Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rättegången mot "Telegram"

   Rättegången som ledde till  blockering av "Telegram". 
                                                            x
                                                                  Hur det gick till berättar Elizaveta Korolkova för
                                                                                                                      MBCh - media  .
        Tingsrätten i Taganskij-regionen i Moskva biföll Roskomnadzor's *)  stämningsansökan för en  blockering av meddelande-appen Telegram i Ryssland, och avkunnade en dom om begränsad tillgång till denna tjänst.  .. 
    
    Fredagen den 13:e april kl. 09:40  på morgonen trängdes journalisterna utanför domstolens byggnad, kön utanför entrén var lång och vakterna jobbade mycket långsamt och kontrollerade minutiöst varje journalist.
    
    Vid tio-tiden hade kön ännu inte avtagit, men rättegången hade inte heller inletts - vi väntade på att några Telegram-företrädare skulle komma från Agora (en advokat-grupp), som ännu inte hade kommit, eftersom de lyssnade till Pavel Durov's råd **).      
     
  Till rättegången kom  minst 40 personer, men sal nr. 301, där rättegången skulle hållas var förfärligt liten, så alla fick helt enkelt inte plats - journalister och åhörare placerades ut på två intilliggande salar med intern-TV.
   
    Journalisterna från "Life" grälade länge med en sekreterare med anledning av den interna TV-sändningen -  varför kunde inte ens ackrediterade journalister få ta bilder av sändningen ? In i rättegångssalen kom två av domstolens vakter som uppmärksamt började ha uppsyn över de närvarande.
    
    Ungefär en halvtimme innan rättegången skulle börja publicerade chefen för advokat-gruppen "Agora" , Pavel Tjikov, på sin Telegram-kanal, en hemställan om att skjuta upp dagens förhandling.
    
    "Det finns inga objektiva orsaker till att gå igenom stämningen  i en så hastigt inkallad rättsprocess, en rättsprocess av det slaget som inte ens förutses i rättegångsbalken då det gäller  sådana här fall", underströk advokaten Dmitrij Dinze. Han föreslog att "rättegången skulle skjutas upp till en förnuftigare tidpunkt".
    
    Till rättegången kom två representanter för "Roskomnadzor" - Maria Smeljanskaja och Anton Kulikov, och även FSB-kvinnan Julia Kostina. Rättegången började med att man tittade på advokatens hemställan. 
    
    Som väntat var sade representanterna för Roskomnadzor och FSB att de omöjligen kunde bifalla denna hemställan. Domaren Julia Smolina höll med dem och kallade Telegram-advokatens hemställan "ett missbruk av rättigheter", vilket väckte nervösa skratt hos journalisterna.
    
    Själva genomgången av ärendet tog i stort sett 20 minuter: då framträdde FSB och Roskomnadzor i tur och ordning.
    
    "Vi begär att skapandet av sådana tekniska villkor , där man kan sprida dessa meddelanden om andra personer, avbryts, eftersom det annars kan leda till att dylika informationer sprids över hela internet", sa Smeljanskaja, och lade av någon anledning betoningen på den första stavelsen i meddelandetjänstens namn. Därefter påminde representanten för Roskomnadzor om att Telegram redan hade bötfällts i en rättegång, vilket liksom skulle bekräfta hur rätt Roskomnadzor hade.
    
   De journalister som satt i salen med intern-TV följde oavbrutet domaren, som gick över till att titta på materialet som var ägnat åt denna sak: hon anförde några uttalanden av Roskomnadzor, tittade på några skannade sidor, och på en förfrågan från FSB-ledningen hos Roskomnadzor, och på vad som i tidigare rättegångar hade beslutats om Telegram -  och andra (sociala media)  . Allt detta krävde inte mer än någon minut. Smolina ställde frågan , om inte parterna ville göra sakframställan. Parterna uttryckte dock ingen sådan önskan. 
   Därefter drog sig domaren undan för att avkunna dom.
   
   I pausen samtalade journalisterna om vad en eventuell blockering av Telegram skulle innebära, och om möjligheten att använda VPN ***) .
   
   Efter en halvtimme återvände hon och fick snabbt fram det: tillgång begränsas på ryskt territorium. Enligt beslutet begränsas tillgången till Telegram, så länge meddelandetjänsten inte uppfyller FSB:s krav.
   
   De som åhörde detta utbytte blickar, ingen kunde tro att detta verkligen kunde ske. Efterhand började alla att samla sina saker  och gå ut ur rättegångssalen. Journalister och ansvariga för Telegram fortsätter att samtala om VPN och vilka möjligheter som finns att komma förbi blockeringen. 
   
   Journalisterna samlades utanför domstolens byggnad - de väntade på representanterna för Roskomnadzor, för att få höra deras kommentarer.
   
   - Ja, så klart, ingen av dem har bråttom ut, sa en operatör till en annan.
   - Det gör inte så mycket, jag har gott om tid innan lunchen .
   
   Ut ur byggnade kom nu en frustrerad kvinna och frågade vad vi väntade på. Jag förklarade, att domen nu var avkunnad  och att vi ville höra officiella kommentarer. 
   
   - De kan ju inte bara blockera nu direkt ? undrade någon.
   - Jag är en användare, för mig är det viktigt och nödvändigt att veta .
   
   Ytterligare en halvtimma höll journalisterna vakt ifall någon representant för Roskomnadzor skulle dyka upp. Men inte. "Förhandlingen är avslutad, och domstolens press-sekreterare kommer inte att ge några kommentarer" - sade en av domstolens funktionärer som kikade ut genom dörren. Upprörda media-arbetare plockade ihop sina kameror och begav sig därifrån...
- - 

  Det är mer med detta. Jag borde ha tecknat bakgrunden något utförligare.
Återkommer .. - här/Blogred.*) Den ryska myndighet som har uppsyn över informations-teknologi och masskommunikation


**)  Pavel Durov är den som skapat det populära , ryska sociala mediet Vkontakte. Han emigrerade från Ryssland 2014 och har satsat på att bygga upp bl.a. Telegram. Vilket konkret råd han hade givit framgår inte uttryckligen i denna artikel. 

***) "Virtual Private Network" - en särskild teknisk lösning NYTIDG 

- /

Facebook-grundaren fick svara på många frågor i den amerikanska senaten  häromdagen. I Ryssland blockeras Telegram. 

              -     I dagarna för tio år sedan lades den allra första posten ut på denna blogg.    
  Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s