Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

En god,rysk tanke

Sveriges och Norges utrikesministrar ska "läxa upp" sin ryske kollega , enligt ett TT -telegram.  
Citat: Norges nye utrikesminister Børge Brende (Høyre) avser att ta upp Rysslands omstridda förbud mot ”homosexuell propaganda” med sin ryske kollega Sergej Lavrov i norska Tromsø i morgon. Brende har rådgjort med Carl Bildt (M) om taktiken. 

Förbudet lär rikta sig mot homosexuell propaganda "ibland minderåriga".

Det finns nog en hel del som det skulle vara värt att "läxa upp" Ryssland för i dagsläget, men inte för den lag som faktiskt är formulerad på ett sådant vis, att det är fara värt att inte bara Norge och Sverige drar på sig en större motståndare än Ryssland. Det är ju många som redan har protesterat, och avser att protestera.

  Men, det var ju Kristus själv som varnade dem som "förför" någon av de små som tror på Honom! Och den ryska lagen som förbjuder homosex-propaganda ibland minderåriga kan  ligga i linje med dessa ord från Frälsarens mun.

  Hur ska vi veta att den inte gör det?

 Minderåriga är små. 
I Ryssland finns det många sådana små som tror på Kristus.


Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

                                                           (sagt av Jesus, enligt Matteus evangelium kap. 18:6 - 7)

 Aftonbladet, Skånskan, DagenBloggat: 1


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s