Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

filiste'erna - ett av Bibelns folk

  Kan det verkligen finnas någon större uppmärksamhet i förhållande till texterna i Bibelns böcker hos forskaren och författaren Hans Furuhagen? Nej om det är sant vad denna DN-artikel säger att han påstår om filiste'ernas roll i dem, så finns det inte det. 
  Filiste'erna är ju ett hedrat folk i Bibeln.
   Det ställs på fullständigt jämlik fot med Israels folk såväl som med arame'erna, enligt dessa ord hos profeten Amos: "Förde jag icke Israel upp ur Egyptens land och filistéerna ifrån Kaftor och araméerna ifrån Kir? "  - Amos 9:7
  Och det är inte det enda exemplet.
  Filiste'erna framställs också som mer gudfruktiga och kloka t.o.m. än judarna i 1:a Samuelsbokens femte kapitel, där de förstår bättre än dessa hur de ska gå till väga med Guds ark. "Men fatten dock mod och varen män, I filistéer, så att I icke bliven trälar åt hebréerna.."  - 1 Sam. 4:9
  Och i profeten Sakarjas bok framträder de på nytt som helt jämställda med Guds egendomsfolk, och som värdiga medarvingar till löftets land, då "..de ska bli såsom stamfurstar i Juda"  - Sak. 9:7
--- --- Men nu läste jag bland flera märkliga påståenden i ovannämnda DN-artikel: - "Hur kommer det sig att vi fortfarande tänker på filistéerna som ett vidrigt folk?"

  Ja, hur kommer det sig? 
  Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl