Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Se upp med de få verserna !

 Jag kommer inte närmare homosexualiteten i Apostlagärningarna än till aposteln Paulus. Det var han som uttalade något , eller skrev något, direkt om detta.
  Inte som Platon, som var Sokrates lärjunge, och som av allt att döma skrev i helt positiva ordalag om homosexualiteten. Ibland.  Paulus var klart negativ, och såg homosexualiteten i  det avskyvärda sammanhang, som först och främst hade med avguderi att göra. (Rom. 1:18 - 27) 
  Det är ett intressant kapitel, det sjuttonde kapitlet i Apostlagärningarna, där de grekiska filosofernas lärjungar möter en av Kristi lärjungar. (Apg.17:15 - 34)

Kristi apostel i Aten. 
  Av alla grekernas gudar , och bland alla deras altaren i Aten,  var det särskilt ett altare som aposteln utsåg åt sig. Det som tillhörde "en okänd gud". Och han tog det som en anledning att predika evangelium om Jesus Kristus för grekerna. Han talade om "..den Gud som har skapat världen och allt vad däri är .." (Apg. 17:24)

Och det är sant, denne Skapare får vi  inte särskilt tillförlitliga uppgifter om genom att läsa de klassiska, grekiska verk, som onekligen kan mäta sig med själva Bibeln i ålder, om inte annat.
Vi måste gå till själva Bibeln. Hebréernas Guds ord.

-
Se upp med de få verserna där bland många andra , som rör ett och annat ämne ! 

Skulle jag följa de råd som givits av åtskilliga pro-gay skribenter i tidningen Dagen m.fl. media på sista tiden, om att i stort sett smula sönder de få verserna i Bibeln om homosexualitet bara för att de är så få, också när det gäller andra  saker som Bibeln tar upp, så skulle t.ex. sanningen om

1) rättfärdiggörelse genom tro inte heller ha en chans. Detta uttryck som sådant förekommer på sin höjd vid två tillfällen i hela Gamla Testamentet (1 Mos. 15:6, Hab. 2:4), men de utgör ändå ett enormt fundament för den andesmorde apostel som har skrivit både romarbrevet och galaterbrevet, och är dessutom ett avgörande stöd för den hävstång för andlig förnyelse och förändring av hela samhällen, inte minst i vår del av Europa, som den protestantiska reformationen kom att utgöra.

2) Kristus såsom "överstepräst till evig tid efter Melki Sedeks sätt" förekommer bara en gång i hela Gamla Testamentet (Ps. 110:4), men ligger till grund för hela hebréerbrevets undervisning, vilken ger den omvände, troende och ödmjukt bibeltroende själen unika möjligheter att se in i en enastående värld av härlighet, när - och om -  den Helige Ande upplyser förståndet.

Och dessa få verser angående homosex - ska inte de öppna själva himmelen? 
 Nej, knappast. Men de kan varna för fördärvets väg.
 Se upp med dem !
x- x 

+
Tre kollektiva skrivelser i tidningen Dagen (efter en debatt som inleddes 18/3):
+
Bloggat: 1, 2,3, 4Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s