Fortsätt till huvudinnehåll

Ryssland skapar nu ett "suveränt internet"

Som rapporterats också i svenska media så trädde lagen om ett suveränt internet i kraft i Ryssland den 1:a november, en lag som enligt lagens initiativtagare är ägnat åt att utforma "en dublett, en infrastruktur-reserv över landets territorium, vilken ska försäkra att det ryska segmentet av den världsvida webben ska kunna arbeta oavbrutet i händelse av yttre hot eller andra nödsituationer".

Vad "yttre hot" innebär har den ryska regeringen definierat, det kan särskilt handla om cyberattacker, eller om spridandet av "förbjuden information" t.ex. eller att medborgarna hindras att sätta sig i förbindelse med de federala eller regionala myndigheterna.

Detta dokument antogs våren 2019. I en förklarande not står det att där föreskrivs:"skyddsåtgärder för att ombesörja att internet kan arbeta långvarigt och stadigt i Ryssland, och hur tillförlitligheten i de ryska internetresursernas arbete kan höjas"

Dessutom föreskriver lagen regler för dirigering av internet-trafiken över Ryska Federationens territorium och ordningen för kontrollen av hur dessa regler iakttas.

Som följer av texten ger lagen också möjlighet för myndigheterna att kontrollera vilka uppgifter som överlämnas utanför landets gränser, och hur informations-utbytet sker ryska användare emellan.

De som tagit initiativet till denna lag understryker att förändringen inte behöver märkas av de vanliga användarna: "En centraliserad styrning av adressering och dirigering över Runet kommer att införas bara i händelse av uppenbara hot..."

   Tverskije vedomosti, Dozjd 
SR
- -

Den mediale, ortodoxe diakonen Andrej Kurjaev har kommenterat detta "suveräna internet" kritiskt, med ett citat om Goebbels . Hans bloggpost rubriceras just "Goebbels om det suveräna nätet".
    Citatet är hämtat ur en tysk stridspilots memoarer som skildrar hur denne hade skjutits ned över floden Oder (vilket skedde 32 gånger under krigets förlopp):

                                         ".. propaganda-minister Goebbels, som jag tidigare inte var bekant med,  besökte mig två gånger, han intresserade sig för min uppfattning om det strategiska läget i öst.
  'Oder-fronten är vår sista chans att stoppa sovjeterna',sa jag till honom, 'och huvudstaden kommer då att falla tillsammans med dem'
Men han jämförde Berlin med Leningrad. Han visade hur den staden inte föll, eftersom alla dess invånare förvandlade varje hem till en fästning. Och det som invånarna i Leningrad kunde göra, det kan också berlinarna göra. Hans tanke var den, att för att uppnå högsta nivå av organisation i försvaret av varje hem borde det finnas en radiomottagare i varje byggnad. Han var övertygad om att 'hans berlinare' skulle föredra döden framför att falla offer för
 de röda horderna... "

-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h