Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Hemundervisning tillhör vårt folk

   
Skolplikten infördes i Sverige i mitten av 1800-talet,hör vi. Men alla skildringar som jag har tagit del av är ganska överens om att det, när den allmänna folkskolan infördes 1842, gick ganska försynt till. Många tackade nej och föredrog att utbilda sig på mer traditionellt vis, och då räknade man också med hemundervisning. Därför levde begreppet "hemundervisning" länge kvar i svensk skollagstiftning, och har ännu inte helt förpassats ur den.

  "Skolplikten"  lär också ha kommit på 1800-talet, men vid ett senare datum, och den utvecklades vidare under det 20:e århundradet (=1900-talet) . Därför kanske inte bara skolan, utan också staten ibland skulle underkastas en och annan prövande analys. Inte minst med tanke på hur den senare utvecklades, just i vår världsdel under det tjugonde århundradet, och tillväxte i olika, totalitära maktanspråk.

  Varför överhuvudtaget tala om skolplikt? Är det inte riktigare att kalla det undervisningsplikt, som Maranataförsamlingens i Stockholm dåvarande föreståndare, Arne Imsen, föreslog i sin tid! Det skulle eventuellt placera saker och ting i ett riktigare läge, och duktiga, hemundervisande föräldrar skulle utan statlig överstyrning  kunna åtnjuta både en självklar, mänsklig rättighet och en ädel, svensk frihet.

  Dagen, Världen Idag

    Bloggar: 1, 2 Andra bloggar om: ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s