Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Också en uppfattning

Vladimir Pozner, en journalist på den federala, “första” ryska TV-kanalen, skriver helt kort om fallet Navalnyj i “Echo Moskva” idag. Och närmare bestämt om den dom som avkunnades i förrgår - 3, 5 års internering för påstått slarv med sin anmälningsplikt.

                                                             

Alexej Navalnyj i en glasbur i rättssalen den 2:a Februari

 Pozner:  Många begär att jag ska uttala mig med anledning av det beslut , som domstolen har fattat angående Alexej Navalnyj.

   Jag vill inte sysselsätta mig med frågan om han har brutit mot reglerna för sitt villkorliga straff, i och med att han inte dök upp under tiden han befann sig i den ändamålsenliga instutionen. Jag vill inte det, eftersom jag inte är bekant med de tillhörande handlingarna.

   Men om man utgår från att han bröt mot reglerna, då är domen - tre och ett halvt års fängelse - som jag ser det oberättigat hård. Att isolera en människa är befogat när den människans brott utgör en fara för allmänheten, vilket man inte på något vis kan säga om Navalnyj’s överträdelse (om den har ägt rum)

   Som jag ser det vore det riktigare - och huvudsaken i varje domstolsbeslut är ju rättvisan - att utdöma böter. Böter är det mening med. Men inte fängelse. 

- - Slut på citat  - - 

Många gick ut och protesterade efter att domen hade avkunnats. I Ryssland arresterades över 1400 personer under de protestaktionerna. En scen från demonstrationerna - här


YleKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s