Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Sydstatsbaptister krossas - av fakta ..

För några dagar sedan publicerade ett par publikationer i Amerika upprörande uppgifter om att många unga och minderåriga hade utsatts för sexuella närmanden och övergrepp av pastorer , diakoner och frivillig-arbetare bland de s.k. Sydstatsbaptisterna (”southern baptists”) sedan 1990-talet. Det handlar om c:a 700 offer. Och förövarna har i 380 fall anmälts, i 220 fall fällts och av dem som har fällts sitter för närvarande ett hundratal i fängelse. 

Detta har tydligen slagit ned som en bomb, och reaktionerna, diskussionerna, försöken att analysera och begripa börjar märkas av... men vad innehåller dessa försök ?

När jag har funderat över detta har jag kommit att tänka på ett bibelord. Det är profeten Jesaja som säger:

Därför säger Israels Helige så: 'Eftersom I förakten detta ord och förtrösten på våld och vrånghet och stödjen eder på sådant, därför skall denna missgärning bliva för eder såsom ett fallfärdigt stycke på en hög mur, vilket mer och mer giver sig ut, till dess att muren plötsligt och med hast störtar ned och krossas; den krossas, såsom när man våldsamt slår en lerkruka i bitar, så våldsamt att man bland bitarna icke kan finna en skärva stor nog att därmed taga eld från eldstaden eller ösa upp vatten ur dammen' ”. ( Jes. 30:12 – 14)

Därför att detta verkar vara något som har varit på gång sedan länge, och varningssignaler har ignorerats. Därför blir det så förkrossande och förödande.

Vad ska sägas ? Här nedan några synpunkter - råd från pastor J.D. Greear, och en slags analys av en kvinna, Linda Klein, som forskat kring sexualitet och evangelisk kristendom.

Jag säger inte att jag håller med någon av dessa personer riktigt, det är bara ett par exempel på hur tankegångarna går.


Den tredje och sista delen av en undersökning av sexuellt missbruk inom Sydstatsbaptisternas församlingar har publicerats, som avslöjar ännu mer utbredda svårigheter för SBC (Southern Baptist Convention).

The Houston Chronicle och The San Antonio Express News samarbetade över rapporten i månader. Den sista delen visar att mer än 100 ungdomspastorer inom SBC nu är registrerade sexförbrytare eller har blivit anmälda för sexbrott. Ofta var deras brott riktade mot tonåringar och ibland mot barn inom deras församlingar.


Under de senaste tjugo åren har omkring 380 ledare bland Sydstatsbaptisterna mött påståenden om sexuella övertramp. SBC- presidenten J.D. Greear säger att samfundet ska använda alla tillgängliga andliga och finansiella resurser för att stoppa överträdarna, och kallar handlingarna för ”avskyvärda”.


”Det kan bara inte råda någon ambivalens ifråga om församlingens ansvar att skydda offren och vara en säker tillflykt för de utsatta”, skriver Greear.

”Men vrede och sorg, som adekvata svar, är inte tillräckliga för att skydda offren. Det som lätt går förlorat i omfattningen av dessa siffror , som är bekymmersamt stora, är det tragiska faktum att de inte kan vara hela historien”, fortsätter Greear.

”Mer måste sägas och göras i kommande dagar. Men idag vill vi erbjuda en del inledande vägledning till de offer som ännu inte har kommit någon vart då det gäller den omsorg de kan erhålla. Vi är verkligen ledsna. Det är en orättvis tragedi att ni har erfarit missbruk i det förflutna. Och det är orättvist och tragiskt att ni känner fruktan i dagsläget”, sa han.

The Houston Chronicle rapporterar att det finns mer än 700 kända offer, och berättar att många av dem har förflyttats från sina församlingar och tvingats att återuppbygga sina liv. En del uppmuntrades att förlåta förövarna eller t.o.m. att göra abort.

Greear visar på sin websida på sex steg för att hjälpa dem som har blivit offer för missbruk:

      1 Inse att du inte har gjort något fel. Missbruk är aldrig dens fel som har blivit utsatt för det. Det lämpliga uppträdandet hos någon som för dig representerar Jesus är omsorgsfullhet och medlidande.

     2 Det är förståeligt att bli rädd. När människor som borde vara pålitliga (t.ex. församlingsledare) bryter mot förtroendet , så kan detta göra en redan skrämmande situation (som missbruk) ännu mer förvirrande.
     3   Tala med någon som kan hjälpa dig att bearbeta missbruket och det trauma som blir följden.
För direkt vägledning så har du här tre nummer där du kan komma i kontakt med tränade professionella som är tillgängliga 24 timmar om dygnet
                                                                                           (tre exempel)

Greear tillhandahöll även information till hjälp att finna kristna rådgivare:

                                                                           (två exempel)                                                -


   Han erkände att inte var och en är redo att ens tala om vad de har varit med om , så han erbjöd flera ändamålsenliga böcker som kan hjälpa att hela efter ett missbruk: 
On the Treshold of Hope av Diane Langberg
The Emotionally Destructive Marriage av Leslie Varnick

  4  Om du blev missbrukad som barn, då ska det göras en rapport till Child Protective Services (eller motsvarande i din stat) . Om du är rädd att ta det steget själv, så kan den rådgivare som du talar med hjälpa dig att göra detta.
    5  Om du som har blivit utsatt för missbruk är en vuxen, så är förséelsen mot dig inte mindre allvarlig. Var medveten om att du har ett val när det gäller frågan om när i din helande-process du väljer att söka rättvisa.
     6   När du är redo för det så engagera den församling som du nu tillhör i din rehabiliterings-resa...- - - - -
 
   nbcnews:
 
Rapporten om Sydstatsbaptisternas sexmissbruk sätter strålkastarljuset på en evangelisk kultur

Vi måste ta tid att betrakta de teologiska och strukturella villkor som möjliggör missbruk – till att börja med en undervisning om renhet som skapar skamkänslor hos offer

Sexuellt missbruk har aldrig bara varit ett katolskt problem. Men till skillnad från katolska strukturer är evangeliska församlingar, sådana som de jag har ägnat de senaste tretton årens forskning åt, i huvudsak självstyrande. Det innebär att vi ofta har saknat det slag av byråkratisk redovisning som kan bevisa förekomsten av systematiskt missbruk på det vis som det har dokumenterats i den Katolska kyrkan.

Nu har en rapport om ett större evangeliskt samfund ändrat på alltsammans.

En gemensam undersökning som har företagits av två Texas-baserade tidningar, The Houston Chronicle och The San Antonio Express News, har resulterat i en rapport i tre delar, som avslöjar att mer än 200 Sydstatsbaptist-pastorer, ungdomspastorer och diakoner har fällts eller träffat överenskommelser i mål som har varit relaterade till sexförbrytelser under de senaste tjugo åren – och lämnat över 700 offer bakom sig. Medan de flesta fall av våldtäkt i USA aldrig leder till en fällande dom, så antyder dessa siffror en astronomisk nivå av övergrepp.

Faktum är att det var en stor församlings sätt att dölja sexuellt missbruk som först utmanade min trohet mot evangelisk kristendom. När jag gick i gymnasiet så var det min icke-samfundstillhörande ungdomspastor från Mellanvästern som dömdes för att ha lockat till sig barn med avsikt att ha sexuell kontakt, närmast med en tolvårig flicka från vår ungdomsgrupp . Den efterföljande undersökningen avslöjade att han tidigare hade avvisats i tysthet från två evangeliska institutioner på grund av ett liknande betéende.


Som vuxen har jag ägnat mer än ett årtionde åt att undersöka förhållandet sexualitet och den evangeliska kristenheten och hört berättelse efter berättelse om minimerat och orapporterat missbruk. Helt säkert är att sexuellt våld förekommer långt utanför kyrkan/församlingen, men jag har ändå funnit att religiös auktoritets-tro med en renhetskultur – vilket kännetecknar både romersk katolicism och evangelisk kristendom, bland andra grupper - kan möjliggöra det.

Renhetskulturen lär att det finns två typer av människor : de som är sexuellt ”rena” , och de som är ”orena”. En del lär att man kan förlora sin renhet genom att ha sexuella tankar eller känslor eller genom att göra sexuella val utanför det heterosexuella äktenskapet. En del lär till och med att du kan förlora renheten genom att inspirera till sexuella uttryck hos andra .

Alltför ofta beskyddas högt uppsatta förövare av sin prestige, vilket vi har sett äga rum i rent profana miljöer, till exempel med den tidigare assisterande fotbolls-tränaren från Pennsylvania, Jerry Sandusky, och filmproducenten Harvey Wieinstein. Men ordet ”prestige” gör inte riktigt rättvisa åt den immunitet en religiös ledare kan åtnjuta i ett mycket skiktat samfund där man tror att de har handplockats eller åtminstone godkänts av Gud. Många församlingsmedlemmar ser sin pastor som länken till högre makt och går ganska långt för att försvara dem även om det innebär att de ignorerar, anklagar och i konsekvens med det sårar de drabbade.

I Amerika finns det en stark kultur av kollektiv utsatthet i den evangeliska kristenheten. De som jag intervjuade och jag själv blev lärda då vi växte upp , att de evangeliska var de verkliga offren – att världen hatade oss så mycket att de skulle göra vad som helst för att få oss att framstå på sämsta vis. Så det var vår uppgift att representera vår gemenskap i bästa tänkbara ljus så att fler människor skulle förenas med oss och komma till himmelen. Det underliggande budskapet var klart: en god kristen håller tyst.

De som talar om sexuella övergrepp i ett samfund med religiös auktoritets-tro blir ofta utskämda i det att man försöker tysta dem. De kan anklagas för att söka uppmärksamhet, eller för att försöka svärta ner en Herrens tjänare. De kan få höra att de är själviska – att de frossar i sitt eget lidande när de borde vara uppmärksamma på det lidande som de vållar andra, inklusive de människor som håller på att vända sig bort ifrån församlingen/kyrkan och får tillbringa evigheten i helvetet på grund av den dåliga framställning som just de har gjort av församlingen.

När allt kommer omkring så är det inte bara offren som förövarna uppvaktar – de uppvaktar hela församlingar när de förbereder dem för att växa upp på ett sådant vis att de beskyddar dem själva.

Kvinnor och flickor, särskilt , kan tystas i hierarkiska kyrkor som lär ”komplementskap” - den tro att Gud har ordinerat manlig auktoritet särskilt i kyrkan/församlingen och i hemmet. Efter att ha fostrats att inte ifrågasätta män, kämpar en del kvinnor med hur de ska bemöta manliga dåliga exempel, när de ser sådant, och när de gör det blir de ofta avspisade. Till exempel, när min ungdomspastor ansökte till den befattningen så fick han en slags uppdrag: han skulle leda en ungdomsretreat. Församlingens förste pastor bad oss att rapportera om hur han uppträdde. Jag gjorde det. Det gjorde också åtminstone en annan flicka. Båda berättade vi för förste pastorn att mannen hade gjort oss oroliga. Inte långt därefter blev det annonserat att han var vår nye ungdomspastor.

Emellertid , när kvinnor och flickor träder fram som drabbade, så kan renhetskulturen – som i huvudsak fokuserar på dem – användas mot dem. Många av de som jag intervjuade , liksom jag, blev undervisade om att män är svaga när de ställs inför frestelsen kvinnligt kött, och att det därför var vårt ansvar att beskydda männen från det hot som våra kroppar utgjorde för dem. Vi måste gå, samtala och kläda oss korrekt för att försäkra den förmodade renheten i hela vår gemenskap, höja skölden mot alla sexuella uttryck utanför äktenskapet – med den underförstådda innebörden att vad som än hände, även sexuella övergrepp, var vårt fel.
Underlåtenheten att skilja mellan vad som kallas synd och vad som är övergrepps-brott kan också iakttagas i hur enskilda fall ibland behandlas av kyrkor/församlingar. Rapporten om SBC, till exempel, fann att några anmälda och dömda förövare aldig blev anmälda till de rättsvårdande myndigheterna av församlingens ledarskap; en del är fortfarande verksamma i församlingarna; en del står t.o.m. ännu i talarstolarna ...

                                  Linda Kay Klein

- - - - -/- - - - -


x

 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s