Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Slavisk broder jonglerar

    Under EU-toppmötet i Bryssel har det tydligen inte saknats samtalsämnen.  
   SvDExpressen, Aftonbladet, Västerbotten-kuriren

    Ett av de mer brännande ämnena när man följer ryskspråkiga media är det om det s.k. "östliga partnerskapet". Ett kritiskt datum närmar sig för t.ex. Ukraina, som möter ett alltmer ultimativt språk från såväl Bryssel som Moskva. För EU är det visserligen ett antal frågor som ser ut att kunna lösa sig i tid, innan ett avtal ska undertecknas mellan Ukraina och EU vid ett annat, kommande toppmöte ägnat just åt det östliga partnerskapet. Det lär äga rum i Litauens huvudstad Vilnius mellan den 28 - 29 November. Men en fråga tenderar att torna upp sig som ett berg av oöverstigliga svårigheter: frågan om Julia Tymosjenko. EU har bl.a. krävt hennes frigivning innan toppmötet i November. 

   För Rysslands del skulle ett ukrainskt undertecknande av avtalet med EU få till följd att landet inte skulle kunna ingå i Tull-unionen med Ryssland, Vitryssland och Kazakstan.Det lät Putin förstå när dessa länders tre presidenter strålade samman i Minsk , i samband med OSS-mötet där, samtidigt som toppmötet i Bryssel höll på.

   Under EU-toppmötet i Bryssel ägnade sig tydligen Polens premiär-minister, Donald Tusk, ivrigt åt vågmästar-rollen mellan eventuellt alltmer tydliga, ekonomiska öst- och västblock. Tusks uttalanden har lyfts fram av ryskspråkig, ukrainsk press.

   När det gällde frågan om Julia Tymosjenko förmanade han först några medlems-länder i EU."Polen har visserligen tryckt på ständigt i kontakterna med Ukraina om att lösa 'problemet Julia Tymosjenko', och samtidigt har vi varnat vissa europeiska partners, att skeptikerna, vad gäller närmandet till Ukraina, inte ska använda exemplet med Julia Tymosjenko som en billig utväg att avbryta överläggningarna med Ukraina, så att dessa överläggningar inte förs i hamn", sa Tusk.

  Men han sa inget konkret om vilka länder han menade. Det var tydligen Tusk som avslutade diskussionerna under toppmötet, och han beskrev stämningen omkring möjligheterna att underteckna ett avtal med Ukraina som "tungt optimistisk". "Det känns som det är läge att underteckna Avtalet, men inte till vilket pris som helst".

   Ukraina förmanade han också:"Ukrainska myndigheter jonglerar och förhalar tiden när det gäller frågan om Julia Tymosjenkos frigivning, vilket kan komma att på negativa följder för undertecknandet av ett handels (associations)-avtal med EU." Yle, SR, 
SvD Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s