Fortsätt till huvudinnehåll

Ska Putin sitta kvar tills han blir 83 ?

 Det tror jag knappast. Men rent teoretiskt kan det bli möjligt, eftersom till övriga ändringar i Ryska Federationens grundlag nu också läggs en förändring när det gäller antalet mandatperioder en president kan sitta vid makten.    
   Om en s.k. folkomröstning den 22 April*) också bifaller.
    
 En amerikansk-tysk-rysk journalist, Vitalij Sjkljarov, som tydligen befinner sig i viss corona-karantän, reflekterar och skriver bl.a :

Vad jag lärde mig om den ryske presidenten medan jag befann mig i självvald isolering

Intensiteten i det sociala livet såväl i Ryssland som i Väst har dalat. Den lediga tiden hemma kan man ägna åt olika icke iögonfallande  saker. T.ex. så tittade jag igenom Andrej Bandenko's (Tass) intervju med Vladimir Putin i 14 delar. Det visade sig vara lärorikt tack vare isoleringen i hemmet. Jag kunde få ihop porträttet av den ryske ledaren, utan att lämna fåtöljen.

Jag tror att nu, då ändringarna i Konstitutionen är undertecknade, så känner Putin igen att han har "utmanövrerat"  alla. att han har gjort allt som var uttänkt på förhand, och på det viset som bara han är i stånd till:  genom att iakttaga vad anständigheten kräver i yttre måtto, medan han fullständigt har ignorerat det väsentliga. Det sker när allt liksom tycks vara i ordning enligt lagens bokstav, men inte alls enligt dess ande.
  
  Ändå så är det inte bara så . Detta måste man fatta. Det handlar om hans särskilda  företagar-stil. Putin är inte bara en auktoritär ledare, han är också i alldeles bestämd mening en pedant (bukvojed) , en som älskar procedurer. I intervjun så blir det mycket tydligt. Att uppfatta honom som en person som spottar på den civiliserade världens alla lagar och regler är en allvarlig förvillelse ! Tvärtom, så ägnar han väldigt mycket uppmärksamhet åt sakens formella sida. 

Han kan bryta sig in med tanks och flygplan i Syrien, men det sker på den syriska regeringens inbjudan. Det är liksom legalt. Men enligt vilka lagar ! ..

Och Ukraina ? Krim är annekterat , men först efter ett genomfört referendum. Det är klart att detta referendum var nonsens, då dess resultat var känt från början. Men bokstaven, i meningen proceduren, innebär inget mindre än att annektera  uteslutande enligt den lokala folkviljan, och inte av bara farten .  

 Och så till Donbass, och bara dit där det finns ett garanterat stöd från en betydande del av den  lokala befolkningen . Och innan dess  till Syd-Ossetien - Abchasien, men bara efter det att att de georgiska trupperna gått till angrepp. Det är klart som korvspad - här är allt välsytt med vita trådar - liksom bombardemanget av georgiska samhällen 2008. Men om vi ser till själva kärnan. Lagens andemening. Andemeningen är inget som Vladimir Putin intresserar sig för, för honom är bokstaven själva huvudsaken. Proceduren.

  Vad menade han med den komplicerade rockaden med Medvedev ? Medvedev  placerades på president-posten, och Putin fick därmed sin del av onödiga förpliktelser, när han hade tålamod med honom i hela fem hela år. Varför inte bara slå näven i bordet och säga:"jag vill ha en tredje period" - därmed basta ?
Ingen skulle ju ha rest invändningar. Den underdåniga hopen skulle bara ha börjat sjunga hans lov:"Oh, Vladimir Vladimirovich, du är vår sol och vårt ljus ".

Men, inte. Så gör man inte. Liksom man inte heller ger sig in på Krimhalvön utan ett referendum, eller in i Syd-Ossetien utan att någon skjuter där innan, eller till Damaskus utan en inbjudan från Assad. Allt är klart, inget behöver bevisas för någon, men man måste iakttaga procedurerna. Det duger inte att ignorera lagens bokstav !

Så även nu. Vad är det som hindrar Putin att säga:"Ge mig presidents befogenheter ända till livets slut !" ?  Skulle då verkligen någon resa invändningar ? Varför måste det resas ett staket omkring  gården och tänkas ut några slags ändringar i Konstitutionen , och varför få hela partiledningen att hoppa in i detta, tänka ut någon slags referendum enligt de konstitutionella förändringarna ? Allt för att sedan kunna säga: "eftersom ni nu har en ny Konstitution, därför gäller inte längre de tidigare president-perioderna" ?!

Varför så mycket komplicerade turer, vem behöver det ?
                                                                (Utdrag ur artikel i Radio Echo Moskva)

       Putin anses vara gudomlig, blir journalistens slutsats.
            Han agerar liksom med gudomlig rätt.
                 

                                                                     
      

Svt , Svt

                        
*)  Folkomröstningen flyttades fram i tiden p.g.a. coronavirus-pandemin - till den 1:a Juli 2020

x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h