Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vem trampade på vem ?

Det sägs att den finske biskopen Henrik anno 1156 bragtes om livet av den upprörde bonden Lalli.

  "Henrik blev biskop i gamla Uppsala och följde med kung Erik på korståg till Finland. Han stannade kvar där för att missionera. När han ville döma en bonde, Lalli, till kyrkans straff för ett begånget mord, blev han själv dödad av nämnde Lalli.".     (Citat från historiska)

 Händelsen har i den kyrkliga konsten framställs som "Biskop Henrik trampande Lalli". 

               

D.v.s. inte själva händelsen. Det var ju Lalli som slog ihjäl biskopen. Men följderna av händelsen, i enlighet med äldre föreställningar om en rättvis dom. Då menade man att Lalli i dödsriket befinner sig under biskopens fötter, som straff för sitt illdåd.

 Ett motiv som skulle kunna uppfattas annorlunda i ett marxistiskt perspektiv, där "religionen är ett opium för folket" och där kyrkan alltid har befunnit sig på de besuttnas sida, och förtrampat de fattiga, arbetare och bönder. Ifall revolutionen hade dragit med sig Finland, så hade det kanhända blivit ett tema i skolböckerna i Sovjetrepubliken Finland: "Biskopen trampar på Lalli - se här hur förtryckta  de lägre klasserna har varit ! Nej arkebusera de där biskoparna !!" 
Som man gjorde i Sovjet.

Fastän det i själva verker var Lalli som slog ihjäl biskopen ..Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s