Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Påbörjad “mikrochippning”?

När jag läste Boris Perchatkins blogg (en dissident och pingstvän sedan  sovjettiden), skriven på ryska, stötte jag på de uppgifter om en viss sjukvårdsreform under president Obama som orsakat meningsskiljaktigheter i Amerika, även diskussioner inom den slaviska diasporan,  och som bl.a. säger att ett mikro-chip kommer att införas i handen på alla amerikanska medborgare, inom kort.
  Perchatkin har översatt artikeln av Paul McGuire till ryska, men jag har översatt den till svenska direkt från originalet. Men Perchatkin har också låtit några amerikanska medborgare av slaviskt ursprung som är präster och pastorer,och som har emigrerat till Amerika, kommentera de uppgifterna - typiska reaktioner, men är de särskilt eftertänksamma? Jag tar med deras kommentarerna också här.

  Vad ska man tänka om dessa uppgifter? Eftersom tekniken onekligen har gått så långt att det är fullt realistiskt att tänka sig, så kan det nog vara av viss betydelse att pröva sig inför detta scenario.
Motsvarigheten finns helt klart angiven i Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok:

"Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan,så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal."  - Uppb. 13:16 - 17

Läs, den som vill!         - Påbörjad “mikrochippning”? -


Barak Obamas proposition om hälsovård förpliktigar alla amerikaner att implantera ett mikrochip (eller medchip) innan den 23 mars 2013. Ärligt talat återstår det litet tid till dess. Är de medicinska mottagningarna i Amerika redo för ett så synnerligen omfattande arbete? Och huvudfrågan – är amerikanerna själva redo att frivilligt implantera ett mikrochip, eller rättare – en radiofrekvent identifikator (RFID) - under huden på handens ryggsida ? Om detta skriver Paul McGuire, en känd amerikansk radioröst, TV-kommentator, och författare till mer än tjugo böcker om olika filmer. Vi vill göra er uppmärksamma på denna översättning av hans artikel:”Kommer amerikanerna att implantera mikrochips under 2013 i enlighet med Obamas lag om hälsovård? 

(McGuire's artikel publicerades i Sacramento-tidningen “Diaspora” 19/8 2012, men fanns alltså redan tidigare tillgänglig, i juli månad, på en annan websajt )   En stor nyhet kablades ut av AOL och oräkneliga nyhetskanaler denna vecka, om att Obama's hälsovårds-proposition kommer att kräva att alla amerikanska medborgare och alla nyfödda får ett mikrochip eller ett medchip före den 23:e Mars, 2013. Om mikrochip-kravet i propositionen kommer att bli gällande eller ej, det återstår att se. 

"Är du redo för mikrochipet"
av Paul McGuire

 


År 2010 släpptes min bok “Är du redo för mikrochipet?”, och jag ställde frågan “Finns mikrochip-implantatet dolt i Hälsovårds-propositionen? Kommer nyfödda barn med start år 2013 att få ett mikrochip strax efter födelsen?”. Sedan skrev jag i boken:”I den massiva US HEALTHCARE BILL , som era valda representanter röstade för utan att läsa den finns en sektion med titeln: Subtitle C-11 Sec. 2521 – National Medical Device Registry , som säger:

The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the ‘registry’) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that—‘‘(A) is or has been used in or on a patient; and ‘‘(B) is a class III device; or ‘‘(ii) a class II device that is implantable. “ (=Sekretariatet ska upprätta ett medicinskt hjälpmedels- register för att underlätta analys av säkerhet efter marknadsföring och resultat för varje hjälpmedel som - "(A) används eller har använts på en patient; och "(B) är ett klass III-preparat; eller "(ii)ett klass II hjälpmedel som är implanterbart"

Språket är avsiktligt vagt, men det innehåller tydliga indikationer om att göra Amerika till det första landet i världen som kommer att begära att varje medborgare tar emot ett implanterat radio-frekvent mikrochip (RFID) med avsikt att kontrollera sjukvården.

Ett antal stater har liksom Virginia antagit en “stoppa vilddjursmärket-lagstiftning” i ett försök att hindra det slaget av lagstiftning.

Som när det gäller åtskilliga andra saker som jag har skrivit och talat om som baseras på solid dokumentation, bler jag regelbundet utmanad av somliga , och särskilt i det kristna sammanhanget, som saknar alla ledtrådar när det gäller att komma underfund med vad som sker. Deras kritik har aldrig hindrat mig att presentera fakta, för jag gör aldrig någon gallup-undersökning av vad jag talar eller skriver om. En kristen är kallad att tala sanning i kärlek, vare sig det blir accepterat eller ej. Jag försöker inte att nedvärdera någons arbete, men jag bestämmer inte vad jag ska säga på grund av om det är “sökar-vänligt” eller populärt, eller ej. Det enda jag bryr mig om är ifall det är sant och om det är förståndigt att säga det vid just den tidpunkten.

Det är mycket som jag skulle kunna säga, men inte säger, eftersom det finns många människor i vårt land, som, när de möter en sanning som befinner sig utanför deras socialt ordnade medvetande, hamnar i kognitiv dissonans. Medan mikrochip-implantatet kommer närmare dag för dag, tillsammans med den “beställda krisen” med illegal invandring, skapar problemen i stater som Arizona en miljö där senator Charles Schumer (D-NY) och Lindsey Graham (R-SC) för en lagstiftningen framåt som kommer att kräva att alla amerikanska arbetare, medborgare och invånare på lika grund erhåller och bär ett Nationellt Biometriskt ID-kort för att kunna arbeta inom USA. Det spelar ingen roll vad du har för uppfattning om amnestier eller invandring, alla ska ha ett Nationellt Biometriskt ID-kory som eventuellt innehåller en RFID – transmitter som kommer att tillåta Storebror's elektroniska data-baser att spåra all information om dig. Det är helt enkelt ett nationellt ID-kort under ett annat namn. Det nationella ID-kortet kommer att övergå i ett mikrochip-implantat, eftersom det är tekniskt mer effektivt. Allt detta som kommer att ske mycket snart är bara toppen av ett isberg.

President Ronald Reagan vägrade att underteckna vad han betraktade som en “vilddjursmärkes”-lag. I min bok “Är du redo för mikro-chipet?” granskar jag den omsorgsfulla ordalydelsen i Hälsovårds-propositionen som talar om ett medchip och ett mikrochip-implantat. Det har aldrig varit dolt, det är bara repulikaner och demokrater tillsammans med våra samfällt kontrollerade och orwellska media, som avsiktligt valt att ignorera det. Bilderberg-gruppen gav order om att hela USA:s befolkning skulle mikrochippas, och sedan hela världen. Innan Hälsovårds-propositionen antogs, hade det aktuella året, då varje nyfödd i USA vid sin födelse skulle få ett mikro-chip, satts till 2013. Många attackerar president Obama för detta, men även om det är “the Obama Health Care Bill “ så skapades mikrochip-implantatet för årtionden sedan, och kom först igång under den republikanske presidenten George Bush och hans påstått “pånyttfödde” statsåklagare, John Ashcroft, efter 9/11. Det verkar som om Ashcroft mest gjorde kosmetiska åtgärder för att försvara våra konstitutionella friheter , som även omfattar religionsfriheten.

Olyckligtvis utgör evangeliska kristna utomordentliga brickor i det politiska spelet , eftersom de ägnar sig mer åt andrahandsfrågor än åt verkligt viktiga saker. Detta p.g.a. att den evangeliska kristenheten i Amerika idag saknar en verkligt biblisk världsbild. Jag vill verkligen inte läta ovänlig, men den historiska verkligheten är den att evangeliska kristna gjort en hel del för att spela rollen av “nyttiga idioter” som Lenin sa. Det är uppenbarligen inte vad Gud har tänkt för sitt folk. Men genom att avvisa en biblisk världsbild, blir själva Bibelordet “ .. folket förgås på grund av brist på kunskap” (Hosea 4:6) , uppfyllt. De flesta evangeliska kristna i Amerika har en mycket ytlig tro, som resultat av vad de har blivit lärda i många kyrkor och seminarier.

Den nya mikrochip-teknologien med RFID-chip är så avancerad att det låter som science fiction. Aposteln Paulus förklarade (? Aposteln Johannes ska det väl vara - övers. kommentar) hur det passar in i Uppenbarelseboken 13, där den falske profeten kommer att leda en enad världsreligion och förmå människor att antaga vilddjurets märke. Ett mikrochip-implantat, biochip-implantat eller ett medchip , i sig själv, är inte nödvändigtvis vilddjurets märke. Vilddjurets märke under den falske profetens styrning, kräver att man medvetet avvisar Jesus Kristus som Herre, och hänger sig åt att tillbedja antikrist som Gud.

Utmaningen för kristna och andra blir själva handlingen att ta emot ett mikrochip-implantat, biochip-implantat eller medchip, helt enkelt på grund av parallellen med det vilddjurets märke som vi läser om i Bibeln. Kommer trons folk att uteslutas av religiösa skäl, eller kommer de att tvingas att ta märket, eller sättas i fängelse? Det kan tilläggas att vilken mikrochip-teknologi som helst kan aktiveras med förbättrad kontroll efter att den implanterats. Så det som börjar som ett enkelt mikrochip-implantat kan bli en teknologi som någon gång framöver innebär att man måste tillbe antikrist som Gud eller avvisa Jesus Kristus som Herre för att kunna deltaga i det ekonomiska systemet. Den inbyggda och utvecklande kapaciteten hos mikrochip-teknologien gör detta till en hotfull eventualitet.

I den slutliga analysen så ser det enkla faktum att man tar emot ett mikrochip-implantat av medicinska skäl harmlöst ut på ytan. Men det finns inga garantier att det, när det väl är implanterat, inte kommer att aktiveras för en vilddjursmärkes-teknologi. Det är hotet och utmaningen som vi har framför oss.

- - - -

Kända pastorers reaktioner (från den slaviska immigrationen i USA)

Pavel Rospotnjuk, pastor för Adam Bondaruk's slaviska församling “Betania” - “Det är inte vilddjurets märke”

Det kommer förr eller senare, men mikrochippning är oundviklig. Tiden går emot detta. Vi vet att antikrist kommer till makten och att det blir en enad världsregering. Och för att man ska kunna styra människor är det nödvändigt att införa chippen. Och tro mig, detta kommer att ske långsamt, men obönhörligt.

Om vi ska tala om Barak Obama's lag om hälsovård och om införandet av medchip, så kan jag inte påstå att det är vilddjurets märke och att vi nu måste fly från detta. För om vi bedömer det logiskt, så har vi ID-kort , medicinska kort, bankkort, körkort o.s.v. Enkelt uttryckt så befinner vi oss sedan länge under statsmaktens kontroll. Och tack vare chippen kommer denna process att bli enklare och mer effektiv – å ena sidan. Men å andra sidan – så medför det att det genomförs en total kontroll.
Vi kristna fruktar detta, men vi befinner oss redan under kontroll. Jag tror inte att mikrochippet är antikrists märke. Inte desto mindre, om jag ställs inför den frågan att implantera ett chip, så kommer jag med all sannolikhet inte att göra det. Åtminstone inte utan att tänkt över det.


Maxim Maximov, chef för TV-kanalen CNL: ”Jaga inte upp en hysteri!”

Som jag ser det så är oväsendet omkring mikrochippningen såpass överdriven, att det inte längre bara är roligt. Jag kommer ihåg när de första streck-koderna dök upp, att folk sa: ” Nu kommer man att placera streck-koder på pannan. Och det är djävulens märke, vilddjurets tal”. Det dök även upp illustrationer som framställde streck-koder på människors pannor. Jag tror inte att chippet är vilddjurets märke.

Ni förstår att skanning av handflatan och näthinnan, det utgör idag den mest effektiva uppgifts-basen om den ena och den andra människan. Det frågan gäller är något annat: själva chippet är inte så kraftigt att det kan sända information till en sputnik. Det innehåller bara information som liknar den som finns på ett kreditkort. Om du har ett kreditkort med ett chip – och idag har de nästan alla ett chip – så är det samma slags chip, det är bara det att det befinner sig på kreditkortet.

Så vad är skillnaden mellan en människa som bär kreditkortet med ett chip på sig, och en annan människa, som har samma slag av chip, men i handen? Det är praktiskt taget ingen skillnad. Man vet redan allt om dig, vem du har samtalat med och var, i vilka affärer du har gått in, vad du har köpt, vem du har givit pengar o.s.v.

Därför, de “profeter” som påstår att mikrochippningen är just själva den bibliska förutsägelsen, de far vilse och de jagar bara upp en hysteri omkring denna fråga.


Alexandr Sjevsjenko, präst i församlingen “Brödhuset”: “Bestäm själva”

Jag tror inte det finns något att vara rädd för i detta, det finns inget vilddjurets märke i chippet, som många troende säger. Detta är bara ett tidsfenomen, ett oundvikligt tekniskt framåtskridande, som, tyvärr, inte förstås riktigt av alla.

Kristenhetens 2000-åriga historia har beledsagats av allehanda rykten, förebådanden och förutsägelser. Det räcker med att påminna om att antikrist har uppenbarats antingen i Napoleon Bonaparte, eller i Karl XII, eller i Peter den Store, eller i Lenin, eller i Stalin... Trots alla dessa förutsägelser så lever kristenheten ännu alltjämt. Jag menar att denna fråga inte är värd att diskuteras på bred front, så att man blåser upp föreställningar. Låt var och en själv bestämma om han vill ta emot ett chip eller inte.

Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s