Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Med anledning av Ljubov Sobol

 God fortsättning !

Efter att Navalnyj's medarbetare Ljubov (Ljuba) Sobol häromdagen utsattes för en husrannsakning och placerades i isoleringshäkte (frigavs nu under kvällen 27/12) skrev en frilans-fotograf i Moskva en post på Facebook, där hon gör en genomgång av stora delar av händelseförloppet i samband med Navalnyj's förgiftning och dess efterspel. Ett inte helt enkelt händelseförlopp.


Ljubov Sobol

 Det mesta av frilans-fotografen Alexandra Astakhovas Facebook-post i översättning:

 Man skulle kunna skriva en post:”Alla förstår ju ändå allt”
Men hur underligt det än tycks vara - inte alla , nej, och inte allt.

Låt oss försöka att klart formulera och skriva vad som har skett och vad som sker nu, på det vis som man kan förklara det för de människor, som inte förstår allt, eller för dem som ser annorlunda på situationen eller som inte vill erkänna det uppenbara.

 1.  Navalnyj förgiftades i Tomsk. 

2.  Lyckligtvis misslyckades det, och Alexej överlevde. Han räddades genom ett antal slumpartade situationer, två lagbundna, en metafysisk - och så Julia.

 Lyckliga tillfälligheter/det slumpartade: (det är det som FSB-mannen Kudrjavtsev kallar för “nyanser i deras arbete”) 

- Piloterna och markpersonalen som snabbt landade planet.

 - Läkarna i ambulansen, som direkt fattade vad som hade hänt, och injicerade motgift.
Ännu en gång tack till både de förra och de senare. 

   Det lagbundna: 

      - Den ryska underrättelsetjänstens snedvridna och obegåvade arbete.

       - Den utmärkta tyska läkarvården. 

Det metafysiska: 

       - så många människor som som med all sin känsla, allt sitt stöd, sin kraft och med de i situationen möjliga handlingarna satsade på att Navalnyj skulle överleva, och även den omständigheten att vi behöver honom, vårt land, det underbara, framtida Ryssland. 

      Jag vet inte var Navalnyj’s hustru Julia ingår - i det lagbundna eller det metafysiska, men definitivt inte i det slumpartade, men i själva verket så var det Alexej’s hjältemodiga hustru som räddade honom. 

3. De ryska myndigheterna vägrade att undersöka denna sak. Väldigt många ljög, kastade dagligen fram nya versioner , den ena vildare än den andra ( sådana som Kaftanchikovo /= att Navalnyj bara var bakfull/ , Rafaelka / = att Navalnyj led av diabetes/ , Pevchich / =en medarbetare till Navalnyj som påstods vara en brittisk agent som förgiftat honom/ , att han själv hade satt i sig Novichok-et). I följd av detta beslöt man att vräka över alltsammans på CIA. På gammalmodigt vis, kan man säga. 

    4. Alexej har inte bara överlevt, men också själv deltagit i undersökningen av mordförsöket på sig. Briljanta journalister, samtida Sherlock-ar (Christo Grozev, Roman Dobrochotov och andra) har kunnat avslöja detta brott. Allt prat vitt och brett om att någon skulle ha läckt så att de kunde göra detta är struntprat, eftersom så många av deras kolleger har visat, att vår stat är just så belastad med korruption, att den inte ens kan dölja agenter på specialuppdrag. Allt är till salu. Apropå det så märker jag ju, att även om några plötsligt läcker information, så ändrar det i stort sett ingenting. Det är av större vikt om informationen är sann eller ej. Putin har sagt att det är så här det går till (flygresor,folk som skuggar, underrättelseagenter från FSB /läkare och kemister/ följde verkligen efter Navalnyj under fyra år). 

5.Bevisen var övertygande från allra första början. Ännu mer övertygande var den tystnad som iakttogs från början (Peskov’s pressbriefing som sköts upp), och de därpå följande kommentarer som gjordes av de som hade beställt förgiftningen. Putin framträdde effektfullt under presskonferensen med det mantra som redan under ett antal månader hade varit i omlopp bland propagandisterna:”..om de (underrättelsetjänsten) hade velat, hade de fullbordat saken”. 

 6.Navalnyj lade ut det förtrollande samtalet med en ur gruppen av hans mördare. Detta samtal fanns hos “undersökarna” från själva början, men de höll klokt nog tillbaka det. Just mantrat om FSB:s professionalism (hade de velat hade de också gjort det) dementerade också denna förstummande video. I samtalet är det kemisten och den särskilde agenten Kudrjavtsev som under 40 minuter inför Alexej redogör för varför de inte lyckades ta livet av honom. Mycket blir klart. Till exempel intelligens-nivån och den särskilda beredskapen hos sådana funktionärer. Jo, Alexej presenterade sig som vore han en annan person, och jo, telefonnumret han ringde från hade ändrats, men inte hans röst, inte Navalnyj’s typiska tonfall. Kudrjavtsev (till skillnad från andra av hans kolleger) kände inte igen honom. Och det som vi tidigare bara antog, kunde denne agent 007 bekräfta (om piloterna, om ambulansläkarna, om alla dessa “nyanser”) och till detta lade han ytterligare något (om kalsongens söm , om tvättning o.s.v).Vid något tillfälle sa Kudrjavtsev att han häpnade över dessa frågor, varpå Alexej svarade, utan att på något vis vara elak som jag förstår, att det kunde finnas anledning. I slutet av samtalet frågar FSB:aren blygt , om det inte var olämpligt att de behandlade allt detta på en offentlig telefonlinje. Navalnyj försäkrade:”Nej, det är inte olämpligt, jag har kommit överens med Bogdanov”: 

  7. De som sedan tittade blev helt perplexa. Och denna historia är det faktiskt svårt att bara tro. Men, tack vare makthavarna och Putin, som redan innan detta, som jag skrev, i stort sett bekräftade , att det förekom folk från underrättelseorganen som “kollade” Navalnyj, förstår vi att det är så det ligger till, och myndigheternas vidare handlingar har bara understrukit detta. 

    8. Ljuba Sobol begav sig till Kudrjavtsev för att filma honom , och mest, förmodar jag, för att spela in hans röst. Med den senares intellekt i beaktande, hade det kunnat gå bra, men ack, agenten var hos sin svärmor. Allvarligt talat, i en situation, då polisen, Centralkommittéen och åklagarämbetet är handlingsförlamade så kan människor som inte borde göra detta i ett normalt samhälle, ta på sig deras uppgifter och själva undersöka brott. Vi lever ju inte i ett normalt samhälle. 

   9.Polisen reagerade inte på verkliga, hotfulla brott (mordförsök på en rysk medborgare med hjälp av kemiska vapen på Ryska Federationens territorium), även om de inte drog sig för att hjälpa förbrytaren och “tvättaren” Kudrjavtsev, när Ljuba försökte tala med honom. De hämtade Sobol och hennes kolleger. Grabbarna sattes in i sju dygn, och Sobol släpptes först, men sedan kom de till henne för att genomföra en husrannsakan, de konfiskerade allt, även barnets mobiltelefon, och tog till att börja med henne till förhör där de pressade henne, och sedan låste in henne i isoleringshäkte i Petrovka för 48 timmar... 

     10.Sannolikt kommer man att vidtaga begränsande åtgärder för Ljuba (Ivan Zjdanov skrev på Twitter:”För att ni ska förstå - 48 timmars arrest, det är för att de sedan ska vidtaga begränsande åtgärder. Troligtvis blir det husarrest eller förbud att utföra bestämda saker, t.ex. att använda internet”)
För det första är detta en hämnd. Drista er inte att röra vid våra dumma agenter eller deras svärmödrar ! De är blåsta, men de är våra - vårt folk. Därvid tror jag, att ingen på SÅDANT vis någonsin under Putins tid har lyckats sätta ned representanter för underrättelsetjänsten, eller framställt dem som sådana idioter. 

   För det andra handlar det om att skrämmas. För skulle inte Putin veta att FBK (Navalnyj’s “Fond för Kamp mot Korruption”) och journalister har saker och ting i förvar, och vilka fler FSB:are kan komma att berätta saker , och till vilka fler kan journalister bege sig. Därför, i preventivt syfte: drista er inte , se upp, se hur det går er ! 

    För det tredje så är den konkreta individen Ljuba Sobol för dem som ett ben i halsen. Outtröttlig. Orädd. Hon är den särskilda typen, som förstår att uppträda som en människa, och som är van att nå sina mål. Henne mål är Statsduman. De måste stoppa henne.
Så allt samverkar: hämnd, ondska, önskan att lösa problemet med Sobol...


-Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s