Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Muren föll - och sedan.. ?

RIA-Novosti har publicerat en artikel med bl.a. synpunkter från tre experter - en från Tyskland och två från Ryssland - med anledning av det nu aktuella 25-årsjubiléet efter Berlinmurens fall. 
Således en expert-panel med rysk övervikt. 
-

ANALYTIKER: BERLINMUREN FÖLL, MEN EN MUR HAR ÄNDÅ BLIVIT KVAR I FOLKS HUVUDEN

  "Berlinmuren föll på sin tid i ordets fysiska mening, denna händelse ledde till Tysklands återförening. Men Berlinmuren har utgjort en symbol för en skiljelinje i Europa, och denna symbol har inte blivit mindre brännande än den var tidigare. Skiljelinjerna i Europa har blivit kvar, inte bara virtuellt, utan även fysiskt. Vi kan t.ex. se hur det nu byggs en ny mur i Ukraina, och jag tror att det är en upprepning av det värsta vi har varit med om i vår erfarenhet i den Gamla världens samtida historia", säger VD:n för Institutet för Europas länder inom den Ryska Vetenskapliga Akademin, Alexej Gromyko.

Gränsstängslet mellan Turkiet och Grekland
     Enligt expertens uppfattning, så är jubileet över Berlinmurens fall viktigt, inte bara som en anledning att påminna sig det förgångna, vad som gjordes under de åren för att bilda ett enat Europa utan skiljelinjer, utan också "en mycket bra anledning att fundera på vad som inte gick så bra".

    "Varför kämpar vi alltjämt år 2014 för att det inte ska finnas några 'berlinmurar' i Europa, om de så går över Cyperns territorium, mellan Serbien och Kosovo, i Ukraina eller i Bosnien-Herzegovina ? Det finns också åtskiljande murar, som blir allt högre, i Spanien och i Storbritannien, murar av oförstånd mellan de militär-politiska arealerna i Europa. Kampen för ett enat Europa är mycket vital, mycket angelägen, och det krävs inte så litet krafter för att denna idé ska förverkligas", anser Alexej Gromyko .

LÄRDOMARNA FRÅN BERLIN ÄR AKTUELLA

   "Berlinmurens fall - det är en demonstration av hur folkets vilja ledde till förändring av ett statligt system, som tycktes orubbligt. Men det är omöjligt att inte lägga märke till , att Berlinmuren föll, men det har blivit kvar en mur i folks huvuden", anser även chefen för Robert Bosch-fondens Center för studier av Centrala och Östra Europa, Stefan Meister. 


  "Det är uppenbart, att inte bara från rysk sida, men också från vår sida , har det inte gjorts tillräckligt för att tänka igenom, analysera, och komma fram till slutsatser utifrån det fullbordade faktum som Berlinmurens fall utgör", anser den tyske experten


  Enligt honom har tyskarna lång tid menat, att tillsammans med muren  

försvann också rudimentära stereotyper i 'kalla krigets' medvetande, men i verkligheten var det inte så. "Vi fick vingar och var fulla av entusiasm efter den s.k. 'segern'. Som jag ser det så är det inte tal om någon slags nytt 'kallt krig', det är bara upplivade rudiment av det gamla medvetandet, som inte helt och fullt har försvunnit", anser Stefan Meister.
  
 Och även om det - enligt expertens uppfattning - nu är så, att den  rådade konflikten mellan Europa och Ryssland "väcker missmod", så kan den knuffa parterna dithän, att de på nytt försöker praktisera vad de har lärt sig av händelserna för 25 år sedan.

GAMLA ARKETYPER I EN NY POLITIK

   "För ett kvarts sekel sedan började Berlinmuren att falla, även om själva processen tog betydligt mera tid. Idag konstaterar vi, att 'det kalla kriget', som en motsättning mellan två system, har försvunnit i historien. Europas gestalt under det 21:a århundradet, det är en kvalitetsmässigt helt ny konstruktion, en konstruktion för säkerhet, men tyvärr , som år 2014 visar, så har den samtida världen sina problem", säger chefen för det i Moskva förlagda Centret för Germanska studier, Vladislav Belov.


  "Vi ser, hur situationen roterar omkring den ukrainska krisen, hur Väst utövar beslutsamma påtryckningar mot Ryssland. På detta planet  kan man naturligtvis tala om nya murar, om murar i politikernas huvuden, och i vilkas fundament ligger arketyperna från det 'kalla kriget', föreställningar om stater, som bildades redan under Sovjettiden", understryker experten.

  "De mest svårbestämbar murarna är de propagandistiska murarna, och inte alla har möjligheter att placera stegar mot dessa murar , så att de kan ta sig upp för dem, och se, vad som i själva verket sker på andra sidan", avslutar Vladislav Belov. 


-

   Intressanta artiklar - och radioprogram - i svensk och engelskspråkig press med anledning av att det är 25 år sedan Berlinmuren föll:


Skånskan: "Berlin minns dagen då muren föll..", DN: "Hon vill riva muren i tyskarnas huvuden", The Guardian: "The Berlin Wall in the cold war and now..", SR: "25-årsfirandet av Berlinmurens fall", Dagen : "Kyrkan i DDR bidrog till att muren föll" 

Bloggat: 1,2Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s