Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ska "kyrkans äldsta dotter" gifta sig med en tjej?

Striden om Frankrike's själ i visst avse'ende utkämpas i dessa dagar  inför en protestyttring som planerats till söndagen den 13:e Januari, och inför ett lagförslag om homo-vigslar och - adoptioner som ska debatteras i slutet av denna månad, den 27:e, i det franska parlamentet. (Se Människor och Tro
  Rörelsen som protesterar mot denna lag "La Manifestation Pour Tous" och som har en representant i bland andra Christian Vanneste,  som har skrivit flera inlägg på sin blogg under de gångna veckorna,  påeldas alltså av  appeller som denna:

" .....Om naturen hos den vänster som har plågat vårt land och folk:

     Såsom arvtagare till jakobinerna och terrorn, av sekulariseringen och det sekteristiska hatet mot den III:e Republiken fram till kriget 1914 - 1918 är vänstern inte bara en ekonomisk belastning som i namn av social revansch och krig mot de rika dödar sysselsättningen och tillväxten, utan även utgör en kraft som splittrar det franska folket och hotar dess frihet.

  Under åberopande av ett framstegs-koncept som innebär att man vänder på traditioner och principer, medan man förstår detta som ett uttryck för det sunda förnuft som vårt samhälle bygger på, har vänstern företagit sig att upprätta ett 'äktenskap' mellan personer av samma kön. Och medan man inte är nöjd med att blott införa en absurd antropologisk revolution som en betydande del av fransmännen inte vill ha, vägrar man att genomföra en folkomröstning, för den vänstermajoritets skull som rätt och slätt avser att tysta ner sina motståndare.

  Strategin är enkel: att delegalisera motståndarnas ord på grund av den föreställningen att det bara finns ett enda alternativ, vare sig det kommer frivilligt eller under tvång. Denna intellektuella terrorism består alltså i att man diskvalificerar motståndarna....
"
-
  Utgör den politiska vänstern ett upphov till gay-rörelsen? Jag tror inte jag håller med, men finner det värt att fundera på uttrycken:
   
"Absurd antropologisk revolution"
"Intellektuell terrorism"

Ska Frankrike, som har kallats för "kyrkans äldsta dotter", till slut gifta sig, representativt och tidsenligt, med en flata?
  
  Då lär väntan på Jesu tillkommelse, om den någonsin har funnits, definitivt ha förkolnat i Frankrike. (Matt. 25: 1 - 13)
-

Som i Sverige? Sverige går före - Dagen 
USA? - SvD
  
Andra bloggar om:

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s