Fortsätt till huvudinnehåll

Sista posten på "Sub Umbra arkiv" (mest för formens skull)

Det inlägg du ville läsa finns förmodligen strax nedanför, eller någonstans nedanför

Gör som Sackeus - öppna dörren för Jesus !

Jag gillar den här sången, skriven av Britt G Hallqvist. Bibelsammanhanget finns i Lukas-evangeliet, kap. 19:1-10. Lukas-evangeliet har blivit så aktuellt för mig att jag  har läst igenom det i sin helhet, offentligt på Youtube, från kapitel ett  t.o.m. kapitel 24.  
(I informations-rutan till ovan länkade klipp finns länkar till alla 24 kapitlen, 
 inklusive presentationen).

Iallafall tre av sångverserna instrumentalt på flöjten 
(melodin är litet ändrad från originalet):-Text till alla sex verserna:

Sackeus var
en publikan
den allra rikaste
 i sta'n
Han hade ingen
vän ändå
så därför fick han
 ensam gå

När Jesus kom
 till Jeriko
Han fråga' "Vem
är det månntro?"
Han var så liten
han klev opp
i mullbärsfikon-
trädets topp
Där satt han nu
och slapp bli trängd
och såg ut över
gatans mängd
Men Jesus sa:"Kom
gör en fest!"
Jag vill så gärna
bli din gäst

Då fick den
lille mannen brått
att laga något
riktigt gott
Han gjorde fint, han
tände ljus
och Jesus trivdes i
hans hus

Sackeus sa
"Jag lovar dig,
de fattiga ska
få av mig
minst hälften av
mitt gods och gull
jag vill bli god
för Jesu skull".

Sackeus var
en publikan
den allra gladaste
i sta'n
Sackeus hade
fått en vän
och han var aldrig
ensam se'n.

-


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Ortodoxa teologer förkastar "den ryska världens" teologi

 Hundratals ortodoxa teologer från många länder har undertecknat ett öppet brev, där de vänder sig mot vissa nationalistiskt-religiösa föreställningar som de menar vara drivkraften bakom Rysslands krig mot Ukraina. Här ett utdrag: “ Om hela världens fred, om Guds heliga församlingars välstånd, om allas förening, beder vi dig, Herre ” (ur den ortodoxa liturgin)   Den ryska invasionen av Ukraina den 24:eFebruari 2022 utgör ett historiskt hot mot den ortodoxa, kristna traditionen. Ännu mer hotfullt för ortodoxa troende är det att det högre prästerskapet inom den Ryskortodoxa kyrkan vägrar att erkänna detta för en invasion genom att göra vaga uttalanden om nödvändigheten av fred i ljuset av “händelserna” och “de militära aktionerna” i Ukraina. Samtidigt talar de om det ursprungligt broderliga förhållandet mellan ukrainare och ryssar, vilka utgör det “heliga Rus”, och anklagar det onda “Väst” för de militära aktionerna, och råder t.o.m. de religiösa samfunden att be på sådant vis att fientl