Fortsätt till huvudinnehåll

Diskuteras än i Ryssland

Tidskriften Diletant har en kort artikel om "raskolnikern" Avvakum och patriarken Nikon som levde på 1600-talet. 
4 personer kommenterade, 
och det blev tre mot en *)
 för Avvakum.  

  "Patriark Nikon ( som egentligen hette Nikita Minin) och prästen Avvakum (Avvakum Petrovich) var ideologiska motståndare och fiender. 
    Även om de under åren 1640-50 ingick i samma krets av fromhetsivrare, som utvecklades omkring tsar Alexej Michailovich och Stepan Bonifatev. Medlemmar ur denna krets stod för en korrigering av det kyrkliga och allmänna, medborgerliga livet i Ryssland genom att stärka fromheten på grundval av ett strikt iakttagande av kyrkliga stadgar och regler som kommit från det s.k. 'Hundra kapitlens (Stoglav) kyrkomöte' år 1551. Nikon och Avvakum var då goda vänner. 

Patriark Nikon tv - och Avvakum

  Men denna krets sprängdes efter att Nikon upphöjdes till patriarks värdighet år 1652. När han på ett maktfullkomligt och häftigt vis började införa de kyrkliga reformerna, så reste sig de förra 'fromhetsivrarna' mangrant mot Nikon. En av klerkerna, som ledde rörelsen 'för den gamla tron' var just prästen Avvakum. Därvid är att märka att Avvakum inte var mot kyrkliga reformer som sådana - men han gillade inte deras väsentliga innehåll (Avvakum stod för att rätta de kyrkliga handböckerna i överensstämmelse med gamla, rysk-ortodoxa handskrifter. Nikon rättade visserligen de kyrkliga handböckerna, men i överensstämmelse med grekiska, teologiska skrifter) och inte heller metoderna genom vilka de utformades.   Patriark Nikon tog itu med sin gamle vän på ett mycket brutalt vis - han lät honom utstå tortyr i form av hunger och köld, och tänkte också massakrera honom, men tsar Alexej Michailovich själv försvarade Avvakum, därför skickades prästen, som ju inte hade avfallit från tron, till Tobolsk. 

  Men Nikons triumf varade inte länge, ganska snart föll han i onåd, tvingades avsäga sig sitt ämbete och gå i kloster. 

  När det gällde Avvakum - trots  att Alexej Michailovich, efter Nikons avlägsnande, talade goda ord till honom, fortsatte han med sin kritik och sitt  aktiva motstånd mot de kyrkliga reformerna. Till slut så blev Avvakum och hans vapendragare brända på ett hygge. Idag äras Avvakum av alla kyrkornas och församlingarnas gammeltroende som en helig martyr och bekännare.

  Den 5 Augusti 2006 invigde patriark Alexej II en minnesstod åt patriark Nikon i Saransk. "

- - -
  *) Alexej Muravjev - historiker och religionsvetare , var en av dem som drog en lans för Avvakum:

  "Mina sympatier är på Avvakums sida. Och förklaringen till det är denna: Han tog ställning på ett ganska enkelt vis - han försvarade de traditioner som han hade uppfostrats i. Han var till att börja med en sund konservativ person, men en motståndskämpe blev han först då, när han började utsättas för våldsamma påtryckningar i konflikten. Men Nikon var den som hela tiden försökte framställa den tradition han hade från barnsbenen som oriktig,osann för att kunna rätta den. I den meningen var han en människa som rev ned den egna grunden, vilket är farligt. Han var revolutionären, medan Avvakum var evolutionisten. Och när den oförsonliga, hårda kampen började, då visade sig Avvakum vara den som förkroppsligade de asketiska idealen. Han bodde i en icke uppvärmd jordhåla i 15 år, där han skrev traktater. Han var en människa med en högre grad av bildning. Knappast någon av våra samtida är i stånd till detta, men Avvakum kunde. Men sedan Nikon, när han hade blivit satt i kloster började han skriva brev till tsaren om allt möjligt, eftersom han hade vant sig vid hovets prakt. "DN, Yle.fi, Bt
Nyhetsbanken Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h