Fortsätt till huvudinnehåll

Ukrainska ortodoxa: - Havannamötet ett förräderi !

Att ukrainska ortodoxa tar avstånd från den Ryska Ortodoxa kyrkans patriark låter väl inte så underligt, med tanke på den rysk-ukrainska konflikten i tiden. Men det är ukrainska ortodoxa som intill idag har stått under Moskva-patrarkatet som det handlar om ! Inte de som står under Kiev-patriarkatet.  
 I dagarna har alltså hållits en sammankomst då en del upprörda känslor, men även kyrkligt konsekventa synpunkter har hörts. Föremål för indignationen är mötet mellan patriark Kirill och påve Fransiscus på flygplatsen i Havanna den 12:e Februari, och särskilt det gemensamma utlåtande som där undertecknades av båda kyrkoledarna. De till Moskva-patriarkatet hörande ortodoxa i Ukraina känner sig tydligen helt vilseledda, och klassar den toppstyrning de utsatts för, som att det är "..värre än under kommunist-tiden", och jämför patriarkens agerande med Judas' förräderi.

  Delar av ett framträdande kan höras på klippet nedan. Det är biskop Longin som talar, och några meningar har jag översatt till svenska - se nedanför klippet !
- - -  


Idag är hela den ortodoxa världen oroad av vad som har skett mitt ibland oss – mötet mellan ers helighet patriark Kirill och påven.
.. Det är en sak att föra dialog , och en annan att erkänna påven som en kanonisk biskop, som ”ers helighet” eller broder. 
Utan ett kyrkomötes beslut har ingen av oss rätt att göra sådana viktiga överenskommelser med villolärare. ..Ingen talade om någonting för oss. Vi visste inte att ett sådant möte skulle äga rum, och utan ett kyrkomöte, utan ett kyrkomötes bifall, har ingen rätt att åka och möta påven. 
De kan träffas och dricka thé, men att avgöra kyrkliga frågor har en individ aldrig rätt att göra. 

Det uttalande som undertecknades på Kuba är ett förräderi ! Det är ett förtrampande av den ortodoxa tron, och för mig personligen kan dessa trettio punkter liknas vid de trettio silverpenningar som Judas fick. 
Allt upprepar sig som på den tiden då man övergav Frälsaren, Herren Jesus Kristus.  
Detta uttalande är antikristligt - det som undertecknades på flygplatsen - och hädelsen har nu intagit den plats som var ämnad för Kristi sanning. Just därför avvisar vi detta uttalande, det präglas av avfallets ande, och utgör en stötesten för våra ortodoxa kristna. 

Såvitt vi vet så förbereddes detta i hemlighet. Det innebär att ”laglöshetens hemlighet” tog gestalt.
… 

För det första:  Det talas om ett möte med ”ers helighet , den romerske påven” - detta säger vår patriark ! Det är villfarelse, bröder och systrar. Det är verklig villfarelse. På vilket vis är han ”ers helighet” när alla våra fäder, alla våra helgon i den ortodoxa kyrkan, kallar latinarna för villolärare ? Om vi köper detta lämnar vi inget utrymme för omvändelse. Han är alltså rättfärdig nu, påven .. varför ? Därför att den Ryska kyrkans patriark har kallat honom ”ers helighet”. Men för oss är han en villolärare.
...

Jag förstår inte patriarken … själva huvudsaken är den femte punkten – lägg märke till dessa ord :

”Trots den delade traditionen under de första tio århundradena, har katoliker och ortodoxa under nästan tusen år varit i avsaknad av delaktighet i eukaristin..”

Vad vill han? Att vi ska sitta tillsammans med påven, eller vad ? Sedan kommer den sjätte punkten, som säger:” Väl medvetna om de många hinder som återstår att övervinna, hoppas vi att vårt möte ska bidra till att vi uppnår den av Gud påbjudna enheten ..” 

 Ursäkta, men jag kommer aldrig att förena mig med villolärare. Jag är ortodox, jag har del i den ortodoxa tron, och jag kommer inte att bli en förrädare. Jag ber ers helighet patriarken om ursäkt, men må han själv be om ursäkt inför vår ortodoxa kyrka, av ortodoxa kristna … Frågan är ju den, när ers helighet har gjort sådana misstag, rent dogmatiska misstag .. hur ska vi kunna komma till nästa kyrkomöte.

Vad? Bara tiga, och sitta ner ! "Allt är redan avgjort. Allt är omröstat och allt har redan skett "– det är värre än under kommunist-tiden. Ska patriark Kirill, som håller på att förlora sina anhängare i Ukraina,  istället vinna Amerika's evangelikala ? - Trunews


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h