Fortsätt till huvudinnehåll

Hemundervisning tillhör vårt folk

   Skolplikten infördes i Sverige i mitten av 1800-talet,hör vi. Men alla skildringar som jag har tagit del av är ganska överens om att det, när den allmänna folkskolan infördes 1842, gick ganska försynt till. Många tackade nej och föredrog att utbilda sig på mer traditionellt vis, och då räknade man också med hemundervisning. Därför levde begreppet "hemundervisning" länge kvar i svensk skollagstiftning, och har ännu inte helt förpassats ur den.

  "Skolplikten"  lär också ha kommit på 1800-talet, men vid ett senare datum, och den utvecklades vidare under det 20:e århundradet (=1900-talet) . Därför kanske inte bara skolan, utan också staten ibland skulle underkastas en och annan prövande analys. Inte minst med tanke på hur den senare utvecklades, just i vår världsdel under det tjugonde århundradet, och tillväxte i olika, totalitära maktanspråk.

  Varför överhuvudtaget tala om skolplikt? Är det inte riktigare att kalla det undervisningsplikt, som Maranataförsamlingens i Stockholm dåvarande föreståndare, Arne Imsen, föreslog i sin tid! Det skulle eventuellt placera saker och ting i ett riktigare läge, och duktiga, hemundervisande föräldrar skulle utan statlig överstyrning  kunna åtnjuta både en självklar, mänsklig rättighet och en ädel, svensk frihet.

  Dagen, Världen Idag

    Bloggar: 1, 2 Andra bloggar om: ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h