Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Finns det överensstämmelser mellan Ryssland år 2012 och Sovjet år 1936?

Att se tillbaka på det år som gått det är helt naturligt då man står inför ett årsskifte.  
   Vi som följer med - eller försöker följa med - händelserna  i Ryssland  lägger märke till att det där , som här, råder en viss pessimism. Chefredaktören för "Nezavisimaja Gazeta" , Konstantin Remtjukov, suckar i en ledarartikel: "Vi kommer ihåg de första fyra månaderna av 2012 för den frihetens atmosfär som fanns" - - -  "Men efter att Vladimir Putin hade svurits in som president den 7:e maj började han mycket snabbt att göra om lagar och deras praktiska tillämpning i den riktningen att de blev hårdare gentemot oförsonliga, politiska motståndare

  Hur bearbetas nu f.ö. intrycken av det bakomliggande året i den ryska bloggosfären?
  Bara två exempel:

  Bloggaren "Brat Nikodim" ställer frågan på sin blogg:"Blir journalistiken lidande av bloggarnas anstormning?"Han har nämligen fått ta diskussioner om den saken. Är det typiskt för det ryska klimatet? Det var ju inte så länge sedan som Ryssland, jämte Kina och en rad arabländer gjorde allvarliga försök att reglera internet genom internationell FN-övervakning.

   Bloggaren och journalisten Podrabinek reflekterar över förbudet för amerikanska  medborgare mot att adoptera ryska barn  - det förbud som blev Putins svar på den s.k. Magnitskij-listan i USA:  "De mest naiva hoppades att Putin inte skulle underteckna den lag som Duman hade antagit. De mest misstänksamma hoppades på en eliternas konflikt och att sunt förnuft skulle segra. De mest ängsliga skrämdes med det amerikanska hotet. Och så skrev Putin under lagen, därför inga förhoppningar inom Ryssland och inga internationella farhågor kommer i själva verket med i räkningen.
   ..Putin gör bara det som stämmer med den strategiska målsättningen....att visa styrka.."

  En pessimistisk kommentator till sistnämnda bloggpost skrev: "Den nuvarande situationen i landet påminner om år 1936".
  D.v.s. året innan den politiska repressionen under Stalin nådde en kulmen med den s.k. "stora terrorn". 
                                                                   +

 Vi får hoppas att det inte går så illa.
 
De som tror på Jesus Kristus har anledning att ropa till Gud -
Maria Aljochina - Pussy Riot


-   be till Gud för de tre djärva flickorna i punkbandet "Pussy Riot" som agerade alltför utmanande och politiskt "bolsjevikiskt" i många ortodoxa's ögon, men som visade sig bära på såväl en sällsam gudsfruktan som en viss,filosofisk skolning när de väl trädde fram inför domstolen i Moskva under sommaren! Två av dem sitter i arbetsläger, och en - Jekaterina Samusevitj - är villkorligt frigiven sedan i september.
                                                                                

  Bed även för situationen omkring Sunday Adelaja i Kiev, som spetsat till sig något otroligt och hotar att ställa protestantisk kristendom i ofördelaktig dager i ett i huvudsak ortodoxt Ukraina! Är det kanske en kyrkopolitisk biavsikt med hela baletten?

 För att bara nämna några saker.

 

  Hbl,
  Dagen 

 
  Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s