Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Anatolij Tjubajs hör av sig

En av 90-talets "unga reformatorer", och en, som såvitt jag vet, bär ett särskilt ansvar för "privatiseringen" på den tiden - Anatolij Tjubajs - tar bladet från munnen i samband med ett internationellt Forum för investerare i S:t Petersburg.
Ja, han kanske inte "tar bladet från munnen" riktigt, men hör iallafall av sig. Och ryska media rapporterar. Enligt RBC
                                              
A. Tjubajs


Ordföranden för förvaltningsbolaget "Rosnano" Anatolij Tjubajs anser att övervakningssystemet i Ryssland är stämt i motsättning till nya satsningar. I samband med sitt framträdande under forumet i S:t Petersburg visade han, att de som fullgör den kontrollerande funktionen i staten inte har tagit med oundvikliga risker i beräkningen - 


Tjubajs anmärkte: "Idag finns det en artikel i Brottsbalken som förutser mellan 10 - 15 års fängelse, sträng regim, för dem som påträffas med en misslyckad investering i fondportföljen".


     Chefen för "Rosnano" jämförde investerings-portföljen med seglen på ett skepp. Såsom ett segelfartyg kan fortsätta sin kurs även om en del segel inte klarar av stormen, så kan en lyckad satsning i ett investerings-projekt köpa ut alla de satsningar som inte lyckas...Alltså: "Staten som reglerar investeringsekonomin borde ta med oundvikliga risker i beräkningen". (Tass)

             Vilket dagens ryska makthavare tydligen inte har råd med ...

   

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s