Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ryssland skapar nu ett "suveränt internet"

Som rapporterats också i svenska media så trädde lagen om ett suveränt internet i kraft i Ryssland den 1:a november, en lag som enligt lagens initiativtagare är ägnat åt att utforma "en dublett, en infrastruktur-reserv över landets territorium, vilken ska försäkra att det ryska segmentet av den världsvida webben ska kunna arbeta oavbrutet i händelse av yttre hot eller andra nödsituationer".

Vad "yttre hot" innebär har den ryska regeringen definierat, det kan särskilt handla om cyberattacker, eller om spridandet av "förbjuden information" t.ex. eller att medborgarna hindras att sätta sig i förbindelse med de federala eller regionala myndigheterna.

Detta dokument antogs våren 2019. I en förklarande not står det att där föreskrivs:"skyddsåtgärder för att ombesörja att internet kan arbeta långvarigt och stadigt i Ryssland, och hur tillförlitligheten i de ryska internetresursernas arbete kan höjas"

Dessutom föreskriver lagen regler för dirigering av internet-trafiken över Ryska Federationens territorium och ordningen för kontrollen av hur dessa regler iakttas.

Som följer av texten ger lagen också möjlighet för myndigheterna att kontrollera vilka uppgifter som överlämnas utanför landets gränser, och hur informations-utbytet sker ryska användare emellan.

De som tagit initiativet till denna lag understryker att förändringen inte behöver märkas av de vanliga användarna: "En centraliserad styrning av adressering och dirigering över Runet kommer att införas bara i händelse av uppenbara hot..."

   Tverskije vedomosti, Dozjd 
SR
- -

Den mediale, ortodoxe diakonen Andrej Kurjaev har kommenterat detta "suveräna internet" kritiskt, med ett citat om Goebbels . Hans bloggpost rubriceras just "Goebbels om det suveräna nätet".
    Citatet är hämtat ur en tysk stridspilots memoarer som skildrar hur denne hade skjutits ned över floden Oder (vilket skedde 32 gånger under krigets förlopp):

                                         ".. propaganda-minister Goebbels, som jag tidigare inte var bekant med,  besökte mig två gånger, han intresserade sig för min uppfattning om det strategiska läget i öst.
  'Oder-fronten är vår sista chans att stoppa sovjeterna',sa jag till honom, 'och huvudstaden kommer då att falla tillsammans med dem'
Men han jämförde Berlin med Leningrad. Han visade hur den staden inte föll, eftersom alla dess invånare förvandlade varje hem till en fästning. Och det som invånarna i Leningrad kunde göra, det kan också berlinarna göra. Hans tanke var den, att för att uppnå högsta nivå av organisation i försvaret av varje hem borde det finnas en radiomottagare i varje byggnad. Han var övertygad om att 'hans berlinare' skulle föredra döden framför att falla offer för
 de röda horderna... "

-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s