Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Viss ironi -

Stora frågor är onekligen aktuella.
  Som det kliar i fingrarna att reflektera över, 
söka analysera och förstå,  kommentera o.s.v., med hjälp 
av bloggen eller andra hjälpmedel.  
                                  Jag känner min begränsning. 
                                   Det blir kanske en paus
                                            i bloggandet. 
        

 Jag blir litet skakad. På en och samma 
gång närmast obegränsade tekniska resurser 
som sätts i händerna på oss, inte minst genom amerikanska
 IT-jättar -  OCH -  uppgifter om att stater (inte minst Amerika) utnyttjar dessa IT-bolag för att driva spionage, inrikes - och utrikes.

SvD,Vlt

  När den amerikanska allmänheten reagerade
 på Edward Snowdens uppgifter, som publicerades av
 New York Times och The Guardian i somras, så svarade Obama och de amerikanska myndigheterna med honom: "Vi spionerar inte på landets egen
 befolkning, utan på andra länder ".

  Sådana uttalanden publicerades över hela världen. 
   Som att alla nu kunde andas ut.
   Som att ingen orsak till oro fanns.

  Vi bodde ju alla, 
eller de flesta 
                    internet-användare, 
mer eller mindre 
                      i   -
             
                     staten Kalifornien.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl