Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

30 år efter murens fall - en "f.d. sovjet-diplomat" berättar

En tidigare "sovjetisk diplomat" och numera "fransk författare" - Vladimir Fedorovskij - berättade för radio Europa 1 om hur det gick till i kretsen kring Gorbachev då "murens fall" närmade sig.
(Rapporteras av Rulenta - här nedan i översättning - och av Teller Report
             Enligt honom så talades det intill Kreml om murens fall redan våren 1989. "I början av året började KGB att skicka depescher om, att ifall allt fortsatte som nu så kommer öst-Tyskland och Warsawapakten att möta sitt slut", påminner sig den diplomat som en gång stod Michail Gorbachev nära. Som denne Europa 1:s samtalspartner också påminner sig , så fanns det två läger i Sovjet, som stod för olika alternativa lösningar på problemet. De första representerades av KGB:s medarbetare och militären, som talade för en militär intervention i öst-Tyskland, de andra var Gorbachev's rådgivare Alexander Jakovlev och chefen för det sovjetiska utrikesministeriet, Eduard Shevardnadze. Mellan representanterna för dessa båda läger fördes rasande diskussioner där det kommunistiska partiets generalsekreterare (Gorbachev) fällde avgörandet.

   Såsom den tidigare diplomaten understryker, så uppträdde västsidan ytterst obeslutsamt i detta läge: Frankrikes president François Mitterand insisterade inte på Tysklands enande, och Strorbrittanniens premiärminister, Margareth Thatcher skickade ett telegram till Gorbachev. Deras oro utnyttjades av KGB, enligt Fedrorovskij.

Som författaren tillstår, så löste sig allt efter att Jakovlev fick den geniala idéen att lägga fram sin syn på problemen för Gorbachev's hustru, Raisa. "Jakovlev sa, att 'om vi för in militären, så blir vi KGB:s gisslan, och perestroikan upphör', och Raisa följde upp hans tankegång under enskilda former. Dagen därpå när Gorbachev kom var beslutet fattat. Militären skulle inte anlitas" - så beskriver Fedorovskij processen för beslutsfattandet.

  Enligt Gorbachev's vapendragare så var det något senare, i Juni 1989, som Gorbachev begav sig till Bonn "och helt enkelt sålde öst-Tyskland till Helmut Kohl". Såsom ex-diplomaten förklarar, så ägde allt rum under en officiell middag, som hade försetts med en ansenlig mängd spritdrycker.

   "Gorbachev, liksom Sarkozy, avskyr alkohol, men Kohl hade redan druckit sin andra butelj vin - berättar författaren - då han tar till orda (han var "du" med Gorbachev) och säger:"Michail, du förstår att Tysklands enande, det är som floden Rhen som bara flyter fram och inte går att hejda". Vid detta ögonblick tystnade han och uttalar de ödesdigra orden:"För detta är vi också redo att betala priset". På det följde en minuts tystnad, efter vilken Gorbachev satte pricken över "i" med frågan:"Hur mycket?"

  Så ljöd, enligt Fedorovskij, signalen för Tysklands enande.


xKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s