Fortsätt till huvudinnehåll

30 år efter murens fall - kärva tongångar från CNN

     CNN - i dagens utskick av "Meanwhile in America": 
       "  ...          Detta kan vara gryningen till den post-post-kalla-kriget-eran

        Berlinmurens fall denna helg för trettio år sedan blev en triumf för den västliga ideologi som hade köpts av den amerikanska makten. Frihetens fackla bars under det kalla kriget av amerikanska presidenter från Harry S Truman till George H.W. Bush, och deras uppdrag gav utdelning då yra öst-berlinare bröt sig igenom den mur som hade delat deras stad i årtionden.  

     Ironiskt nog så är det största hotet mot den därpå följande 'Pax Americana' en annan amerikansk president: Donald Trump. Och den som tjänar på detta är den tidigare Dresden-baserade KGB-officer som en gång förtvivlade över järnridåns försvinnande: den ryske presidenten Vladimir Putin.

   Trump ringaktar NATO, som skapades efter det Andra världskriget för att verka avskräckande mot väpnade konflikter och för att understryka västlig makt och västliga värderingar, och har kallat den för ett "föråldrat" skydds-stängsel. Han har också avspisat sin ekonomiske kusin, den Europeiska Unionen, som en "fiende".

   Och något verkligt förvirrande för Amerikas allierade är hans reflexiva ståndpunkter, som ofta ser ut att spegla Putins utrikespolitik mer än traditionella, västliga målsättningar. Förra årets smickrande av den ryske presidenten, och dessutom förkastande av den amerikanska underrättelsetjänsten, blev ett av de mest besynnerliga momenten under den post-sovjetiska eran.

   NATO är inte dött än. Och inte alla europeiska ledare delar samma alarmistiska nivå. Men den franske presidenten Emmanuel Macron's utfall i 'The Economist', att militär-alliansen hotas av 'hjärndöd' på grund av den amerikanska bristen på ledarskap är knappast taget ur luften.

    Nej, ingen av de öst-berlinare som strömmade ut genom en öppning i Berlinmuren den berusande natten 1989 kunde väl ha trott att de amerikanska presidenter som räddade Europa skulle avstå sin makt till en man som stämmer mer  överens med en revanschistisk, stark man i Kreml, än med de västliga idéer som fällde muren ".

-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h