Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Varifrån kommer "pantern" ?

När Apokalypsen skildrar ändens tid, själva slutfasen, som Jesus med stöd av Daniels bok kallar för "en stor vedermöda" i Matt. 23:21 , och med stöd av Jeremia kallar för "Jakobs nöd" i Luk. 21:23  - då anges sådana omständigheter som kanske mest utförligt skildrats av just Johannes, aposteln. 
   "Antikrist" - eller "laglöshetens människa - fördärvets man" - eller "vilddjuret" - liknas vid en panter.
  Helhetsintrycket är av en panter: "Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter" -  (Uppb. 13:2). Sedan följer detaljer, inga små detaljer, men ändå enskildheter jämfört med hela varelsen - vilddjursgestalten.

  
Pantern är smidig. Man kan fundera på "smidigheten" hos de ledande på världs-scenen i dessa dagar. 


    Vladimir Putin var tillsammans med ett sällskap  dagarna före Olympiaden, vilka tittade sig omkring i trakten kring Sotji, och de var också på besök hos snöleoparden. Snöleoparden blev emellertid aggressiv, och gick till angrepp mot en av journalisterna. Vladimir Putin, Ryska Federationens president, visade sig vara rätt man för den situationen iallafall.
  Leoparden lugnade sig så snart Putin grep in.

  Kände sig leoparden hemtam med Putin - av vilken anledning? Putin kanske är litet av leopard själv. Eller ett besläktat fenomen: - en panter !

  Men han har i sådana fall konkurrenter i storpolitiken. De ingalunda enkla frågeställningar som möter dagens styrande, kräver en styrka och en smidighet, som ibland bara tycks bädda för en slutgiltig, ödesdiger kompromiss med laglöshetens krafter. Och man kan undra vilken roll den internationella gay-rörelsen spelar, med sina stundtals extrema krav på anpassning?

  Är Putin vilddjuret ?

  Han uppvisar onekligen sådana egenskaper, iallafall om man får tro den inhemska, ryska politiska oppositionen. Men få bibel-troende kristna, vare sig de finns bland de traditionellt ortodoxa, eller "traditionellt" evangeliskt kristna i Ryssland, har hittills haft särskilt stora problem med Putins regim.
 Han värnar trots allt om en konservativ familjesyn, och vill skydda Rysslands barn mot  "homosex-propaganda". Just han satte sin namnteckning under en kritiserad lag, vilken har väckt många protester. Sveriges Reinfeldt, Frankrikes Hollande och USA:s Obama lär ha uteblivit från öppnings-ceremonien till Olympiaden i Sotji, av den anledningen.

  Det gäller att vaka inför det profetiska ordet ! En avgörande händelse skildras av aposteln Paulus i 2 Tessalonikerbrevet:
"..vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel (såsom Gud) och föregiver sig vara Gud."
                                                                           (2 Tess. 2:4)

   Vad kan komma att provocera fram ett sådant "intrång", om inte det att judarna i Israel får möjligheter att bygga upp sitt tempel? Aldrig att något sådant skulle undkomma den strängaste internationella -  och ekumeniska - prövning. Och vem eller vilka av ändetidens "smidiga" makthavare skulle eventuellt vara frestad att komma med anspråk, efter att ha blivit utrustad  med  "..fötter såsom en björn, och gap såsom ett lejon" ? 

   Det är knappast Putin i dagsläget*). Han har lärt sig läxan efter öststats-kommunismens fall, och tränger inte gärna in i någon religiös helgedom.
  
*) En syn som ser ut att delvis behöva omprövas . Om inte annat, så iallafall efter Juli månad 2016. Se poster under taggen  "rysk anti-terrorlag"
  

  Aftonbladet,AftonbladetHD, SR , Dagen , Corren Bloggat , Bloggat Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s