Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Om digitala "storherrar och bönder" …

Andrew Keen - "Internet är inte svaret" , en analys som behövs. 
Finns på Adlibris och Bokus , bl a

   Författaren har verkligen lyckats med konst-stycket att både vara väldigt insatt i "nätets" historiska bakgrund och framväxt, och samtidigt kunnat ställa sig vid sidan av och kritiskt analysera dess utveckling, eller - vad ska man kalla det ? Har nätet utvecklats, eller människorna ?
 Eller tvärtom ?

    Ett antal artiklar som publicerats på bloggar och i media på sista tiden har varit ägnade åt den digitala ekonomin, och uttryckt bekymmer över utvecklingen - (se länkar längre ned)   

  Keen upplyser oss om några verkliga milstolpar i den utveckling som tog internet, och efterhand också handeln på internet,  "från universiteten" ut till den stora allmänheten: "Fram till 1991 var internet-handel onekligen en paradox, eftersom den amerikanska regeringen bibehöll den lagliga kontrollen över internet och krävde av företag som sökte tillgång till nätets ryggrad - NSFNET -  att de undertecknade en policy om 'acceptabel användning', som inskränkte sådan användning till 'forskning och utbildning'.. ". "Internets andra akt inleddes i början av nittiotalet då den amerikanska regeringen stängde NSFNET och lämnade över skötseln av internets ryggrad till kommersiella leverantörer av internettjänster" .
Och: "Samtidigt som slutet av kalla kriget ledde till att ryska finansoligarker slogs om att köpa upp statsägda egendomar, gav privatiseringen av internet under samma period upphov till att en ny klass av teknik-oligarker i USA störtade fram för att förvärva de bästa egendomarna på nätet".


  Detta belyser frågor som jag själv har ställt mig, som har att göra med samtycket. När gick vi egentligen med på att det skulle gå till så som det har gått till ? Vem informerade om hela vidden av det som skulle komma att bli ett världsvitt internet - www -  och användarnas plats i detta sammanhang, så att man kunde säga sitt "ja" eller "nej" till det hela?

Svar: ingen. Det var ingen som visste vad det skulle leda till, eftersom potentialen ännu bara var i början av sin utveckling. Och nu håller det på för fullt. Och det vi inte ser, därför att vi tycker att alla grupper får så otroliga möjligheter att göra sin röst hörd eller att agera på lika villkor (ja, nätets fördelar ska verkligen  inte underskattas), det är att ett fåtal aktörer berikar sig något oerhört i bakgrunden. (Ur en artikel i DN 8/5 "Även småbönder i Uganda eller Pakistan får plötsligen tillgång till ungefär samma kunskapsbuffé som vilken miljonär som helst. Denna utjämning syns dock inte i statistiken. De kommande decennierna kommer att bjuda på en synvilla av allt mer ojämna inkomster i den fysiska världen, men allt mer jämnt fördelad virtuell konsumtion.") Och faktiskt, inte i "bakgrunden", eftersom de stora IT bolagen är ganska uppenbara. Men verkligen inte alla gånger deras filosofi. Och det är den som Keen har ett ganska bra grepp om.

Därför börjar boken med att göra några märkliga påståenden: "Internet är ingen teknik, utan ett trossystem: - Allt och alla är hopkopplade i en nätverksrevolution som i grunden tar över alla aspekter av vår värld idag. Utbildning, transport, hälsovård, ekonomi, handel och industri omskapas nu av internetbaserade produkter som självkörande bilar, wearables, 3D-skrivare, hälsomätare, storskaliga distanskurser på nätet (Mooc-kurser) , P2P-tjänster som Airbnb och Uber samt valuta som bitcoin".  

   Och han talar om det disruptiva, omstörtande, med internet, och citerar en historiker vid Colombia University, Mark Lilla:" - Vår tids frihetsivrande dogm håller på att vända upp och ned på våra statsskick, ekonomier och kulturer". Och författaren kommenterar:"Javisst, men vår tids verkligt frihetsivrande dogm går ut på att förhärliga detta att vända upp och ner på saker och ting, att förkasta blotta tanken på 'tillåtelse', att etablera en omstörtningens kult. Alexis Ohanian - grundare av Reddit, 'internets förstasida' som nyhetstjänsten kallar sig, och som 2013 samlade 56 miljarder sidvisningar på de 40 miljoner sidor oredigerat innehåll som skapats av 3 miljoner användare - har till och med skrivit ett manifest mot att be om tillåtelse. I Without their permission skryter han med att tjugohundratalet kommer att vara 'skapat' inte 'styrt' av entreprenörer som i likhet med honom själv drar nytta av internets disruptiva egenskaper till förmån för det allmänna bästa..

På tal om "samtycke"..

Belysande exempel på nätets "disruptiva" karaktär tas från kamera och foto - samt skiv-industrierna. 
T.ex. Kodak: "På sjuttiotalet - När Paul Simon skrev sången 'Kodachrome' - stod Kodak för 90 % av all fotofilmförsäljning och 85 %  av all kameraförsäljning i USA. 25 år senare upphörde Kodak med tillverkningen av Kodachromefilm, vilket var slutet på företagets 74 år långa produktionshistoria".


Rochester i staten New York idag
Slutet ? Ja. Författaren besökte själv Rochester i New York, där Kodak tidigare hade sin blomstrande anläggning, och fann - en spökstad: "Mellan 2009 och 2012 - den s.k. webb.2 epoken -  med nystartade multimiljardföretag som Facebook, Tumblir och Instagram - lade Kodak ner tretton fabriker och 130 fotolabb och avskedade 47 000 anställda".Och skivindustrin: "I slutet av 90-talet, precis innan Fenning&Parker skapade Napster, var de globala intäkterna från musikförsäljningen av cd-skivor, vinylskivor och kassetter 38 miljarder dollar, där försäljningen i USA utgjorde nästan 15 miljarder dollar. Idag, trots att det har dykt upp legala köptjänster på nätet som iTunes och streamingtjänster som Spotify, har musikindustrins globala intäkter mer än halverats och är nu drygt 16 miljarder dollar, där försäljningen i USA har krymt till 6 miljarder dollar. Den digitala försäljningen har gjort obetydlig skillnad i denna nedgång. I själva verket sjönk den digitala försäljningen med 6 % år 2013..". "..Inte att undra på att 75 % av skivbutikerna på Berwick Streets Vinyl Mile i London har slagit igen sedan 1990"

Några intressanta och utmanande inblickar av många fler ( en del ännu mer intressanta som jag inte har tid med i just denna post) som boken "Internet är inte svaret" av Andrew Keen, ger. En bok som rekommenderas ! Inte minst kristna, som har sinne för Nya Testamentets församlingssyn, "egendomsgemenskap" enligt Apostlagärningarna, kan ha anledning att fundera på frågorna.

Ett par avslutande citat, som också på ett särskilt sätt fångar in internets paradox:" Internet råkade i stort sett skapas av socialt ansvarskännande teknologer som Paul Baran, J.C.R Licklider och Tim Berners-Lee (någon som hade hört talas om dem?), som alla var likgiltiga för och ibland till och med avogt inställda till pengar, och ändå har nätet gett upphov till en av de största anhopningarna av rikedomar i mänsklighetens historia. Historien om internets mest framstående företag - Google - är också spetsad med ironi. Google uppfanns av ett par idealistiska doktorander i datavetenskap som var så skeptiska till nätreklam att de förbjöd annonsering på sin hemsida, men nu är företaget det klart största och mäktigaste reklamföretaget i historien".

Och: "Glöm regionala oavhängighetsförklaringar. Internetföretag som Google, Apple, Facebook och Twitter (någon som har hört talas om dem? ) har i själva verket förklarat sig oavhängiga - arkitektoniskt eller på annat sätt - av allting runt omkring dem ! De digitala storherrarna har avlägsnat dig från de digitala bönderna …" 


Recensioner från The Guardian, DN : "Vi håller på att bygga upp en kapitalism som är mer monopoliserande än den tidigare och som har uppstått ur vad han kallar för en 'distribuerad teknologi' som saknar ett tydligt centrum och som han menar leder till mer av en 'top-down'-ekonomi.", GP

Bloggat: 1, 2

  Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s