Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno


Summary Source: This picture of Soekarno is a ...Image via Wikipedia
Förre indonesiske presidenten Sukarno
Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.
   Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?
     Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.
  Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?
   Nej - har någon hört om arvet från president Sukarno?
  Jag citerar något ur domsskälen i den offentligt avkunnade, och offentligt tillgängliga, domen. Enligt denna finns det, bland andra uppse'endeväckande omständigheter, en raffinerad beståndsdel i bedrägeriet. Den består i Westergårds skröna om en person från ett centraleuropeiskt land som här kallas för XXXXX: 
   " ...XXXXX har av Kristian Westergård påståtts vara förvaltare av/ förmånstagare till
ett påstått arv efter f.d. presidenten Sukarno. Arvet skall, enligt handlingar som
påträffats hos Kristian Westergård, ha bestått i guld- och banktillgodohavanden som
stammat från levande och döda statsöverhuvuden såsom Kung Carl Gustav och
Mao Tse Tung. Redan detta gör att uppgifterna om arvet framstår som en
fantasiprodukt. Påståendet att  XXXXX därigenom skulle utgöra säkerhet för
investerarnas medel lämnas utan avseende. Under år 2007 har  XXXXX
garanterat Kristian Westergård betalning om 3 000 000 USD. Även denna påstådda
säkerhet har varit kopplad till det påstådda arvet efter Sukarno i det att det avsåg
tillgång till Mao Tse Tungs medel. Omständigheterna kring XXXXX påstådda tillgångar har varit av sådan karaktär att det framstår som helt ofattbart att
Kristian Westergård skulle kunna lägga dessa till grund för uppfattningen att XXXXX kunde garantera hans åtaganden gentemot investerarna, så mycket mer
som Kristian Westergård, uppenbarligen med medel från investerarna, måst bidra
till XXXXXs och denne närståendes levnadsomkostnader...."

-
 Ett bedrägeri i världsskala, m.a.o.
  
  Affärsvärlden,SVT, 
Bloggar 1
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s