Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

30 år efter murens fall - kärva tongångar från CNN

     CNN - i dagens utskick av "Meanwhile in America": 
       "  ...          Detta kan vara gryningen till den post-post-kalla-kriget-eran

        Berlinmurens fall denna helg för trettio år sedan blev en triumf för den västliga ideologi som hade köpts av den amerikanska makten. Frihetens fackla bars under det kalla kriget av amerikanska presidenter från Harry S Truman till George H.W. Bush, och deras uppdrag gav utdelning då yra öst-berlinare bröt sig igenom den mur som hade delat deras stad i årtionden.  

     Ironiskt nog så är det största hotet mot den därpå följande 'Pax Americana' en annan amerikansk president: Donald Trump. Och den som tjänar på detta är den tidigare Dresden-baserade KGB-officer som en gång förtvivlade över järnridåns försvinnande: den ryske presidenten Vladimir Putin.

   Trump ringaktar NATO, som skapades efter det Andra världskriget för att verka avskräckande mot väpnade konflikter och för att understryka västlig makt och västliga värderingar, och har kallat den för ett "föråldrat" skydds-stängsel. Han har också avspisat sin ekonomiske kusin, den Europeiska Unionen, som en "fiende".

   Och något verkligt förvirrande för Amerikas allierade är hans reflexiva ståndpunkter, som ofta ser ut att spegla Putins utrikespolitik mer än traditionella, västliga målsättningar. Förra årets smickrande av den ryske presidenten, och dessutom förkastande av den amerikanska underrättelsetjänsten, blev ett av de mest besynnerliga momenten under den post-sovjetiska eran.

   NATO är inte dött än. Och inte alla europeiska ledare delar samma alarmistiska nivå. Men den franske presidenten Emmanuel Macron's utfall i 'The Economist', att militär-alliansen hotas av 'hjärndöd' på grund av den amerikanska bristen på ledarskap är knappast taget ur luften.

    Nej, ingen av de öst-berlinare som strömmade ut genom en öppning i Berlinmuren den berusande natten 1989 kunde väl ha trott att de amerikanska presidenter som räddade Europa skulle avstå sin makt till en man som stämmer mer  överens med en revanschistisk, stark man i Kreml, än med de västliga idéer som fällde muren ".

-

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s