Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Inbördeskrig för "Matilda's" skull ?

  I Ryssland rasar ett "inbördeskrig" mellan en av Statsdumans ledamöter och en filmregissör. Det har pågått i ett antal månader. Denna artikel , som lämnar olika uppgifter om filmen "Matilda's" premiär-dag i början och i slutet, kanske vittnar om hur skakig situationen har blivit. Den redogör iallafall något för gången i det hela:

 VAD HANDLAR FILMEN OM OCH VARFÖR VILL MAN SÅ IVRIGT FÖRBJUDA DEN ?      
     Det dröjer ytterligare tre månader till premiären för Alexej Utjitel's film , men den har redan hunnit förskaffa sig namnet av den mest skandalösa ryska filmen under det senaste årtiondet. Det är just denna film, som berättar om tsar Nikolaj II:s första kärlek, som så har stört allmänheten.
     
     I centrum av handlingen finns kärleksförhållandet mellan tsarprinsen Nikolaj Romanov, d.v.s. den blivande, siste, ryske självhärskaren Nikolaj II , och balett-dansösen Matilda Ksjesinskaja. Deras förhållande varade dock inte så länge, men bara intill dess han vigdes samman med sin blivande gemål, Alexandra Federovna. Det har ryktats om att ballerinan och Nikolaj II tillsammans fick en dotter.
     
            Efter förhållandet med tsarprinsen  Nikolaj Alenxandrovich (Nikolaj II)  blev Matilda älskarinna till en annan stor furste, Sergej Michailovich, men senare ingick hon äktenskap med ännu en annan representant för tsar-huset - storfursten Andrej Romanov. Under hela denna tid uppfostrade hon framgångsrikt sin utomäktenskaplige son. 
            
            Efter revolutionen 1917 övergav hon för alltid Ryssland. 
            
            Ksjesinskaja's öde, liksom hennes biografi, är mycket digert och intressant. Efter att ha kommit till världen i S:t Petersburg blev hon prima ballerina i tsarens teatrar och helt enkelt en inflytelserik förmåga, i vilken myndiga män från de förnäma släkterna lätt blev förälskade. Alexej Utjitel inbjöd den polska skådespelerskan Michalina Olsjanskaja att spela den kvinnliga huvudrollen , och tsar Nikolaj II spelas av den tyske film- och teater-aktören  Lars Eidinger. Bland de berömda namnen , vilka är välkända för ryska tittares öron, finns Ingeborg Dapkunajte, Jevgenij Mironov, Sergej Garmasj, Daniil Kozlovskij och Grigorij Dobrygin.

Genomskinlig Alexej Utjitel med en scen ur "Matilda"
           
                Utjitel föreställde sig och lade från början upp  filmens disposition som en storskalig, historisk rekonstruktion:   Uspenskij-katedralen från den tiden iordningsställdes omsorgsfullt ,särskilt för filmtagning - slottet på flodens pontoner och interiörerna i den tågvagn där tsarens följe inhystes, likaså. Tagningarna gjordes till större delen i teater-salongen i Marinskaja, och i slotten Jekaterinburg, Alexandrovskij-, Jusopovskij- och Jelaginostrovskij-. Kostnaderna för filmen uppgår till 25 miljoner dollar, vilket för rysk film är en enormt stor summa pengar.

                
         MED VAD (ELLER VEM) INLEDDES PROTESTERNA MOT FILMEN ?
               
               Alexej Utjitel påbörjade tagningarna för det historiska dramat redan 2014, och då väntade alla bara att få höra detaljer om den kände regissörens nya film. Då skapandet av filmen nalkades sin logiska fullbordan, drog en våg av aggressiva reaktioner genom samhället, med krav på att förbjuda visandet av filmen och till och med att slutföra arbetet med den. Kanske kan hela skulden läggas på filmens första trailer, som kan ha framstått som något provokativ - det var just från den stund då den dök upp som klagomålen började hagla.

Bland de mer missnöjda fanns medlemmar i den allmänna rörelsen "Tsarens kors" vilka aktivt framträdde med anklagelser mot Utjitel och hans film, att den utgjorde förtal av tsar Nikolaj II och av hans tsar-släkt. Det var just med "Tsarens kors" som "flash-mobben" mot att filmen skulle släppas, började."Tsarens kors" vände sig till Duma-ledamoten Natalja Poklonskaja, för att finna stöd , och då fick skandalen verkligt omfattande publicitet.   

  "I filmen 'Matilda' framställs tsar Nikolaj II inte sådan som han var i själva verket. Kärleken mellan Matilda Ksjesinskaja och tsar Nikolaj II var platonisk till sin karaktär, och hade inga inslag av begär. Och under tsar Nikolaj II:s styre var dessutom den ekonomiska och sociala situationen bättre i jämförelse med dagens situation i Ryssland " - sägs i ett officiellt meddelande från rörelsen. 
                
       Natalja Poklonskaja , å sin sida, ställde sig som väntat på samma sida som "Tsarens kors", och skickade två gånger en förfrågan till Ryska Federationens stats-åklagare om att undersöka om inte "Matilda" utgjorde extremism. Men vid inget av  tillfällena kunde undersökningen finna några lagbrott. 2016 anslöt sig så Runet till protesterna, på web-platsen Change.org dök det upp en vädjan om att förbjuda filmen i Ryssland:
       
       "Filmens innehåll utgör en medveten lögn. I historien finns inga fakta som talar om någon samlevnad mellan den ryske tsaren och ballerinan. Ryssland framställs i filmen som ett land av galgar, dryckenskap och skörlevnad, vilket också är lögn. I filmen har  säng-scener med tsar Nikolaj II och Matilda tagits med, och tsaren själv framställs som en hård och hämndlysten libertin och kvinnokarl", sägs det i ett meddelande.  
     
        
   Men Poklonskaja har inte stannat vid detta - i slutet av Januari 2017 skickade hon, i egenskap av deputerad, en fråga till statsåklagar-ämbetet som syftade till att få till stånd en undersökning av legaliteten omkring utgifterna för att 
göra filmen, som hade ombesörjts genom den s.k. "Film-fonden". Det är uppenbart att Poklonskaja nu genom andra metoder ville få bort filmen från reportoaren, så att den överhuvudtaget inte blev visad -  och det faktum , att det årligen släpps tiotals öppet fallerade filmer, andra klassens blockbuster-parodier, vilka har finansierats genom "Film-fonden", det bekymrade till synes inte Duma-ledamoten.   

Men det var inte slutet på det hela - redan i April kom det ett brev till en expert-kommission som är ägnad åt att bedöma scener och film-trailers. Kommissionens medlemmar fick i brevet icke oväntat se massor av kritiska anmärkningar: allt ifrån tsarens moraliska gestalt till det osköna och "oärliga" i hans älskades yttre. Kommissionens bedömning lät inte vänta på sig: I filmen görs en falsk framställning av den helige Nikolaj II , och dessutom kränks de troendes känslor. Resultatet innebar ännu en skrivelse till statsåklagar-ämbetet.  

Missnöjet växer allt intill denna dag - bara igår ( artikeln publicerades 13/9 2017/övers:s anm.) dök det upp uppgifter i media om att den tjetjenska Republikens ledare, Ramsan Kadyrov, skickat en hänvändelse till den ryske kultur-ministern, Vladimir Medinskij, med en begäran att Alexej Utjitel's film "Matilda" inte ska visas i Republiken. I hänvändelsens text märks, att beslutet hade fattats efter att Kadyrov hade bekantat sig med informationer som hade tillhandahållits genom Natalja Poklonskaja, om att många tusen uttalanden hade gjorts av såväl ortodoxa kristna som muslimer, och att troendes känslor hade sårats på grund av filmens innehåll.  
     
     
       VILKA STÖDER ATT "MATILDA" VISAS ?        
            Det är klart att sådana skandaler drar till sig allmänhetens uppmärksamhet, särskilt när det handlar om en film. Många filmkritiker och beundrare av Utjitels verk säger, att det är för tidigt att uttrycka sin mening om en film som ännu inte har släppts för visning. Kultur-arbetare har uppfattat det som sin plikt att träda upp och ge sitt stöd åt filmen: filmregissören Stanislav Govoruchin, en företrädare för kultur-kommiteten i Duman , har kritiserat tanken på att undersöka filmen, och har dessutom sagt att sådana initiativ måste rivas upp med rötterna.
     
  Som svar på de många påhoppen har mer än 40 ryska filmskapare ställt samman ett öppet brev - ibland dem märks Pavel Lungin,Alexander Prosjkin , Alexander Gelman, Vitalij Manskij,     Andrej Smirnov och andra. Det är att märka, att kultur-minister Vladimir Medinskij, som flera gånger har besökt tagningarna personligen, också stöder "Matilda". 
     
   
   VAD MENAR ALEXEJ UTJITEL?    
   "Matilda's" regissör tycker att diskussionen omkring hans nya film är onyttig och onödig.
   
   "Ärligt talat är jag redan trött på fru Poklonskaja's krig mot mig och mot hela filmens inspelnings-grupp. Istället för att i god ro avsluta arbetet med filmen så måste jag ägna mig åt struntprat, skitsnack och smädelser", säger regissören. "Filmen kommer att släppas, alla kommer att se den, och först då är det möjligt att diskutera den".
   
   Detsamma anser filmens producent, Alexander Dostman:"Folk som inte har sett filmen - och ingen har sett den förutom arbetsgruppen - kan inte dra några slutsatser. Det är löjligt, som en slags komedi , en otrolig dumhet.Och ännu mer förunderligt är det, att alla springer till Natalja Poklonskaja för att få höra hennes mening, ja, vad det gäller henne har jag slutat att förvånas. Detta är en film om vacker kärlek. Oberoende av om Nikolaj är tsar eller inte, så är han en människa. Och en människa, ska inte en sådan vara i stånd att älska ?"
   
   Apropå det, så har Konstantin Dobrynin, som är Alexej Utjitel's advokat, vänt sig till stats-dumans etiska kommission, med ett svars-klagomål mot den deputerade Natalja Poklonskaja's verksamhet. Han skriver där om Poklonskaja's "ogrundade anklagelser" mot Utjitel, och även om "användandet av medvetet falsk information och uppmaningar till lagstridigt handlande" gentemot skaparna av filmen "Matilda". På det viset har det brutit ut ett veritabelt inbördeskrig mellan Poklonskaja och Utjitel. Bara en sak är klar i den förhandenvarande situationen - trots alla skandaler omkring filmen, så kommer den att ha premiär det planerade datumet.
   
   
   NÄR KOMMER FILMEN ATT VISAS PÅ BIOGRAFERNA ?    

   Premiären är utsatt till den 26:e Oktober 2017, det sker i Marinskaja-salongen, där, i början av det tjugonde århundradet, den kvinnliga huvudrollsinnehavarens verkliga förebild uppträdde. Musik-producent för filmen är den konstnärlige managern och general-direktören för Marinskaja-teatern, Valerij Gergijev. 
+

Detta skapar för närvarande dagliga rubriker i Ryssland. "I Voronezj förbereder sig  varannan invånare för att se filmen" är rubriken till en artikel igår i Vesti, "De ortodoxa menar att filmen svartmålar den helgonförklarade tsarens minne", står det i en annan artikel från gårdagen, publicerad i Bloknot. Förutom "Tsarens kors" har en annan organisation, "Den kristna staten", bildats, och de sistnämnda har bränt bilar och hotat med ännu värre saker mot de ansvariga bakom biografer som visar filmen.Yle, Svt, Sydsvenskan , Washington TimesLäs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s