Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Ska Putin sitta kvar tills han blir 83 ?

 Det tror jag knappast. Men rent teoretiskt kan det bli möjligt, eftersom till övriga ändringar i Ryska Federationens grundlag nu också läggs en förändring när det gäller antalet mandatperioder en president kan sitta vid makten.    
   Om en s.k. folkomröstning den 22 April*) också bifaller.
    
 En amerikansk-tysk-rysk journalist, Vitalij Sjkljarov, som tydligen befinner sig i viss corona-karantän, reflekterar och skriver bl.a :

Vad jag lärde mig om den ryske presidenten medan jag befann mig i självvald isolering

Intensiteten i det sociala livet såväl i Ryssland som i Väst har dalat. Den lediga tiden hemma kan man ägna åt olika icke iögonfallande  saker. T.ex. så tittade jag igenom Andrej Bandenko's (Tass) intervju med Vladimir Putin i 14 delar. Det visade sig vara lärorikt tack vare isoleringen i hemmet. Jag kunde få ihop porträttet av den ryske ledaren, utan att lämna fåtöljen.

Jag tror att nu, då ändringarna i Konstitutionen är undertecknade, så känner Putin igen att han har "utmanövrerat"  alla. att han har gjort allt som var uttänkt på förhand, och på det viset som bara han är i stånd till:  genom att iakttaga vad anständigheten kräver i yttre måtto, medan han fullständigt har ignorerat det väsentliga. Det sker när allt liksom tycks vara i ordning enligt lagens bokstav, men inte alls enligt dess ande.
  
  Ändå så är det inte bara så . Detta måste man fatta. Det handlar om hans särskilda  företagar-stil. Putin är inte bara en auktoritär ledare, han är också i alldeles bestämd mening en pedant (bukvojed) , en som älskar procedurer. I intervjun så blir det mycket tydligt. Att uppfatta honom som en person som spottar på den civiliserade världens alla lagar och regler är en allvarlig förvillelse ! Tvärtom, så ägnar han väldigt mycket uppmärksamhet åt sakens formella sida. 

Han kan bryta sig in med tanks och flygplan i Syrien, men det sker på den syriska regeringens inbjudan. Det är liksom legalt. Men enligt vilka lagar ! ..

Och Ukraina ? Krim är annekterat , men först efter ett genomfört referendum. Det är klart att detta referendum var nonsens, då dess resultat var känt från början. Men bokstaven, i meningen proceduren, innebär inget mindre än att annektera  uteslutande enligt den lokala folkviljan, och inte av bara farten .  

 Och så till Donbass, och bara dit där det finns ett garanterat stöd från en betydande del av den  lokala befolkningen . Och innan dess  till Syd-Ossetien - Abchasien, men bara efter det att att de georgiska trupperna gått till angrepp. Det är klart som korvspad - här är allt välsytt med vita trådar - liksom bombardemanget av georgiska samhällen 2008. Men om vi ser till själva kärnan. Lagens andemening. Andemeningen är inget som Vladimir Putin intresserar sig för, för honom är bokstaven själva huvudsaken. Proceduren.

  Vad menade han med den komplicerade rockaden med Medvedev ? Medvedev  placerades på president-posten, och Putin fick därmed sin del av onödiga förpliktelser, när han hade tålamod med honom i hela fem hela år. Varför inte bara slå näven i bordet och säga:"jag vill ha en tredje period" - därmed basta ?
Ingen skulle ju ha rest invändningar. Den underdåniga hopen skulle bara ha börjat sjunga hans lov:"Oh, Vladimir Vladimirovich, du är vår sol och vårt ljus ".

Men, inte. Så gör man inte. Liksom man inte heller ger sig in på Krimhalvön utan ett referendum, eller in i Syd-Ossetien utan att någon skjuter där innan, eller till Damaskus utan en inbjudan från Assad. Allt är klart, inget behöver bevisas för någon, men man måste iakttaga procedurerna. Det duger inte att ignorera lagens bokstav !

Så även nu. Vad är det som hindrar Putin att säga:"Ge mig presidents befogenheter ända till livets slut !" ?  Skulle då verkligen någon resa invändningar ? Varför måste det resas ett staket omkring  gården och tänkas ut några slags ändringar i Konstitutionen , och varför få hela partiledningen att hoppa in i detta, tänka ut någon slags referendum enligt de konstitutionella förändringarna ? Allt för att sedan kunna säga: "eftersom ni nu har en ny Konstitution, därför gäller inte längre de tidigare president-perioderna" ?!

Varför så mycket komplicerade turer, vem behöver det ?
                                                                (Utdrag ur artikel i Radio Echo Moskva)

       Putin anses vara gudomlig, blir journalistens slutsats.
            Han agerar liksom med gudomlig rätt.
                 

                                                                     
      

Svt , Svt

                        
*)  Folkomröstningen flyttades fram i tiden p.g.a. coronavirus-pandemin - till den 1:a Juli 2020

x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s