Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

fredag den tredje september....

Russian singer Zemfira (Певица Земфира на вруч...Image via Wikipedia

....i kväll kommer Zemfira att framträda i S:t Peterburg.
    Kanske kan den populära sångerskan, som ger en viss föreställning om Ryssland av idag,  vara värd att uppmärksamma. .

Enligt "S:t Peterburg.ru" har  tre av hennes sex album hittlls tydligen varit stora försäljnings-succe'er. Titlarna i svensk översättning: " Zemfira", " Förlåt mig, min kärlek!" och "Fjorton veckors tystnad".
Här sjunger hon "Skjut inte" från sitt sjätte album med den engelska titeln "Z-sides"

  . Sången handlar eventuellt om den förskräckliga erfarenheten av att vara helt utlämnad i DEN ÄLSKADES händer, eller för DESS blickar:


"Vänd bort ifrån mig dina ögon, 
ty de hava underkuvat mig"   - Höga Visan 6:4
- -
Aposteln Paulus skrev också i sin tid om erfarenheten av att vara helt överlämnad åt Gud: "Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark ". - 2 Kor. 12:10


   Vägen bär eventuellt till S:t Peterburg. 
      Snart.Enhanced by Zemanta

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s