Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Massövervakningen - vad sker i samtalen mellan EU och USA?

Enligt en dagsaktuell artikel i International Herald Tribune, så har  en del av de förslag som hörts i EU-parlamentet kommit till amerikanernas kännedom: 
"...Flera vill ändra reglerna för 'cloud computing'- den teknologi som möjliggör delandet av mjukvara och filer mellan datorer.

  Sedan nyheten slog ned om vittomfattande övervakning genom USA:s spion-organisation, har cloud computing varit en av de återkommande punkterna i den därpå följande debatten  i Bryssel, om hur man ska skydda data från snokande, amerikanska ögon.


Kommer datorer att förses med varningstext ?
  Cloud- , eller 'moln'-teknologien, har blivit en rutinmässig del av det digitala livet, vare sig den används av web-baserade tjänster för att skicka e-mail eller samla bilder eller för att lagra travar med företags - eller myndighets-rapporter.
  Men att överföra data mellan mobil-telefoner eller surfplattor och molnet, gör dem mer tillgängliga för snokande, även om dessa data är krypterade.

  EU vill reglera molnet, även om det gör användningen mer komplicerad. En föreslagen ändring skulle kräva att 'alla överföringar av data' från ett moln i EU till ett moln som hålls i Förenta Staterna eller någon annanstans  'bör åtföljas av en notering till den enskilde dator - användaren om att en sådan överföring gjorts, och om dess legala följder'.


  En annan ändring går ännu längre, och spärrar sådana överföringar , om inte ett antal villkor uppfylls. Inte bara att den enskilde dator-användaren ger sitt samtycke, utan personen måste 'informeras i  klara, bestämda och varnande ordalag genom ett separat och framträdande meddelande' om 'att eventuellt kan personliga uppgifter bli föremål för insamling eller övervakning från tredje lands myndigheter'..."


  Som varningstexter på cigarett-paketen, ungefär...    Sydsvenskan, PC för Alla, Ny Teknik, Aftonbladet, SvD, SR 
    DN

   
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl