Fortsätt till huvudinnehåll

Kristian Westergårds dröm: arvet från president Sukarno


Summary Source: This picture of Soekarno is a ...Image via Wikipedia
Förre indonesiske presidenten Sukarno
Att förskingra 26.000.000;- kronor som har anförtrotts en av godtrogna, religiösa människor.
   Vad utgjorde själva grundfelet i den s.k. "frikyrkoprofilen", alias Kristian Westergårds, tillvägagångssätt?
     Blogred. grunnade litet på det efter att ha hört  om  bedrägeri-domen igår i Uppsala tingsrätt,  mot Westergård.
  Det måste väl ändå ha varit finanskrisen som orsakade att det föll ett delvis nytt ljus över annars fullt rimliga planer för att praktiskt och ekonomiskt hjälpa missionerande kristna, -  vilket, av allt att döma, var en uttalad avsikt?
   Nej - har någon hört om arvet från president Sukarno?
  Jag citerar något ur domsskälen i den offentligt avkunnade, och offentligt tillgängliga, domen. Enligt denna finns det, bland andra uppse'endeväckande omständigheter, en raffinerad beståndsdel i bedrägeriet. Den består i Westergårds skröna om en person från ett centraleuropeiskt land som här kallas för XXXXX: 
   " ...XXXXX har av Kristian Westergård påståtts vara förvaltare av/ förmånstagare till
ett påstått arv efter f.d. presidenten Sukarno. Arvet skall, enligt handlingar som
påträffats hos Kristian Westergård, ha bestått i guld- och banktillgodohavanden som
stammat från levande och döda statsöverhuvuden såsom Kung Carl Gustav och
Mao Tse Tung. Redan detta gör att uppgifterna om arvet framstår som en
fantasiprodukt. Påståendet att  XXXXX därigenom skulle utgöra säkerhet för
investerarnas medel lämnas utan avseende. Under år 2007 har  XXXXX
garanterat Kristian Westergård betalning om 3 000 000 USD. Även denna påstådda
säkerhet har varit kopplad till det påstådda arvet efter Sukarno i det att det avsåg
tillgång till Mao Tse Tungs medel. Omständigheterna kring XXXXX påstådda tillgångar har varit av sådan karaktär att det framstår som helt ofattbart att
Kristian Westergård skulle kunna lägga dessa till grund för uppfattningen att XXXXX kunde garantera hans åtaganden gentemot investerarna, så mycket mer
som Kristian Westergård, uppenbarligen med medel från investerarna, måst bidra
till XXXXXs och denne närståendes levnadsomkostnader...."

-
 Ett bedrägeri i världsskala, m.a.o.
  
  Affärsvärlden,SVT, 
Bloggar 1
Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h