Fortsätt till huvudinnehåll

Hur "Jarovaja's lag" har drabbat baptister i Novorossijskij

  Jarovajas lag - förutom massor av andra ärenden har baptister i Novorossijskij fått sitt bönhus nedstängt för några dagar sedan. 
  Av någon anledning har just detta lyfts fram en hel del i ryska media, enligt "Credo":

Exekutionsbetjänter förseglade baptisternas bönhus i Novorossijskij

Myndigheterna stängde den byggnad där de lokala baptisterna firade sina gudstjänster, enligt beslut av domstolen i byn Verchnebakanskij i staden Novorossijskij. Orsaken till nedstängandet var, enligt domstolens representant, att församlingen genomförde gudstjänster i ett hus som utgjorde ett privat hem - ...                                             
Verchnebakanskij - inte långt från nordöstra stranden av Svarta havet

Domstolen förbjöd utnyttjandet av huset för religiösa ändamål. Tillsammans med det så konstaterade exekutionsbetjänterna då de kom till platsen , att där genomfördes religiösa evenemang med fler än tjugo deltagare. Som resultat blev de troendes sammankomst upplöst, och byggnaden förseglades. Representanterna för de evangeliskt kristna baptisterna fick ta emot ett beslut om verkställighetsförfarande.
I enlighet med gällande lagstiftning och dess krav på antiterrorist-åtgärder så måste en plats där många människor hopas vara utrustad med ett system med övervakningskameror, alarm, upplysning och ha säkerhetspass – förklarade exekutionsbetjänterna – De kunde inte se att några säkerhetsåtgärder hade vidtagits i bönhuset, något som kunde medföra fara för människors liv och hälsa”

Nedstängandet av baptisternas bönhus ackompanjerades av kraftig ”PR- uppbackning” i de lokala , federala nyhetskanalerna. Direktorn för det kristna rekreationscentret ”Bergskällan” , Jevgenij Kokora från Novorossijskij, skrev (nio punkter) på sin Facebook-sida, hur flera TV-kanaler ”gav en falsk version” om församlingen: 

  ”Det var igår som jag skrev om den falska framställningen av baptisterna i Novorossijskij's TV. Idag gjordes en inte mindre falsk framställning över NTV...Därför har jag beslutat att skriva om allt, hur det var i själva verket. Men först vill jag framföra min mening, att detta snarare handlar om att efter Jehovas vittnen kommer baptisterna att förklaras vara extremister. Myndigheternas sätt att uttrycka sig är tydligt, det är enahanda”

Detta är inte första gången då baptisterna i Novorossijskij erfar trångmål, enligt ”Blagovest-info”. Den 7 april i år bröt sig representanter för stadens administration, polisen, FSB och kosacker in i bönhuset i Verchnebakanskij under en högtid. De förbjöd att ta bilder, hotade församlingsmedlemmarna och hindrade gudstjänsten. Och därvid gav de ingen förklaring till sitt handlande.


Denna sistnämnda händelse informerade "Radio Svoboda" om i april.
 Ovannämnde Kokora citerades även då:

" Kokora: 'Den som hade ansvaret för sammankomsten vände sig till inkräktarna : 'vi firar en högtid, det blir Herrens måltid, vad gör ni här ?' Och han uppmanade församlingen att ännu en gång sjunga sjunga samma sång, medan han själv samtalade med de verkställande organen … sedan skrev de protokoll om sin husrannsakan i c:a en halvtimme. Vad de hade med vår församling att göra är obegripligt, de kunde inte ens själva tydligt förklara vad de ville. När gudstjänsten avslutades försvann de utan att ännu ha givit någon förklaring'.

Dagen därefter vände sig Kokora och församlingens pastor, Jurij Kornenko, till åklagarmyndigheten i Novorossijskij, men där sa de, att de inte kunde vänta sig att bli mottagna av stadsåklagaren, Igor Stukonog, förrän efter tre veckor. Då vände de sig till FSB:s lokalavdelning, där den jourhavande lyssnade till vad de båda pastorerna hade att säga, men han kunde inte ge någon särskild förklaring. Den 9 april ringdes pastorn upp, och fick sedan en officiell försändelse med en uppmaning om att infinna sig hos åklagaren, för att ge en förklaring. Övriga troende skrev samtidigt klagomål angående de befullmäktigades handlande, när de försökte att upplösa gudstjänsten och trängde in i ett privat hem.

Först efter 11 dagar ställdes det samman ett protokoll för Verchnebakanskij-pastorns räkning,.... enligt Ryska Federationens lag om administrativa förséelser.
Jevgenij Kokora: 'Ryska Federationens president, Vladimir Putin, har givit i uppdrag åt några att gå igenom det omtalade, s.k. 'Jarovaja-paketet', och att även gå igenom förföljelsen av Jehovas vittnen, men här äger samma laglöshet rum. Till att börja med så tänkte jag att detta är statens politik och FSB. Nej, det är nog snarare några lägre myndighetspersoner i staden Novorossijskij som är överambitiösa...'

Baptistförsamlingen i Novorossijskij har sin historia som började redan under tsartiden. Under bolsjevikerna beslagtogs bönhuset - liknande fall förekom över hela Sovjet -  för de troende, och församlingsledarna arresterades. Baptisterna i Novorossijskij fortsatte att samlas i hemlighet, och i slutet av 40-talet , när deras verksamhet blev officiellt tillåten, bestod församlingen av några hundra personer. För omkring tjugo år sedan kom de troende över byggnaden i Verchnebakanskij, och gudstjänsten besöks som regel av ett 50-tal evangeliskt kristna".
- -

Artikeln nämner om ett annat fall: 

"Det är inte första gången då en religiös grupp dras inför rätta, säger advokaten för den internationella juridiska gruppen 'Agora', Alexander Popkov. Just nu (i april) undersöker Europadomstolen för mänskliga rättigheter en sak med en pastor för en oregistrerad grupp (i Sochi) -  'Den kristna Föreningen', Alexej Kolasnikov, som har dragits inför rätta för att ha läst Bibeln under ett enskilt kafémöte. Chefen för FSB i Sochi, generalmajor Rodionov, har, förutom andra saker, anklagat pastorn för att ' ha brutit mot den kristna kanoniska regeln' genom att inte läsa Bibeln från papperet inför de troende, utan har föreläst ur de Heliga Skrifterna från en läsplatta - …"


-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h