Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Alexej Venediktov förmådde Putin att ta bladet från munnen ifråga om stalinismen.

 
torsdags var det dags för det årliga - över internet direktsända - TV - rogrammet med Vladimir Putin, som vare sig han är president eller premiärminister brukar ägna några timmar årligen åt att på det viset besvara frågor från folket.
Chefredaktören för "Radio Eko Moskva", Alexej Venediktov, som satt med i publiken, ställde en fråga till Putin som eventuellt blev smått historisk, med tanke på att "Putin aldrig har sagt något väsentligt tidigare om sin syn på stalinismen" .

Alexej Venediktov

    Kan det vara möjligt? Iallafall är det vad Venediktov själv sa när han efteråt behandlade meningsutbytet med Putin i en intervju i "Radio Eko Moskva", och förklarade varför han tyckte det var så viktigt att få den frågan både ställd och besvarad.

  "Direktlinjen" med Putin sändes samma dag som var den tredje rättegångsdagen för Alexej Navalnyj, en oppositionspolitiker som dragits inför rätta på grund av påstådd förskingring i samband med tidigare arbete inom  skogsindustrien. "Direktlinjen" med Putin sändes  dagen innan en begäran från Pussy Riot-medlemmen Nadezchda Tolokonnikova om att få bli frigiven innan hennes strafftidn är avtjänad behandlades av en rysk domstol.
 För att ta ett par exempel på pågående processer i Ryssland idag, som uppenbarligen kan bedömas på vitt skilda vis.

- Finns det verkligen inte ett drag av stalinism i Putins styre? Det var just den frågan som behandlades i "direktlinjen", där en av programledarna presenterade Venediktov som "..en man, som under presidentvalskampanjen hade avvisat ett erbjudande att bli en 'Putins förtrogne' "tillsammans med ett visst antal andra personer.

Putin: Och honom föreslog de att bli min förtrogne?
Programledaren: Det sägs så,ja.
Putin: Är det så?
Programledaren: Det går ju att fråga.
Putin: Jaså? Jag föreslog dig att bli min förtrogne?
Venediktov: Vladimir Vladimirovich, Jag ser att dina förtrogna är ganska blodtörstiga. Den ene kräver att Serdjukov ska sättas i fängelse, den andre att Tjubajs ska bli satt bakom galler. Jag har…jag tycker det är bra att jag har avlägsnat mig från det gänget.
Putin: Bra…
Venediktov: Och jag tycker att förhållandet mellan president och journalist inte ska behöva vara formellt , om jag ska vara uppriktig, på samma vis som förhållandet mellan människor.Här är min fråga. För tre år sedan vid en direktlinje som denna svarade du själv på en fråga om hur du ser på Stalin. Du var mycket noga…
Putin: Förhållandet…
Venediktov: …till Stalin. Du sa att frågan var viktig, att det är en försåtlig fråga, du svarade mycket genomtänkt. Men nu när du har trätt fram en tredje mandatperiod såsom president, så ser jag och några av mina kamrater vissa anstrykningar av stalinism. Jag skulle vilja att du kommenterade dem. I landet har det uppstått politiska processer, till exempel Pussy Riot, Alexej Navalnyj, och rättegångarna omkring den sjätte Maj 2012. I landet har en enorm mängd människor kommit att bli misstänkta som utländska agenter, jag tänker på lagen om icke kommersiella organisationer. Duman antar sådana lagar 
som dramatiskt inskränker rörelsefriheten, särskilt över internet, och du skriver under dem! Kan du vara så god att tala om ifall du verkligen anser att Ryssland under det 21:a århundradet, genom att anta sådana effektiva Stalinmetoder kan vara en ledande stormakt? Tack så mycket.
Putin: Jag har vid olika tillfällen diskuterat alla dessa frågor med dig. Jag anser inte att det finns några element av stalinism här. Stalinism hör samman med personkult och mass-överträdelse av lagar, med repression och läger. Det finns inget sådant i Ryssland och jag hoppas att det aldrig mer kommer.Vårt samhälle är helt enkelt annorlunda, och det kommer adrig att tillåtas. Och det betyder inte att det inte behövs ordning och disciplin här. "
O.s.v. 

Dagen efter "direktlinjen" besvarade Venediktov "Eko Moskva"-lyssnarnas frågor, bl.a.om han var nöjd med det svar Putin gav :

"Venediktov: …Ja, jag är extremt nöjd, eftersom folk därute som förstår detta i själva verket också fattar meningen med min fråga (tyvärr måste man förklara det för en del, som inte har fattat det, att döma av deras frågor) som går ut på att Putin skulle uttala sin uppfattning om stalinismen, och inte till de pågående rättegångarna. Sin uppfattning om de pågående rättegångarna har han redan uttalat. Sin uppfattning om icke kommersiella organisationer har han redan uttalat. Sin uppfattning om laglig reglering av internet har han redan uttalat. Och på det viset kan de som särskilt ägnar uppmärksamhet åt den biten säkert erfara besvikelse. Men vad ville ni? Att han skulle ändra uppfattning? Eller menar ni att jag inte kände till hans uppfattning?

    Min uppgift var som jag strax ska säga.(Putin sa själv något om det) Vi har haft en viss diskussion, ja, och den har pågått i inte bara ett år, då vi träffats. 
 Programledaren: "Jag har vid olika tillfällen diskuterat alla dessa frågor med dig", det var vad presidenten sa.
  Venediktov: Det var vad presidenten sa, ja. Och diskussionerna har just handlat om (en av diskussionerna!) att Vladimir Vladimirovich aldrig någonsin har fördömt stalinismen. Han har alltid sagt "å ena sidan - å andra sidan"  vad gäller Stalin. Ni kan se, det var under direktlinjen 2009 som han gav ett försök till svar, han tog själv fram frågan om förhållandet till Stalin, och sa "Man kan inte förhålla sig entydigt" - Till höger och till vänster! Jag påminde honom om detta.
Programledaren: Ja, men nu säger han att stalinism , det handlar om läger…
Venediktov: Helt riktigt- Och min uppgift , den uppgift jag tog på mig själv, var att Vladimir Putin skulle , offentligt…. klart och tydligt uttala sig om sitt förhållande till det som vi kallar stalinism.
- - 

   Det var ju bra att det kom fram, om det inte har kommit fram förr. Men ödesdigert att det kom fram först nu, under den tredje president-perioden. Och under sådana omständigheter.Om Alexej Venedikoiv - tidigare på denna blogg
  Alexej Navalnyj - ett videoklipp från i fjol somras, taget i samband med en husrannskan (även försett med svensk text)

   


Mer om Ryssland i svenskspråkiga media: SvD, SRHbl Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s