Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Navalnyj säger att han identifierar sig med ett ord ur bergspredikan

 Under gårdagen hölls två rättegångar mot Alexej Navalnyj i Moskva. Dels fjärde och avgörande omgången i ett förtalsmål, dels om överklagandet av fängelsedomen från den 2:a Februari, den som angår "Ive Rocher"-saken.

Han fick "ett sista ord" i domstolen igår på förmiddagen först, och underströk då kraftigt hur han identifierar sig med ett ord av Jesus, ett ord från saligprisningarna i bergspredikan: "Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade

                                                                                                (Matt. 5:6).

                    Men det var inte lätt att riktigt översätta detta. Navalnyj's röst hörs inte alltid så tydligt i de ljudupptagningar som gjordes från rättegången, och även ryska transkriptioner skiljer sig något från varandra ( Echo Moskva, Novaja Gazeta - Navalnyj's egen blogg, som numera skrivs av hans medarbetare) . Men här är ett försök, ett utdrag:


Hur ofta får jag inte framträda med ett avslutningsanförande ! Nu avslutas också denna sittning , och sedan kommer nästa rättegång och där blir det också ett avslutande ord. Ja, om någon skulle vilja ge ut mina avslutningsanföranden, så skulle det bli en ganska tjock bok. Jag tror att även här har vi en slags originell signal som alla dessa makthavare och även ägaren till Vladimir Putin’s fantastiska slott sänder mig: ”Jo jo, allt detta ser underligt ut, men vi kan - titta ! Vi kan göra det”.

 Som en jonglör eller en trollkonstnär håller en boll först på ett finger och sedan på ett annat, sedan på huvudet, sedan på foten och säger: "Titta, vi kan rulla detta rättsväsen till vilken del av kroppen som helst. Vart kan du komma om du är mot oss ? Vi kan göra vad vi vill , se här bara !" Men om jag ska säga ärligt , så verkar hela denna bravad .. jag ser ju att det inte bara är jag, utan vanligt folk som betraktar detta, att det gör ett pressande intryck på dem. Därför att var och en funderar ju: “om jag skulle stöta ihop med detta rättsväsen, vad har jag då för chanser ?”

 Men hur som helst, ett avslutningsanförande - det betyder att man får säga ett sista ord. Jag vet inte bara vad jag ska tala om, ärade domare .. Vill ni att  jag ska tala med er om Gud och om frälsningen ? Jag kan, så att säga, göra det känslosamt till max. Saken är den att jag är en troende människa, vilket innebär att jag kan göra mig till allmänt åtlöje i FBK (= Navalnyj’s fond - “Fonden för att bekämpa korruptionen”) och i min omgivning. Därför att de flesta människor är ateister, och jag var själv en gång det, ganska militant sådan. Men nu är jag en troende människa, och det hjälper mig verkligen i min verksamhet, därför att allt blir så väldigt mycket enklare. Jag grubblar mindre, det finns färre dilemman i mitt liv , eftersom det finns en Bok, i vilken det står mer eller mindre klart vad man bör göra i varje situation. Det är naturligtvis inte alltid enkelt att följa denna bok, men jag strävar efter att göra det. Och därför menar jag att det är lättare för mig än för många andra att engagera mig politiskt i Ryssland.

 En person skrev till mig för inte så länge sedan: ”Navalnyj - vad är det alla skriver till dig: ’håll ut, ge inte upp, uthärda där du är, bit ihop tänderna’ ? Och vad är det som du ska uthärda ? Du har ju sagt i en intervju att du tror på Gud. Och det är sagt: ’Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli mättade' . Och detta stämmer ju utomordentligt väl in på dig !” 

Och jag tänkte att det var på tiden att en människa förstod mig så väl ! Därför att inte för att det ska stämma väl in på mig, men detta konkreta ord har jag alltid uppfattat som mer eller mindre en instruktion för att verka. Och därför , onekligen, är jag inte så förtjust över platsen där jag befinner mig, men jag beklagar inte på något vis att jag har återvänt, eller vad jag har gjort. Eftersom jag har gjort allt riktigt. Upplever jag inte nu tvärtom en sådan tillfredsställelse som aldrig det?  Därför att i en given, komplicerad situation har jag handlat enligt instruktionen, och inte svikit det ordet.

 Och en viktig sak om detta. Det är nog onekligen så att för en samtida så låter dessa ord:  “saliga“, “hungra”, “törsta efter rättfärdighet”, “bli mättade” ganska så pompösa. Det låter underligt, ärligt talat. Människor som talar på det viset anses , rakt på sak, vara förryckta. Sinnessjuka, konstiga människor sitter där med ovårdat hår i sina celler och försöker att muntra upp sig själva med något, även fast, de är ensamma, de är ensamma och ingen behöver dem. Och detta är det allra viktigaste som våra makthavare, hela systemet, försöker att tala om för dessa människor :”Du är ensam, övergiven”.

 Först är det viktigt att skrämma, och sedan att visa att du är ensam. Och detta därför att några normala människor , och vi ju är normala och  tillräkneliga personer som håller oss till ett visst ord. Gud i himmelen ? Detta om ensamhet är mycket viktigt. Det är ett mycket viktigt mål för myndigheterna. Apropå så sa en av de mest föträffliga filosofer - Polumna Lovegood - kommer ni ihåg att hon förekom i “Harry Potter” ? Och då hon samtalade med Harry Potter i en svår tid, så sa hon till honom: “Det är viktigt att inte känna sig ensam, därför, i Lord Voldemorts ställe skulle jag gärna vilja att du kände dig ensam”. Onekligen är detta något som vår "Lord Voldemort" i sitt slott vill.

 Ni förstår att gruppen av interner i mitt fängelse, de är normala människor, men de talar inte med mig. Det är tydligt att de har förbjudits att tala med mig. De säger bara vad kutymen kräver. Det är också ett viktig slags konversation, för att man jämt ska känna sig ensam. Men jag känner mig verkligen inte det. Och jag ska förklara varför. Därför att denna mening:”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de ska bli  mättade”, den verkar exotisk, ovanlig, , men i själva verket är det en central , politisk tanke, som nu finns i Ryssland. Ärade domare, vad är det för mening eller för formulering som är den mest populära som finns i Ryssland ? Vilket är det mest populära slagordet i Ryssland ? Hjälp mig någon. Vad är det som har kraft ? Det är riktigt - "kraften finns i sanningen" ("sila v pravde"). Det är den fras som alla upprepar, det är också på det viset. Det är också verkligen just densamma saligprisningen, men utan “ty” och “mättade”. Den är bara komprimerad till Twitter-format.

 Och hela landet, för alla goda ändamål, upprepar, att kraften finns i sanningen. Den som sanningen är för, det är den som segrar. Och det är mycket viktigt. Och trots det att vårt land nu är uppbyggt i orättfärdighet (vi möter ständigt orättvisor, de värsta orättfärdiga handlingar - en rustad orättfärdighet) , så ser vi inte desto mindre, att samtidigt finns miljontals människor, tiotals miljoner människor, som vill ha sanningen, de vill komma fram till sanningen, och förr eller senare kommer de fram till den, och blir mättade...  


Politico, Yle

....Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s