Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Det ytterst, det odelbart ryska ..

Det är knappt man vågat hoppas på ett gott nytt år (men jag har ändå önskat gott nytt år över sociala media - på Facebook och Twitter ) . Vad utgör de dominerande nyheterna i mellandagarna ? Är inte de nyheterna ganska hotfulla ? Åt vilket håll snurrar hjulen ?
                Jag är fundersam på ett antal frågor, som kan vara av intresse för en "ryssblogg". Sådana frågor fattas inte. Bland några av världens stora är just "rysskopplingar" en fråga av vikt. Konflikten mellan Ukraina och Ryssland, Ryssland och världen,  har spetsat till sig efter att Kertj-sundet dök upp i nyhetsrapporteringen. Konflikten mellan de ortodoxa kyrkorna ser inte heller ut att mattas denna helg, då den nya, självständiga-autokefala ukrainska kyrkan fick sin "tomos", och patriarkerna Kirill och Bartolomeus hotar varandra med repressalier inför Guds domarsäte, om ingen förändring sker enligt respektive parts önskningar ..Hur allvarligt är detta ? "Patriark Bartholomeus har slutgiltigt slitit sig loss från världs-ortodoxin", enligt Moskva-patrarkatets presstalesman. Innebär det att den ryske patriarken i Moskva gör anspråk på att vara "den ekumeniske", istället för den som av ålder har innehaft den titeln - i Istanbul ?                                          
                                                    
             Amerika drar sig eventuellt ur Syrien, inte minst med Rysslands, och Irans, goda minne, och delar av de amerikanska myndigheterna har stängts ned medan dragkampen om president Trumps murbygge mot Mexiko pågår.
                                 I öst-Europa drar såväl pro - som antiryska vindar fram. 
                                        Kommer Sverige att få någon regering att tala om? 
   

Var hör man förnuftets röst ? Kan det vara den röst som enligt "gordonua" tillhör journalisten, författaren och poeten Dmitrij Bykov ?
   
I Kreml har ingen lärt sig den stora ryska historie-lektionen, eftersom de försöker hejda den inre konflikten i landet genom att föra krig i Ukraina. .. Den uppfattningen  uttryckte den ryske poeten Dmitrij Bykov den 25:e December ... 
      Det är kanske den stora lärdomen i den ryska historien. Försök inte att med hjälp av krig på yttre  fronter kväsa ett inbördeskrig.  Det var vad Maxim Gorkij sa: det är lönlöst att försöka släcka en eld  med halm. Jag fruktar att Ryssland igen gjorde detta misstag  år 2014. Det är just genom kriget i  Ukraina, som blir allt värre, som den nuvarande regimen har grävt sin egen grav”, sa han.   

 Mitt i alltsammans fattar eventuellt Brasilien beslutet att  flytta landets ambassad i Israel till Jerusalem. Vilket inte bidrar till att manövrera det profetiska ordet långt bort från de aktuella händelserna i tiden. För dem av oss som aktar på det.

Maranata !
 - - -
  Midnattsropet Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s