Fortsätt till huvudinnehåll

Yonggi Cho fälld för korruptionsbrott i Syd-Korea

 Alltsedan jag kom till tro på Kristus har Yonggi Cho förekommit i bakgrunden, eller i förgrunden, beroende på var man har rört sig. Jag har hört honom vid flera tillfällen här hemma och i andra länder.  Jag tror inte att jag var mer än helt nyomvänd då jag första gången lyssnade till honom i Filadelfia på Rörstrandsgatan. Det kan ha varit 1974 - 75. På den tiden var han mer förkrossad, vill jag minnas. Någon berättade för mig, att han - om det var den gången eller någon annan gång - överhuvudtaget inte hade kunnat gå och ställa sig i talarstolen det första annonserade mötet i Sverige och i Stockholm. Han var tvungen att låsa in sig på sitt hotellrum i tre dygn i bön och fasta, för att kämpa mot den väldige andefurste som han upplevde hade greppet över Stockholm. Efter tre dygn kom han till mötena och predikade.
  När jag hörde honom talade han över Hesekiel kap. 47 
Foto från Gospel Herald

  Se'n , efterhand som hans församling i Soeul i Syd-Korea växte och blev "världens största pingstförsamling", vilket lockade en hel del svenskar att också besöka Syd-Korea,  började inte hans predikningar att handla mer om psykologiska tricks, än om vad som står skrivet i Bibeln?

  Vad är det som händer?

  En australisk, engelskspråkig bloggare kommenterar den nu aktuella fängelsedomen på tre år litet väl - men kanske nödvändigt -  kärvt:

  "Yonggi Cho har sagt i boken  'Den fjärde Dimensionen'att den Helige Ande undervisade honom:   ' ..Att vi alltid ska försöka visualisera slutresultatet när vi ber...Om du inte klart har visualiserat i ditt hjärta exakt det du hoppas på, så kan det inte bli en verklighet för dig...' ' Genom att visualisera och drömma kan du ruva på din framtid och kläcka fram resultaten.'

  Han säger också i boken: 

 ' 1) visualisera ett klart avgränsat mål eller en tanke i ditt sinne ; 2) Hys en brinnande åstundan för detta föremål; 3) Bed till dess du får en garanti eller en försäkran från Gud att det du åstundar redan är ditt; 4) tala eller bekänn slutresultatet in i existens.'

  ' På det viset, i den Helige Andes kraft, kan vi bli havande med det som Gud vill göra för oss... Vi ska alltid försöka visualisera slutreslutatet när vi ber. Om du inte har klart visualiserat i ditt hjärta exakt vad du hoppats på, så kan det inte bli verkligt för dig..'

  ' Vi har lärt vårt folk... att visualisera framgång ...Genom att visualisera och drömma, kan du gå havande med din framtid och föda fram resultaten.'

  Så vad har David Yonggi Cho gjort för fel? Kanske samma som Kong Hee -  är då Gud skyldig honom en ursäkt?

  Ett falskt evangelium som visar dig vägen till en falsk gud kan inte frälsa dig. "

  Gospel Herald, Dagen , Huffington Post


  Bloggat tidigare


Läs även andra bloggares åsikter om ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h