Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Vilka faktorer kan orsaka att man väljer hemundervisning ?

Ämnet hemundervisning har adresserats de senaste dagarna - se - eller hör - t.ex.  
 - inslaget om "förbjuden hemundervisning" i Sveriges Radio den 16 juni (från 25:35 och c:a tio minuter framåt), 
  - liberalen Fredrik Malm's hemundervisningskritiska artikel i Expressen 24 juni, och 
   - hur den bemöts i Världen Idag 26 /6

En troende "hemundervisande mamma" som skriver en blogg (på engelska), lade för en tid sedan ut nedanstående insiktsfulla rader. För henne är det först och främst en Guds kallelse att hemundervisa:

Is Happiness a Factor for Choosing Homeschooling?

Är lycka en faktor som gör att man väljer hemundervisning ?

Jag förmodar att det finns många anledningar att välja hemundervisning , en del mer kännbara än andra. Ett av de argument som jag har hört på sista tiden är att hemundervisning ger lycka. Men bland alla de anledningar vi har för att hemundervisa finns inte lyckan med.Varför – vill vi inte vara lyckliga?Naturligtvis vill vi det ! Men vad sker när de lyckliga tillfällena har passerat ?


Hur mycket man än skulle vilja projicera bilder av välskapade barn, perfekta hem, briljanta förmågor och oändliga talanger, så är sanningen den att det finns dagar då livet bara är ganska hårt ! Barnen anpassar sig inte alla gånger, och hemmet ser bara inte städat ut, och livet gäckar ständigt våra väl genomtänkta planer. Om vi hemundervisar på grund av lyckan, så löper vi risken att bränna ut oss under de stunder då vi verkligen inte är uppåt.


Missförstå inte detta, jag erfar ofta stunder av lycka medan jag undervisar mina barn. Vår familj är, i stort sett, en lycklig familj. Det betyder inte att det är vår orsak till att hemundervisa. Vi hemundervisar för att ha bättre relationer inom familjen, för att fostra barnen, för att befrämja deras utbildning, och för att uppmuntra kärleken till lärandet. Och först och främst hemundervisar vi för att detta är vad Gud har kallat oss att göra.


Glädje är en följd av att leva sitt liv väl i tjänst för Herren. Jag ber att var och en av oss ska vara uppfylld av glädje. Men jag skulle vilja varna vem det vara må som slagit sig på hemundervisning för att de föreställer sig att lycka och glädje naturligt flödar fram på grund av denna livsstil. Glädje kommer inte av omständigheterna, för de kan förändras, utan det är en gåva som vi frimodigt bekänner komma från Gud. När man följer Hans ledning , kommer bara glädjen. Och ännu viktigare är att vi vandrar rättfärdigt.”Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen. ” - Psalm 16:11Bloggat även - här
x

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s