Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Rörig religionsfrihets-situation i Ryssland

Efter införandet av "Jarovaja's lag" förra sommaren har situationen för troende - även för evangeliskt kristna -  i Ryska Federationen kommit att bli ganska rörig, tycks det. Eventuellt fångas detta in i en artikel i Världen Idag häromveckan. 

Det är inte svårt att hitta en hel del artiklar, reportage och kommentarer på ryskspråkiga web-resurser som ser ut att bekräfta "VärldenIdag"-artikelns innehåll. En sakkunnig som verkar inom "Slaviska Rättsliga Centret" - Vladimir Rjazchovskij  - , och en representant för "Ryska föreningen för försvaret av religionsfriheten", dessutom ledamot i Ryska Federationens Allmänna kammare - sjundedagsadventisten Oleg Goncharov - är dock ganska överens om att själva den lagstiftade religionsfriheten - sådan den föreligger i Konstitutionen - i princip inte brister på några punkter, och av den anledningen borde det inte finnas några problem. 
Men det gör det.  

Vittnen på besök ?
"Jarovaja's" tillägg till religionsfrihets-lagen har ställt till med en hel del problem, inte minst för myndigheterna själva, vitt och brett över Ryssland, att förstå lagen.

Om bara själva införandet av "Jarovaja's lag" förra sommaren  innebar ett flagrant exempel på att religionsfriheten är hotad i Ryssland, så har det kanske mest flagranta exemplet denna sommar - i följd av många andra under året som ligger bakom -  utgjort förbjudandet av Jehova's vittnens verksamhet. "Vittnena" bedömdes i April i år vara en extrem organisation och uppmanades fördensskull att upphöra med sin verksamhet , och i Juli månad förbjöds den helt, när Ryska Federationens Högsta domstol inte upptog deras överklagande - 

En fråga ställdes av den anledningen till ovannämnde Vladimir Rjazchovskij (innan förbudet i Juli månad) , och hans svar tycker jag inte kan lämnas utan beaktande:


Man får ett intryck av att den (ortodoxa) delen av samhället anser att det finns främmande religioner , som man gott kan vara utan, och vilkas rättigheter, som finns nedlagda i Konstitutionen, inte berör oss ?

V. Rjazchovskij:   Många menar numera att Jehovas Vittnen hör till listan över dem som man kan vara utan, ja, och att deras rättigheter inte berör oss. Men jag menar att vi inte ska lura oss själva. Det räcker att titta på den bakomliggande historien av förföljelse för religiösa övertygelsers skull: Förföljelserna under det tjugonde århundradet inleddes ofta mot Jehovas Vittnen, och sedan övergick de till att rikta sig mot alla andra. 
   År 1991 var det just dessa Jehovas vittnen, som man nu står i begrepp att förfölja, som fick intyg, vackert utfärdade handlingar, vilka talade om att de blivit erkända i egenskap av offer för politisk repression. Och på grund av dessa intyg erbjöds dem bestämda förmåner. 
   Och vad ser vi idag? Måste vi kanske se över lagen om rehabilitering av repressionens offer ? 
Eller kanske ta bort den helt ? 
 Eller ska Vittnena samla ihop alla dessa intyg och lämna tillbaka dem ? 

Man skulle verkligen vilja tro och hoppas, att sunt förnuft och rättvisa trots allt ska råda. Annars får vi tala i termer av en faktisk revidering av vad som stadgats  om medborgarnas fri- och rättigheter i Ryska Federationens Konstitution,  vilket skulle vara till skada för vårt land.


x

Aftonbladet - om ett bättre sätt att bemöta Jehovas vittnen


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s