orsakar splittring, utan ditt förbud mot denna uppenbarelse. Jag kan ta exemplet Leonid Padun: efter ett besök i Sverige hos U. Ekman har han vägrat att ta emot och att ge denna uppenbarelse vidare.
U. Ekman: Jag har inte förbjudit den, men jag har rätt att tillrättavisa..
A Ledjaev: Vi kan inte sätta oss till doms över andra pastorers uppenbarelser – Ulf's, Sunday's eller Rener's. Man kan inte döma någon annans tjänare, han vandrar inför sin Gud.
U. Ekman: Men vi befinner oss i en och samma kropp.
A Ledjaev: Jag har ju inte satt mig till doms över din uppenbarelse om att föra ut judar till Israel.
U. Ekman: Om jag hade sagt:”Kom igen – låt oss föra judar till månen!”, då hade detta varit orealistiskt , likasom läran om ENV är orealistisk.
A Ledjaev: I Lettland är detta realistiskt. Det sker hos oss. Ett parti – prästpartiet – ingår i den styrande koalitionen. I den nuvarande regeringen är det fyra ministrar som utgör övertygade kristna. De inför kristna principer i lagstiftningen.
U. Ekman: Allt detta är bara detaljer. Du kom inte någonsin till oss för att pröva din uppenbarelse innan du lät den givas ut i bokform.
Du grep tag i denna uppenbarelse för att genom den underhålla människor med något nytt. Det är en frukt av dina ambitioner och av din stolthet. Bara det att du inte har några frågor bevisar att du är stolt.
A Ledjaev: Men det är bara din uppfattning.
U. Ekman: Så har vi frågan om den metodik du använder i ditt arbete: vi får höra att du splittrar församlingar när du uppmanar människor att lämna Livets Ord gå över till NG.
A Ledjaev: Låt oss komma ihåg vad som skedde för 10 – 12 år sedan. Du uppmanade människor att lämna döda och torra församlingar , och att gå över till dem där det fanns liv. Då splittrades p.g.a. detta pingstförsamlingarna, och folk lämnade sådana församlingar. Idag föreslår vi människor att göra samma slags val..
U. Ekman: Nej , idag är det inte längre så. Idag ser allt annorlunda ut.
A Ledjaev: Folk har rätt att jämföra och att göra sina val. Allt vad jag gör är att göra reklam för min produkt..
U. Ekman: Produkt? Du säljer saker som man säljer tvålar? Eller vad? Hur ska man förstå detta?
A Ledjaev: Men varför märka ord? Det är fel! Jag talar om vad min tro producerar, mina böner och mina gärningar..
U. Ekman: Stopp nu!

( det följde ytterligare ett långt stycke i samtalet, men tiden är begränsad )

  Kan detta vara en del av förklaringen till Ekmans kursändring mot Rom? Hans en gång så vilda framgångs-teologi inspirerade på sina håll till ännu “vildare” utspel, som han på något vis måste försöka stävja. De “gamla nya kläderna” visade sig vara alltmer utgångna…

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s