Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Romeike i Romarriket ?

    Det råder en viss dramatik omkring den hemundervisande tyska familjen Romeike i Amerika. Familjen beslöt att hemundervisa sina barn (2006) eftersom de menade att de allmänna skolorna i Tyskland lärde ut värderingar som stod i strid med deras kristna tro. De tvingades att betala böter och deras barn blev tvångsförflyttade från sitt hem och fördes till den allmänna skolan.


Efter att de hade fått politisk asyl (2010) genom en lokal domstol i Memphis,Tennessee (de kom till USA 2008), överklagade dock USA:s Immigrations - och Tullverk beslutet år 2012…..Därefter överklagades fallet av familjen och deras advokat inför USA:s Apellationsdomstol för den sjätte kretsen, om jag har förstått saken rätt.. Det amerikanska Justitiedepartementet försvarar Immigrationsverkets bedömning.

  En petition till Vita Huset som HSLDA (Home School Legal Defence Association) tog initiativet till hade samlat 73 000 namnunderskrifter till andra veckan av April. Petitionen går ut på att begära av Obama-administrationen att den ska stoppa varje försök att genomföra en deportation genom att ge Romeikes full och permanent uppehållsrätt. Vita Huset har gått med på att ge ett officiellt svar på varje petition som samlar mer än 100 000 namnunderskrifter. Den skulle inlämnas den 18 April.

Till slut hade den fått 120 000 namnunderskrifter, och inlämnades av allt att döma i god tid.

Appelationsdomstolen hörde fallet i tisdags (23/4) :"Tuffa frågor ställdes av båda parterna, och det är svårt att förutsäga utgången…"

 


 Bloggat om "parallellsamhälle"
  Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s