Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Sotji - gudars demokrati ?

På det religiösa fältet är mycket förberett inför OS i Sotji, därigenom att tre interreligiösa centra har rests upp på området, med plats för fem officiella världsreligioner med dess utövare i vart och ett av dessa centra: Kristendom, Islam, Judendom, Buddhism och Hinduism.
  Ett hundratal frivilliga och präster ska vara verksamma dygnet runt , och erbjuda troende sportsmän - och kvinnor -  tillfälle till bön och andliga samtal.
 Därvid förekommer tydligen, enligt överenskommelse, inga offentliga gudstjänster, och inte heller någon "religiös propaganda". 
Detta enligt pravoslavie.ru och baznica.info.


 Är det denna "gudarnas demokrati" som gör att en del ortodoxa drar öronen åt sig, vilket kan märkas i den ryska bloggosfären? Nu gäller det att hålla på den ortodoxa tron! Som det ortodoxa helgonet  Maxim Grek en gång förmanade en adept att göra:

 "Det du frågade mig vill jag svara dig på, och genom dig också varje ortodox. De heliga symbola, den ortodoxt kristna tros-bekännelsen, framlades under det Första allmänna kyrkomötet i närvaro av 318 fäder, som församlades i staden Nicaea (år 325) , med den store kejsar Konstantin, och den framlades då bara till de orden '..och den Helige Ande'.

  Det Andra allmänna kyrkomötet ( i Konstantinopel år 381) i närvaro av 150 fäder, hade församlats mot den mot Anden stridande Makedonier, som uttalade hädelser mot den Helige Ande genom att säga att Han var skapad, och inte Skapare, och detta möte gjorde ett tillägg ( till det första kyrkomötet) med en undervisning om den Helige Ande.

  Och det Tredje allmänna kyrkomötet kallades samman i Efesus (år 431) i närvaro av 200 fäder mot den mot Kristus stridande Nestorius, som hädade och sa att en är Sonen och Guds Ord, en annan Den som jungfru Maria födde, och den förbannade ville icke kalla jungfru Maria för Gudaföderska, utan kallade henne Kristusföderska, och delade så upp den Enda Gudamänniskan, Jesus Kristus,  i två delar..."
  -
Aftonbladet, Världen Idag, Dagen, Kyrkans tidning
 Sydsvenskan Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl