Fortsätt till huvudinnehåll

Se upp med de få verserna !

 Jag kommer inte närmare homosexualiteten i Apostlagärningarna än till aposteln Paulus. Det var han som uttalade något , eller skrev något, direkt om detta.
  Inte som Platon, som var Sokrates lärjunge, och som av allt att döma skrev i helt positiva ordalag om homosexualiteten. Ibland.  Paulus var klart negativ, och såg homosexualiteten i  det avskyvärda sammanhang, som först och främst hade med avguderi att göra. (Rom. 1:18 - 27) 
  Det är ett intressant kapitel, det sjuttonde kapitlet i Apostlagärningarna, där de grekiska filosofernas lärjungar möter en av Kristi lärjungar. (Apg.17:15 - 34)

Kristi apostel i Aten. 
  Av alla grekernas gudar , och bland alla deras altaren i Aten,  var det särskilt ett altare som aposteln utsåg åt sig. Det som tillhörde "en okänd gud". Och han tog det som en anledning att predika evangelium om Jesus Kristus för grekerna. Han talade om "..den Gud som har skapat världen och allt vad däri är .." (Apg. 17:24)

Och det är sant, denne Skapare får vi  inte särskilt tillförlitliga uppgifter om genom att läsa de klassiska, grekiska verk, som onekligen kan mäta sig med själva Bibeln i ålder, om inte annat.
Vi måste gå till själva Bibeln. Hebréernas Guds ord.

-
Se upp med de få verserna där bland många andra , som rör ett och annat ämne ! 

Skulle jag följa de råd som givits av åtskilliga pro-gay skribenter i tidningen Dagen m.fl. media på sista tiden, om att i stort sett smula sönder de få verserna i Bibeln om homosexualitet bara för att de är så få, också när det gäller andra  saker som Bibeln tar upp, så skulle t.ex. sanningen om

1) rättfärdiggörelse genom tro inte heller ha en chans. Detta uttryck som sådant förekommer på sin höjd vid två tillfällen i hela Gamla Testamentet (1 Mos. 15:6, Hab. 2:4), men de utgör ändå ett enormt fundament för den andesmorde apostel som har skrivit både romarbrevet och galaterbrevet, och är dessutom ett avgörande stöd för den hävstång för andlig förnyelse och förändring av hela samhällen, inte minst i vår del av Europa, som den protestantiska reformationen kom att utgöra.

2) Kristus såsom "överstepräst till evig tid efter Melki Sedeks sätt" förekommer bara en gång i hela Gamla Testamentet (Ps. 110:4), men ligger till grund för hela hebréerbrevets undervisning, vilken ger den omvände, troende och ödmjukt bibeltroende själen unika möjligheter att se in i en enastående värld av härlighet, när - och om -  den Helige Ande upplyser förståndet.

Och dessa få verser angående homosex - ska inte de öppna själva himmelen? 
 Nej, knappast. Men de kan varna för fördärvets väg.
 Se upp med dem !
x- x 

+
Tre kollektiva skrivelser i tidningen Dagen (efter en debatt som inleddes 18/3):
+
Bloggat: 1, 2,3, 4Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h