Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

God Jul i lutherdomen - ryska lutheraner får tillbaka sin kyrkobyggnad !

  När man läser uppgifter om hur många ortodoxa kyrkor som återställts och återlämnats efter bolsjevikernas och de sovjetiska myndigheternas tid, så kan man ju bara fundera litet  på de andra kristna konfessionernas anspråk på förstörda eller beslagtagna kultföremål i Ryssland och i f.d. Sovjet. Några ryska lutheraner i staden Kaluga , c:a 20 svenska mil söder om Moskva, har tydligen  i sin strävan att återfå en gammal kyrkobyggnad stött på den ryska byråkratien, som dock visat sig vara inte helt omöjlig att komma överens med.     Från Baznitsa   2013 12 21:

Kalugas lutheraner försöker återfå församlingens historiska byggnad   
  Den 15:e December ägde det rum ett möte mellan en delegation från ELTsAI ( = den Evangeliskt Lutherska Kyrkan av den Augsburgska Bekännelsen) i vilken ingick biskop Igor Knjazev, pastorn och läraren Dmitrij Martysjenko från S:t Georgijs församling i Kaluga,  och  diakonen och specialisten i juridik för ELTsAI, Andrej Poljakov - dessa sammanträffade alltså med representanten för Stadsledningen, d.v.s. ingen mindre än chefen för styrelsen för byggnationer och markförhållanden i staden Kaluga, Denisov Dimitrij Alexandrovich.
Kaluga- där lutherska kyrkan  ännu tillhör stadsbilden, om än i bakgrunden
Mötet ägnades åt återlämnandet av kyrkans historiska byggnad, som ligger på Volonov-gatan 9 i Kaluga, och i vilken det för närvarande ryms bostäder. 

Det var roligt att konstatera att mötet ägde rum i en vänlig och välvillig atmosfär, representanter för stadsfullmäktige (inte bara chefen utan dessutom några som tidigare hade engagerats i denna fråga) visade sig fullt redo att gemensamt söka alternativ för hur byggnaden skulle kunna återföras till sin historiska bestämmelse. Otvivelaktigt blir denna process svår och komplicerad. Man måste hitta investerare och givare som kan köpa ut bostäderna, och se till att byggnaden blir reparerad. Men alla möjligheter lär finnas. Det finns förhoppningar att detta projekt ska intressera Kalugas affärsmän, eftersom det finns förutsättningar att på det aktuella markområdet inleda kommersiell verksamhet.
 Det är förstås bara ett alternativ av flera till hur frågan ska lösas. 

  För närvarande skickar såväl Kalugas stadslednings administration som ELTsAI:s juridiska avdelning skrivelser med förfrågningar till ministrar och verk (byggnaden är ett kultur-minnesmärke), för att få preciserat vilken status byggnaden har bevarat, och vilka skyldigheter de kommande ägarna till fastigheten kommer att dra på sig inför de statliga organ som vakar över konditionen hos de objekt som anses utgöra arkitektoniskt arv. 

  Vad som är känt från historien är att en Luthersk samfällighet fanns i Kaluga under perioden 1823 - 1931. I en av de för-revolutionära källorna - nämligen D. I. Malinins verk "Historiska resandes erfarenheter av Kaluga-Guvernatet och dess största centra" (Kaluga: Zolotaja Alleja 1992 - nyutgåva från 1912)  -  har man på s. 135 funnit följande informationer om den lutherska församlingen och dess kyrkobyggnad i staden Kaluga: "På Bogojavlenskaja, nästan i hörnet av Chernovskij-gränden, finns en luthersk kyrka. Denna lilla byggnad restes år 1863 på en plats, där det tidigare låg ett barnhem. Den lutherska församlingen är inte stor; den omfattar omkring 100 personer. Allt som allt har man i Guvernatet räknat till 843 personer som bekänner lutherdomen. Nu är den tidigare kyrkobyggnaden delvis föremål för ombyggnationer, och dessa ytor brukas till bostäder"


Apropå : SvD, SvD, SR, Kyrkanstidning , HelaGotland, Dagen


Vad ska de ryska lutheranerna möjligen bjudas på för nya teologiska grepp från systerkyrkor i Väst? Att hela försoningsverket förkastas, som Stefan Swärd har drömt

Den som lever får se.Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s