Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Internet - och själen

  Jag fann några själavårdande råd till kristna som är verksamma i den sociala media-sfären  i en pdf-version av en rysk, kristen tidskrift "Svet Miru" nr. 3 för i år:

Du skall draga mig ur det nät som de lade ut för mig ..”

Att man har en egen sida på sociala media förvånar ingen numera. Många arbetar t.o.m. ihop stora pengar genom att helt enkelt lägga ut egna video , fotografier och inlägg. Somliga har konton som följs av tusentals och rentav miljontals prenumeranter. T.ex. videobloggaren Ivangaj's kanal har 11,6 miljoner prenumeranter, och på hans ”Vkontakte”-sida finns det fler följare än vad Rysslands premiärminister , Dmitrij Medvedev, har kunnat samla på sitt. Statistiken över dagliga besökare på sociala media är fullt jämförbar med statistiken över antalet tittare för de stora TV-kanalerna. ”Vkontakte” besöks dagligen av 13,3 miljoner människor som är mellan 12 och 44 år , medan TV:s ”Kanal 1” drar till sig 10, 9 miljoner tittare (enligt uppgifter från 2016)


Från "Ivangaj's" Youtube-kanal
Sociala media påverkar samhället – det är uppenbart. Och på vilket vis påverkar detta fenomen varje enskild individ ?

För det första så stjäl sociala media vår tid . Genom att lägga ut foto efter foto, nyheter och meddelanden så förlorar vi kollen på minuterna. Enligt senaste forskning så ägnar man sig i snitt fyra timmar om dagen åt sociala media. Det innebär att vi ägnar två månader om året enbart åt dem ! Och detta trots att den information vi ibland får ta emot inte har det minsta värde för oss. Och dessutom, när vi återvänder till verkligheten så bär vi på en känsla av skuld för att fåfängt ha slösat bort vår tid.

Vi betraktar andra människors liv, och märker inte att vårt eget liv flyger bort. De dyrbara minuter som vi kunde ägna åt våra närstående , ägnar vi istället åt någonting abstrakt. Medan vi betraktar andra, är vi passiva och förverkligar inte oss själva. Forskare har bevisat att varje människa kan lära sig praktiskt taget vilket yrke som helst på sju år, om man ägnar bara 15 minuter om dagen åt det. Det är väsentligt mycket mindre tid än vad vi ägnar åt sociala media, men vi har knappast så stor nytta av det.

Bibeln säger oss:” Sen därför noga till, huru I vandren: att I vandren icke såsom ovisa människor, utan såsom visa; och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle (ryska bibeln: 'sätt värde på tiden') . Ty tiden är ond.” (Efesierbrevet 5:15 – 16) Gud har skapat var och en av oss med en särskild avsikt. Det gäller bara att finna sin kallelse och sin bestämmelse. ”Varen alltså icke oförståndiga, utan förstån vad som är Herrens vilja ” (Efesierbrevet 5:17)

En annan sak, när vi följer andras sociala media, så ser vi allt som ofta fina foton , lyckliga ansikten , välstånd, välgång och blomstring. Och vare sig vi vill det eller ej, så blir vi avundsjuka … I vårt medvetande uppstår en illusion, att allt står väl till för dem: de har idealiska förhållanden, lydiga barn, mycket pengar, välbyggda kroppar, men så ser det inte ut för oss.

Men av fotografier kan vi inte säga vad som i själva verket finns i en människas hjärta. Vi ser ett lyckligt par, men vi vet inte att för tre dagar sedan skildes de, men de har inte hunnit ta bort sina inlägg. Eller, t.ex, en person lägger ut foton från ett restaurang-besök där han gör en flott beställning av självaste förstekocken, men vi vet inte att han i själva verket åt mol allena och kände sig hemskt ensam …

När vi ser andra människors framgångar, är vi benägna att tänka att de på ett ögonblick har blivit så skickliga och begåvade, men det har inte lyckats oss att bli. De kråmar sig och utstrålar egenkärlek, och vi blir avundsjuka på dem, och grubblar över våra olyckor och som ett resultat av det glider vi in i en oåterkallelig apati. Och igen försöker vi finna en tillflykt i samma positiva bloggar , för en stund komma ifrån verkligheten, men vi återvänder och förstår att vårt liv inte har förändrats på det viset.

Avund förstör våra liv. Den visar på det som vi ännu inte har, och vi slutar att värdesätta det som vi har. Avund tar ifrån oss glädjen och berövar oss lyckan. I Ordspråksboken står det: ” ..bittert sinne ( ryska bibeln: 'avund') är röta i benen ” (kap. 14:30) . Och det kan man inte invända mot. Vi lugnar oss med att säga:”Det är så folk lever”. Men det är ett självbedrägeri, därför var och en av oss kommer att få stå inför Gud och göra räkenskap bara för sig själv.

Det återstår bara att inse att sociala media utgör en oskiljaktlig del av vår verklighet, därför bör vi lära oss att umgås med dem på ett korrekt vis. Vi kan söka handla så att vi reducerar deras inflytande till ett minimum.

Om vi känner att vi, på grund av sociala media, ödslar mycket tid till förlust för oss själva eller våra närstående, då måste vi skära ned på den tiden. Om utställningen ”det idealiska livet” hos andra människor väcker avund hos oss, då får vi sluta att betrakta den utställningen.

Så är inte egentligen allt ganska enkelt ! Men praktiskt visar det sig mer komplicerat. Hela saken med vårt psykologiska behov av sociala media : det är ett behov som – liksom varje annat behov – det kan vara svårt att befria sig ifrån själv.

I Davids psaltare vänder sig David till Gud, och säger:”Du skall draga mig ur det nät som de lade ut för mig; ty du är mitt värn” (Psalm 31:5) Det är klart, på den tiden fanns inte sociala media, men det fanns sådana omständigheter, som David inte kunde ta sig ur själv. Därför vänder han sig till Den, som kan lösa varje problem och föra oss ut ur svåra levnadsomständigheter. ”Se, HERRENS arm är icke för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är icke tillslutet, så att han ej kan höra ” (Jesaja 59:1 )V Portnova


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s