Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vad ryska media uppmärksammar

  Vad ryska media bl.a. uppmärksammar nu är vad utländska media uppmärksammar. Och utländska media uppmärksammar vad som sker i Ryssland. 

OS I SOTJI OCH DESS "ХОЗЯЙН" *)
(från Inopressa.ru )

  "Putin återvände till Kreml, inte för sista gången, för att personligen kunna ta emot gäster till olympiadens Sotji", ironiserar journalister. Kommer presidenten att förbli lika "vänlig" som nu, eller kommer han att "kasta sig över" Ukraina, så fort spelen är över? Journalister följer dessutom hemlösa hundars öde i Sotji, leveranser av yoghurt till amerikanska sportsmän, och hur Olympiaden-2014 behandlas på internet. 


Putin - en leopard ?
   Under tiden för det "tillfälliga styret" med Dmitrij Medvedev som president, en tid som ingen längre kommer ihåg, som författaren till en artikel i Die Zeit, Johannes Voswinkel,förmodar, gissade politologerna utan uppehåll att Putin skulle ställa upp i presidentvalet 2012. Ett av de kraftigaste argumenten "för" var det, att inte skulle väl Putin försumma att ta vara på möjligheten med öppnings-ceremonien för de Olympiska spelen i Sotji, vilket uppdrag just han tog emot för Rysslands räkning ? Och med början  fredag kommer Putin verkligen att åtnjuta världsomfattande uppmärksamhet.

  Mångmiljard-spektaklet på stranden av Svarta Havet "måste demonstrera Rysslands återkomst som ekonomisk och geopolitisk stormakt", sägs det i artikeln, och medborgarna i Ryska Federationen ska höra budskapet:"Igen utgör vi en kraft att räkna med". Den ryske ledaren anser att Olympiaden i Sotji ska "skaka om" ryssarna, och tvinga dem att inse att landet är i stånd att genomföra väldiga projekt.    

  Däremot har Putin ingen särskilt bestämd ideologi, utan bara "ett grovt, koordinerat system", skriver Voswinkel: en stark statsmakt ställs framför samhället i övrigt, och tillväxten i försvarsbudgeten "sker självklart på bekostnad av sjukvård och utbildning".

  Stora planer och symboler tycks vara viktigare för Kremls "chozjain"  än enskilda människor. Författaren ger en prognos om att det i samband med Olympiaden kommer att noggrant förevisas järnvägsstationer byggda i glas över statlig TV, samt futuristiska stadioner, men inte de människor vilka lever i baracker utan vatten och VC bakom betongmurar på vanlig motorvägsasfalt.  Förutom detta vill Putin demonstrera inför världen, vilken lugn region som Kaukasus har blivit under hans styre. Det är klart, de ojämförliga säkerhetsåtgärder som vidtogs när  det redan för en månad sedan infördes undantagstillstånd, och som därför bokstavligen avskar Sotji från övriga Ryssland, grumlar bilden något, sägs det i artikeln.

 Och Putins charmtroll, som själva for till Guatemala i Luji 2007 för att puffa för Sotji, har blivit märkbart svagare: förslaget i November att genomföra Världsutställningen år 2020 i Jekaterinburg, som Putin själv krönte med ett videoframträdande på engelska, gick inte igenom - organisatörerna valde istället Dubai.

  "Vinterolympiaden börjar i Sotji på fredag, oberoende av om Ryssland är redo för detta , eller ej" , skriver Kathleen Lally och Max Fisher på en blogg i Washington Post, under det att de räknar upp 15 kännetecken  - såväl mindre viktiga som påtagligt hotfulla - som talar om att starten inte kommer att bli helt smidig.

Den olympiska elöden har slocknat vid 44 tillfällen under stafettens gång, då också i själva Kreml, påminner författarna. Förberedelserna att ordna ett gästhotell för ett tusen besökare av "Gorkij Plaza" är inte avslutade. Och mot myndigheter framkastas oräkneliga anklagelser om korruption i samband med att de har fått olympiad-pengar.

 Korrespondenterna visar på problem med att dra till sig utländska byggnadsarbetare och att flytta på de lokalt boende (en kvinna i en förort till Sotji bor i ett "aliminium-bås", sägs i publikationen), och även med varningar från natur - och djurskyddsaktivister.

  Politiska aktivister släpps inte in till spelen ens som åskådare, klagar författarna. Idrottsmän påstår att banan för snowboards är för farligt, och journalister berättar om överflödiga och inte särskilt överflödiga detaljer, då man tar in på hotellen.

   Det har kommit in hot från olika terror-organisationer mot Olympiaden , påminner publikationen.

 I ett av hotellen fanns inga golv, men däremot ett stort porträtt av Vladimir Putin. Som svar på sina klagomål över tillståndet på hotellet hörde presidenten för Olympiadens organisations-kommitet av sig till en av CNN:s producenter. Han bad om ursäkt för bristerna, och uppmanade honom att bara se upp mot bergen och "tro", meddelar journalisterna.

  New York Times - korrespondenten David  Herszenhorn ägnar en stor artikel     åt infångande av hemlösa hundar i Sotji.
"Medlemmar av lokala organisationer som arbetar för djurättigheter har berättat, att många av hundarna har varit husdjur tidigare, eller fötts av husdjur åt människor i familjer som har förflyttats och vilkas hus och trädgårdar har jämnats med marken. Som kompensation har dessa boende erbjudits nya bostäder i höghus, där, som det ofta anses, inte är önskvärt att ha husdjur.", - skriver journalisten….

  USA och Ryssland är oeniga om allvarliga frågor: Syrienkonflikten, nedrustningen, mänskliga rättigheter, asyl åt Snowden, skriver vidare New York Times, men nu grälar parterna på grund av en oväntad frågeställning: om leveransen av yoghurt till de amerikanska idrottsmän som deltar i Olympiaden i Sotji…

   Inför de Olympiska spelen i Sotji har Putin uppfört sig klanderfritt: han har frigivit politiska motståndare, tagit bort det kategoriska förbudet mot att hålla möten i Sotji, och i allmänhet spelat rollen av en hjärtlig värd. Men spelen i Sotji inleds och avslutas, och Putin kommer inte längre att vara särskilt artig och vänlig, förutsäger experter i Brookings-institutet, Fiona Hill och Steven Pifer på sidorna i Los Angeles Times. Artikeln är ägnad åt förhållandet mellan Ryssland och grannstaterna, framför allt Ukraina.

 "Den amerikanska regeringen får instämma med EU i en rad åtgärder för att vara beredda på Rysslands "okontrollerbara" politik i förhållande till grannarna", - säger Hill och Pifer som ett råd . De rekommenderar högt placerade myndighetspersoner i USA och EU att besöka länderna  i regionen, och även att "övertala IMF" att erbjuda Moldavien, Georgien och Ukraina mer generösa hjälp-program, som villkoras mot genomförda ekonomiska reformer.

  Sotji-olympiaden kommer att äga rum inte så långt bort ifrån en av de mest oroliga platserna i Europa, skriver New York Times, och ställer samman uppgifter från flera artiklar.

  Enligt tidningen så är Sotji första gången i historien som en Olympiad genomförs "på gränsen mellan zoner där stridshandlingar utförs". Det pågår en  utdragen konflikt  mellan "allt mer radikaliserade kämpar som är verksamma på 'samhällets skuggsida' och säkerhetstjänster, som kan vara brutala".
  ') ХОЗЯЙН , uttalas "CHOZJAIN" (= värd/husbonde)
SvD, SvD, Expressen, GPÖ-viks Allehanda, SR
Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s