Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Diakonen Kurajev håller på att fråntas sin ämbetstitel

 Den senaste tiden har en hel del ryskspråkiga intervjuer lagts ut på Youtube, med den ortodoxe diakonen ("proto-diakonen") Andrej Kurajev, som inte bara handlar om hur han etappvis har fallit i onåd hos Moskva-patriarkatet. Det blir också en hel del kyrkohistoriska perspektiv, eftersom den förkättrade diakonen gör ganska djuplodande analyser av den etablerade kyrkans tillstånd, och orsakerna till det.

  

Det var, enligt Kurajev,  en biskop i Paris som under 1300-talet utropade:"Kyrkan har blivit en babylonisk sköka !" - ett uttryck som vi finner i Uppenbarelsebokens 17:e och 18:e kapitel . Kurajev tillämpar detta på den ortodoxa kyrkan, och berättar i en intervju hur han försvarade den synen inför en kyrklig domstol i Moskva :

"Kan man,eller kan man inte,karaktärisera kyrkan på detta vis ? Ni vet, att kyrkans historia började inte med oss, utan den började, enligt teologerna, i Edens lustgård. Sedan anses Israels folk också vara den äldre kyrkan. Och de kristna, eller den kristna kyrkan, det är bara en del, liksom den äldre israeliska historien är en del av den enda kyrkans historia. Och i överenstämmelse med det är de löften som profeterna förkunnade för Israels folk visserligen löften som också angår oss. Men, det betyder att även de förmaningar som Israels profeter ställde till sitt folk, även de angår oss. Jag tog i mitt överklagande med profeternas kärva ord, Hesekiels, och profeten Jeremias liksom profeten Jesajas ord, när de talade om skökan, och på samma vis som Israel på den tiden for vilse, så har Kristi hjord farit vilse. Varför skulle jag inte kunna tillämpa dessa ord på det kyrkliga livet i vår tid ? " (sägs på detta klipp, mellan 20:08 - 21:12)

Den "kyrkliga domstolen" skulle alltså nu i början av Mars ta ställning till ett överklagande från Kurajev. I April månad 2020 fråntogs han nämligen rätten att utöva sin tjänst i kyrkan. Och i December 2021 togs alltså ett första steg att också ta ifrån honom hans ämbetstitel som diakon ("protodiakon" på kyrkoslaviska/ryska). Men detta hänger nu på om hans överklaganden går igenom, och framför allt på patriarken, som har det avgörande ordet. Han kan överklaga två gånger. Och det första överklagandet som han berättar om ovan, blev avslaget. 

  Andrej Kurajev föddes 1963. han kom till tro då han läste Fjodor Dostojevskij's bok "Bröderna Karamazov", och lät döpa sig i den ortodoxa kyrkan 1982, under sovjettiden. Efter att han avslöjade ett nät av homosexuella präster som aktivt förförde unga seminarister, blev han utesluten ur en teologisk akademi i Moskva 2013, och fick inte mer undervisa där. Det som skett det sista året kan sägas vara ett efterspel av de händelserna.  


Tidigare poster om Kurajev på denna blogg - se här, och här, t.ex.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s