Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vladimir Putin - med tusen år i ryggen ..

.. eller med tusen bomber?

Mer än tusen år tycks Vladimir Putin iallafall vilja fånga in med sin penna, då han i en lång artikel om "Ryssarnas och ukrainarnas historiska enhet" går igenom historien ända från Rurik till våra dagar. Artikeln ligger sedan igår på Kreml's webplats på både ryska och ukrainska. (Och även på engelska )

                                              Iosif Rutskij - en av många historiska personer som Putin påminner om

 I artikeln finns fullt av rörande exempel av den här typen (från 1600-talet):

 "Integrationen av den västryska jorden i den gemensamma, statliga sfären utgjorde inte bara ett resultat av politiska och diplomatiska beslut. Det skedde på grundval av gemensam tro och gemensamma kulturella traditioner. Och igen vill jag särskilt påpeka - på grund av att språken stod så nära varandra. Så redan i början av 1600-talet kunde en av den uniatiska kyrkan's hierarker, Iosif Rutskij, rapportera  i Rom , att invånarna i Moskva kallar ryssar från det polsk-litauiska samväldet för sina bröder, att deras skriftspråk är detsamma, och talspråket, även om det skiljer sig lite, så är skillnaden obetydlig. Så som han uttryckte det, påminner det om förhållandet mellan de som bor i Rom och de som bor i Bergamo, vilket är det nuvarande Italiens centrala och nordliga delar"

Och Ukrainskaja Pravda valde att publicera dessa stycken från artikeln:

Putin: "För att vi bättre ska förstå samtiden och se framåt, måste vi vända oss till historien. Självklart går det inte inom ramarna för en artikel fånga in alla händelser som har inträffat under loppet av mer än tusen år. Men, jag stannar upp vid några avgörande och omvälvande moment, som det är viktigt för oss - både i Ryssland och i Ukraina - att komma ihåg.

Såväl ryssar som ukrainare som vitryssar är arvtagare av det gamla Rus*), som var Europas väldigaste stat. Slaviska folk och andra folkstammar över det enorma område som sträckte sig från Ladoga och Novgorod, över Pskov, Kiev och Tjernigov , var enade genom ett språk (idag kallar vi det för gammalryska) , genom ekonomiska förhållanden och genom de furstars maktutövning som tillhörde Rurik-dynastin . Och efter Rus' dop - också genom en ortodox tro. Den helige Vladimir's religions-val, han som var både novgorod-it och en storfurste i Kiev, har än idag kommit att bestämma mycket för vårt släkte ...

Jag är övertygad om att Ukraina's verkliga suveränitet är möjlig endast genom ett partnerskap med Ryssland. Våra andliga , mänskliga och civilisatoriska band har bildats under seklernas gång ... "

 Och när den ukrainske journalisten och politiske kommentatorn  Dmitrij Dzjangirov hade läst artikeln,  uttryckte han sig på detta vis: 

"jag anser att hela artikeln är skriven för detta styckes skull: (Putin:) - Vi kommer aldrig att låta vårt historiska territorium och de människor som bor där och som står oss nära användas mot Ryssland ! Och de som företar sig ett sådant försök, jag vill säga, att på det viset ödelägger de sitt land":


Vad kommer Zelenskij att svara ? (Han har redan kommenterat artikeln. men inte sagt mycket mer än att han varit för upptagen för att riktigt grundligt läsa igenom den. Men att han ämnar göra det)

Hur kommer tyskar, polacker, litauer m.fl. som omnämns att bedöma denna artikel ?  Även Sverige finns med i den på ett hörn.


       Свободу Навальному !   Frihet åt Navalnyj ! 


*) Tidigare bloggat om "Det gamla Rus"


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s