Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Väduren gav igen ..

 USA:s - och Trump's - drönarattack på den iranske säkerhetschefen Qasem Soleimani, skulle kunna utgöra en samtida illustration till Daniel's syn om väduren och bocken i Daniels boks åttonde kapitel:

"..när jag lyfte upp mina ögon, fick jag se en vädur stå framför floden, och han hade två horn; och båda hornen voro höga, men det ena var högre än det andra, och detta som var högre sköt sist upp.
 Jag såg väduren stöta med hornen västerut och norrut och söderut, och intet djur kunde stå honom emot, och ingen kunde rädda ur hans våld; han for fram såsom han ville och företog sig stora ting.
 Och när jag vidare gav akt, fick jag se en bock komma västerifrån och gå fram över hela jorden, dock utan att röra vid jorden; och bocken hade ett ansenligt horn i pannan.
 Och han nalkades väduren med de båda hornen, den som jag hade sett stå framför floden, och sprang emot honom i väldig vrede.
 Jag såg honom komma ända inpå väduren och störta över honom i förbittring, och han stötte till väduren och krossade hans båda horn, så att väduren icke hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till jorden och trampade på honom; och ingen fanns, som kunde rädda väduren ur hans våld."  - Daniel 8:3 - 7

   Den tolkning av synen som Daniel får, är att bocken är Grekland, och väduren är Medien och Persien, eller Iran. Bocken kommer västerifrån, "utan att röra vid jorden". Just detta verkar stämma mer på Trump, än på Alexander den Store.
Men det står också att:" väduren icke hade någon kraft att stå emot" bocken. Just nu, för bara några timmar sedan, gav "väduren" igen med en missilattack på flera amerikanska mål i Irak, enligt vad nyhetsmedia rapporterar.

 Profetian har stor bäring på historiska händelser, som den apokryfiska Mackabéerboken skildrar, då Antiokus Epifanes kommer till väldet - en av "bockens" fyra efterkommande. 

Men Herren Jesus tolkar inte Daniel som att de inslag som talar om "förödelsens styggelse" då templet vanhelgas - Matt. 24:15 ff -  skulle ha ägt rum en gång för alla. Han säger till sina lärjungar att detta kommer att ske i framtiden.

   Det kan finnas andra inslag i Daniels och andra profeters syner, som inte bara inträffar en gång i historien. Det finns all anledning att vaka och be, som Herren har uppmanat till.
 Den samtida "bocken" kanske inte får fyra mäktiga efterträdare, som i Daniel's syn, men en världsvid mobilisering omkring Israel, och antikrists framträdande, är knappast uteslutet - Luk. 21:20 ff

   Mark. 13:35 - 37: "..Vaken; ty I veten icke när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i hanegället eller på morgonen;  vaken, så att han icke finner eder sovande, när han oförtänkt kommer.  Men vad jag säger till eder, det säger jag till alla: Vaken!"

-


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s