Fortsätt till huvudinnehåll

Arne Imsen 1966: "ÄR DET DENNA VERKSAMHET VI VILL HA?"

Ett utdrag från tidningen Midnattsropet 5/1966 - i lätt uppdatering av språket - kanske kan ge ett väckelsekristet bakgrundsperspektiv till den nu pågående debatten i följd av TV-programmet "Uppdrag Granskning" på onsdagkvällen. Arne Imsen tog redan under 1960-talet avstånd från ett visst amerikanskt mönster för verksamhet, för insamling av medel till mission och evangelisation, m.m :

Omslaget till Midnattsropet nr. 5 1966, där den citerade artikeln utgör en ledarartikel


"... en annan form av individualism som också betyder ett åsidosättande av den lokala församlingen och en verksamhet efter andra riktlinjer än Nya testamentets. -

  Det finns en rad av s.k. 'världsevangelister' som gjort sig fria från de samfund de förut tillhörde: Osborn, Roberts,Allen och flera andra. Dessa män har omkring sitt namn och sin verksamhet byggt upp kolossala organisationer. Många kristna har helt okritiskt accepterat det system som dessa skapat. Jag tackar Gud för vad dessa bröder gjort för evangelium, men jag hatar de system de byggt upp, därför att det är ett åsidosättande av den Nytestamentliga församlingen med dess mångfald av gåvor och tjänster. De troende får en enda funktion i den verksamhet, som dessa män skapat: att ekonomiskt stödja den store evangelisten och toppmannen i organisationen.

Jag vill här i korthet relatera till hur dessa system verkar. -  Utifrån sin propagandacentral i Amerika gör man en PR-drive i det land där man planlägger en kampanj och där man fått en person eller en grupp av troende att stå som formell inbjudare. Efter att landet så en lång tid bearbetats med propaganda begynner kampanjen, som oftast hålls i huvudstäderna. Hit kommer nu människor i skaror från alla landsändar -- människor som längtar efter att se Guds kraft uppenbarad och människor som också vill tjäna och offra. -- Det blir alltså jättemöten som hålls med alla de psykologiska effekter det medför. Man visar film från andra världsdelar där det sker tecken och under, händelser som riktigt appellerar till det sentimentala hos människorna. Och nu öppnar man gärna sin plånbok för missionen i Indien eller Afrika eller på annan plats långt borta: Tänk att få vara med och stödja en sådan verksamhet! -- Och man offrar inte för att man tror på Gud och har en andlig syn på Guds verk, utan för att man gripits av stundens stämning. --

Jag har själv varit närvarande när mötesledaren utnyttjat en sådan situation och sagt: 'Gud har sagt att här finns 200 personer idag som vardera skall ge 2000:- till Guds verk.' -- Och de som inte har kontanter med får gärna ge löftesoffer genom att skriva belopp, namn och adress på kort, som evangelisten tillhandahåller och sedan också själv tar hand om. I följande möten upprepas samma sak. --

Vad blir resultatet ?

  Givetvis är det mycket stora belopp som på detta sätt samlas in, och människor blir bundna med sina offer genom givna löften för långa tider framåt. De insamlade medlen går till organisationen i Amerika, från vilken sedan evangelisten delar ut sina allmosor till olika missionsländer, men där enbart den överdådiga administrationen slukar enorma belopp. De människor som genom sitt löftesoffer lämnat sina namn och adresser under kampanjen blir också för all framtid bombarderade med nya uppmaningar till ekonomiska bidrag. Det har många gånger visat sig att då en sådan kampanj är slut har den amerikanska evangelisationscentralen en fullständigare förteckning på de troende från det landet än vad församlingarnas egna föreståndare har. --

   Det verkligt ödesdigra är att följden ofta blir den, att dessa människor glömmer bort sitt ansvar för Guds verk på den plats de själva bor och blir helt fastlåsta med sina offer och sitt evangelisationsnit på annat håll. --

  Är det denna verksamhet vi vill ha ?

  Nej, låt oss istället göra en satsning på den lokala församlingen där varje lem är i funktion efter principen: 'Först i Jerusalem... sedan intill jordens ände.'    (Apg. 1:8)   ..."Istället för att .. De troende får en enda funktion i den verksamhet(en).... att ekonomiskt stödja den store evangelisten och toppmannen i organisationen.

Som på den tiden trots allt lär ha nöjt sig med att bli kallad för "evangelist".. UNT, UNT, SR, ViD, Dagen, Dagen, Dagen

Bloggat: 1,2,3

Läs även andra bloggares åsikter om

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Mariupol - hela Ukrainas smärta"

  Jag har varit där tre gånger. I Mariupol. Men det var runt tjugo år sedan. Jag har ljusa minnen från de besöken... - (Nedan - utdrag från en artikel i Unian från igår - 15/3 . I artikeln talas inte om ryssar, utan om rasjister . Det låter som en blandning av det amerikanska sättet att säga "Ryssland" på - "Rasja" -  och "rasist" ..  ) I Ryssland, som är besatt av att vinna , vill man ofta påminna om den fasansfulla fascismen för åttio år sedan. Men nu utförs analoga brott genom de för närvarande största förbrytarna i världen - rasjisterna. De ödelägger Mariupol i Ukraina och jämnar det med marken, efter att förut ha övat sig i Groznij och Aleppo.   Mariupol gav inte upp 2014 och det ger inte upp nu. Från första dagen av den storskaliga invasionen har putinterroristerna inte upphört att försöka erövra staden, som utgör en av nyckelorterna för landvägskorridoren till Krim. Men det faktum att de lokala invånarna inte mötte “befriarna” med blommor och triko

Kiev och Paris

  Igår skrev publikationen Unian om ett möte mellan borgmästarna i Paris och Kiev, i själva Kiev. Kiev’s borgmästare Vitalij Klytjko mötte Paris’ borgmästare Anne Hidalgo, som besökte den ukrainska huvudstaden. Kiev undertecknade tillsammans med Frankrikes huvudstad en överenskommelse om vänskap och samarbete. Klytjko skrev om detta på sin Facebook-sida . "Frihet, jämlikhet.." Jag är glad att kunna hälsa delegationens deltagare och uttrycka min tacksamhet till Paris’ borgmästare Anne Hidalgo för hennes mod att genomföra ett besök i Ukrainas huvudstad under krigstid. Kiev är tacksam till Paris’ borgmästare för all den humanitära hjälp som visats, i själva Frankrike -  ukrainare har nödgats bli invandrare där - och vi är också tacksamma för hjälp till Ukraina och vår huvudstad”, sa Vitalij Klytjko under mötet. Kiev’s borgmästare påminde om att Paris’ stadshus den 22 Mars hade enhälligt röstat för att tillställa staden Kiev status som hedersmedborgare. Genom denna utmärkelse, s

KG Hammar drar blankt mot patriark Kirill

Nu prövas andarna. Flera kyrkoledare har vänt sig till den ryska kyrkans patriark, efter att Putin inledde invasionen av Ukraina i Februari. Så också ärkebiskop emeritus KG Hammar från Sverige. Hela hans brev till patriarken ligger framme på kristna, ryska hemsidor som t.ex.  " Basnitsa ": Ärkebiskop emeritus KG Hammar till patriark Kirill   Jag vänder mig direkt till ledaren för en av de största kyrkorna i världen: patriarken över Moskva och hela Rus - Kirill. Till er vänder man sig med orden “Ers helighet”. Men vad finns det för heligt i att förråda sin Herre, Jesus från Nasaret, som trädde upp mot det romerska imperiet, och som gav sitt liv för den tro han bekände ? Vad finns det för heligt i att göra vänskapen med maktens högsta representant viktigare än uppgiften att utforma Kristi efterföljelse för mer än 100 miljoner troende i Ryssland ? Hur kan man så underkasta sig makten ? Och sluta ögonen inför alla människor som har blivit dödade och stympade, inför miljoner som h