Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Donbass dessutom ..

På vilket sätt gör sig konflikten i Donbass gällande under det all-ortodoxa Kyrkomötet på Kreta? 

Theodosius mur i Istanbul där den "ekumeniske patriarken" ännu alltjämt residerar - den stad som också kallas "Konstantinopel", en gång huvudstad i ett 
rike som hette "Bysans" Denna video (på engelska) innehåller en fängslande
genomgång av dess historia .

  Det kommer naturligtvis upp många frågor där, men vilka frågorna är är redan ganska grundligt genomgånget. Bland annat därför tyckte bulgarerna inte att det var värt att deltaga, eftersom allt redan var uppgjort på förhand. Till dem som uteblir har även ryssarna anslutit sig, om än av delvis andra skäl. Hur ska serberna, georgierna och grekerna göra?

Den ekumeniske patriarken, Bartholomeus I, i Istanbul/Konstantinopel, har sagt att det all-ortodoxa Kyrkomötet ska genomföras, även om Ryssland och några av de autokefala, ortodoxa kyrkorna väljer att utebli. 


 "Ukrainskaja Pravda" upplyser om ett  verkligt allvarligt spörsmål - kommer kriget-konflikten-motsättningen mellan Ryssland och Ukraina eventuellt att göra sig gällande under det all-ortodoxa, "universella"  kyrkomötet på Kreta ?  
Är det egentligen det som är orsak till att Moskva-patriarkatet har valt att utebliva, att man där befarar att den kommer att göra sig gällande?

(artikeln i översättning följer)


 Ukrainska parlamentet - Radan - begär oberoende för den Ukrainsk-ortodoxa kyrkan av den ekumeniske patriarken  . 


  Det ukrainska parlamentet antog en hänvändelse till den ekumeniske patriarken  med en förfrågan, om att ge oberoende åt den ortodoxa kyrkan i Ukraina. 


   245 ledamoter röstade för detta, 14 mot.


Parlamentet granskade projektet som ingår i resolution 4793 om ett förkortat förfarande.


I tillägg till resolutionen på det ukrainska parlamentets webplats finns detta stycke:

  "I den situation som har uppkommit, accepterar inte det ukrainska folket tanken på kyrklig enhet med den Allramest välsignade Moskva-patriarken Kirill, som inte bara har undlåtit att träda upp till försvar för de ortodoxa kristna i Ukraina, vilka lider under den ryska aggressionen, men också har blivit en av de ledande ideologerna för 'pax Ryssland', och följdaktligen utgör han en av arkitekterna bakom det nu pågående hybridkriget som Ryssland för mot Ukraina". 

  Men en kommitté har föreslagit en annan lydelse av detta stycke, då den Rysk-ortodoxa kyrkans patriarks - Kirills -  namn, överhuvudtaget inte nämns.


Parlaments-ledamoterna pekar på den Ryska Federationens aggression i förhållande till Ukraina, och särskilt på annekteringen av Krim. 


Följdaktligen begär ledamoterna i sin hänvändelse till den ekumeniske patriarken att han ska förklara en kyrklig akt från 1686 ogiltig, som när den antogs, antogs i strid mot den ortodoxa kyrkans heliga kanon. Dessutom begär ledamoterna ett aktivt deltagande i strävan att övervinna följderna av den kyrkliga delningen genom att sammankalla all-ukrainska förenande möten under överinséende av den ekumeniske patriarken, som kan lösa alla kontroversiella frågor och förena den ukrainska ortodoxin.


 Den ukrainska Radan begär alltså  ".. för den ortodoxa kyrkans välgång i Ukraina och för det ukrainska folkets integritet att det ska utfördas ett tomos om den ortodoxa kyrkans autokefala/oberoende status i Ukraina, på vars grund hon sedan kan intaga sin rätta plats i familjen av lokala ortodoxa kyrkor".

- - -

  Vad en sådan hänvändelse nu kan ha för betydelse, om "allt redan är uppgjort på förhand". .

Men är detta överhuvudtaget möjligt? Den rysk-ortodoxe diakonen Andrej Kurajev, anser det inte vara uteslutet, med hänvisning till 20-talet, då den polska ortodoxa kyrkan blev oberoende av Moskva-patriarkatet. ABCNews , Georgia Today
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s