Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

filiste'erna - ett av Bibelns folk

  Kan det verkligen finnas någon större uppmärksamhet i förhållande till texterna i Bibelns böcker hos forskaren och författaren Hans Furuhagen? Nej om det är sant vad denna DN-artikel säger att han påstår om filiste'ernas roll i dem, så finns det inte det. 
  Filiste'erna är ju ett hedrat folk i Bibeln.
   Det ställs på fullständigt jämlik fot med Israels folk såväl som med arame'erna, enligt dessa ord hos profeten Amos: "Förde jag icke Israel upp ur Egyptens land och filistéerna ifrån Kaftor och araméerna ifrån Kir? "  - Amos 9:7
  Och det är inte det enda exemplet.
  Filiste'erna framställs också som mer gudfruktiga och kloka t.o.m. än judarna i 1:a Samuelsbokens femte kapitel, där de förstår bättre än dessa hur de ska gå till väga med Guds ark. "Men fatten dock mod och varen män, I filistéer, så att I icke bliven trälar åt hebréerna.."  - 1 Sam. 4:9
  Och i profeten Sakarjas bok framträder de på nytt som helt jämställda med Guds egendomsfolk, och som värdiga medarvingar till löftets land, då "..de ska bli såsom stamfurstar i Juda"  - Sak. 9:7
--- --- Men nu läste jag bland flera märkliga påståenden i ovannämnda DN-artikel: - "Hur kommer det sig att vi fortfarande tänker på filistéerna som ett vidrigt folk?"

  Ja, hur kommer det sig? 
  Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s