Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kommer Cox och Kwasniewski att "defenestreras" innan allt är över?


Jag vet inte varför jag kommer att tänka på dåvarande (1618)  kejsar Ferdinands trogna undersåtar - Martinitz och Slavata - när jag försöker följa med händelserna i Ukraina.  
Historiens vingslag? Martinitz och Slavata kastades ut genom fönstret,  då böhmarna reste sig i protest
  Igår på förmiddagen, i närvaro av EU-parlamentets sändebud Alexander Kwasniewski och Pat Cox, avlyste Radans - det ukrainska parlamentets - talman, med ett klubbslag hela den debatt som egentligen skulle ha direktsänts under dagen. Förhoppningen hade varit den, att de avgörande frågorna omkring associations-avtalet med EU skulle behandlas, och det med lycklig utgång.

 Men "den lyckliga utgången" ser mycket annorlunda ut i Moskva än i Bryssel.

 Vittnar inte de många olika reaktioner som under gårdagen och nu på morgonen har rapporterats om i världsmedia - EUobserver, Le Monde, Ukrainska Pravda m.fl. - att starka, styrande krafter är på kollissionskurs?
    Cox och Kwasniewski fick sitt uppdrag i Ukraina förlängt två gånger under gårdagen, först till den 19:e November, och senare ända till den 28:e November, då toppmötet i Vilnius ska äga rum.


  Om den aktuella frågan i  SvDDN, Svt, Aftonbladet, Sydsvenskan , EU-parlamentet nyheter
  Om EU i  SvD, Affärsvärlden, VK

   Tidigare bloggat härLäs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s