Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ruskigt !

Gorbatjov är i Berlin och drar en lans för Putin. 

"Jag skulle vilja uppmana alla politiker, särskilt de som leder regeringar, att uppmärksamt förhålla sig till Vladimir Putins inlägg nyligen i Valdai-forumet i Sochi, … jag upptäckte i hans tal en strävan att finna en väg att dämpa spänningarna och med det perspektivet att bilda nya fundament för ett partnerskaps-förhållande”, sa Gorbatjov, enligt Ukrainskaja Pravda.
Gorbatjov i Berlin anklagar Väst, mot bakgrund - bl.a. -
av striderna i östra Ukraina
  Nezavisimaja Gazeta rapporterar:

     (Citat)  De aktuella spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland kan man beskriva som ett kollapsat förtroende. Denna uppfattning gav Sovjetunionens tidigare president Michail Gorbatjov uttryck för, då han framträdde under ett symposium som öppnades i den tyska huvudstaden idag: ”25 år efter Berlinmurens fall – nya kriser, nya farhågor, nya murar”. Deltagarna i detta forum - politiker, experter,  personer verksamma inom forskning och kultur – behandlar den nuvarande situationen i världen, och olika sätt att övervinna spänningarna i förhållandet mellan Väst och Ryssland.


"Det som har skett under de senaste månaderna skulle jag vilja karaktärisera som att förtroendet har kollapsat . Ett förtroende, som med sådan möda byggdes upp med gemensamma krafter i samband med att vi lämnade det 'kalla kriget', ett förtroende, förutan vilket de internationella relationerna i en global värld i stort sett är meningslösa”, sa Gorbatjov.

Dock, enligt hans uppfattning ”vore det ett misstag att sätta detta i samband endast med de senaste händelserna”. ”Detta förtroende undergrävdes inte igår, utan mycket tidigare, rötterna till den nu aktuella situationen befinner sig i 90-talets händelser”, är han övertygad om. Istället för att utveckla principerna för en allmän-europeisk säkerhet och genomföra en omfattande demilitarisering  "..har Väst, och särskilt USA, förklarat sig som segrare i det 'kalla kriget' ", konstaterar det tidigare statsöverhuvudet.

”Euforien har stigit Västs ledare åt huvudet. Efter att ha utnyttjat Rysslands svaghet , avsaknaden av en motvikt, har de slagit sig på att monopolisera ledarskapet och dominansen i världen”, anser Gorbatjov.
”Händelserna de senaste månaderna blev en följd av den kortsiktiga politiken, den politik då man pådyvlar sin vilja såsom ett fullbordat faktum, och ignorerar den andra partens intressen”, underströk Sovjetunionens ex-president, då han påminde om NATOs utvidgning österut, inblandningen i situationen i ex-Jugoslavien, Kosovo,Irak, Syrien och Libyen, samt planerna på att placera ut anti-robotsystem i Europa.
 (slut på citat)

-
  Vad sa då Putin under det av Gorbatjov åberopade Valdai-forumet ? Nezavisimaja Gazetas chef-redaktör, Konstantin Remchukov, redogjorde för sina intryck av det talet i en artikel från den 27:e oktober, och skrev bland annat:    
"Vladimir Putins framträdande på Valdai-klubben i Sochi ägde konceptuell karaktär. Det var omsorgsfullt genomtänkt vad gäller grundläggande aspekter av det aktuella förhållandet mellan Ryssland och Väst. Putin levererade hela huvudlinjen av argument för sina anhängare och propagandister. Huvudargumentet var detta: Ryssland har gjort allt riktigt. Men USA gör vad det vill i världen. Många exempel: från Irak till Libyen, från Kosovo till Ukraina, från Syrien till ISIS".

  Och en av Putins "propagandister" numera är alltså Michail Gorbatjov.
  Om detsamma i svensk, engelskspråkig och tysk press DN, SvD, The Guardian, BBC, Frankfurter Allgemeine
   
Tidigare på denna blogg om Gorbatjov - se här - och här

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s